الحقیقة
الحقیقة
محوریت کتاب ماندگار "المراجعات"

"الحقیقة کما هی"

سریال صوتی الحقیقه در قالب زبان عربی، با محوریت کتاب ماندگار "المراجعات" شامل گفتگو بین سید عبدالحسین شرف الدین از علمای برجسته شیعه در لبنان و شیخ الأزهر سلیم البشری از علمای اهل سنت در مصر است.

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

  • Tehran Iran
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
5+8=? Captcha