اداره کل فناوری اطلاعات
اداره کل فناوری اطلاعات
مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای انجام وظایف و مأموریت های محله، بازوهایی اجرایی در اختیار دارد.
پنج معاونتِ "امور بین‌الملل"، "امور فرهنگی"، "امور اجرایی"، "امور اقتصادی" و "امور حقوقی و پارلمانی" 
و نیز "حوزه دبیرکل" این بازوهای اجرایی هستند.
تمامی مراکز وابسته یا همکار با مجمع جهانی اهل بیت (ع) به وسیله یکی از بازوهای اجرایی مجمع اداره یا هدایت می‌شوند و یا با آن ارتباط دارند.
 
* حوزه دبیرکل
بخش های تابعه حوزه دبیرکل مجمع عبارت اند از :
ـ مشاوران عالی
ـ دانشگاه اهل بیت(ع)
ـ خبرگزاری اهل بیت(ع)
ـ اداره کل فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
ـ اداره کل حراست
 
* اداره کل فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی
این اداره کل یکی از بخش های زیرمجموعه حوزه دبیرکل است که این وظایف را بر عهده دارد:
ـ برنامه ریزی برای استفاده حداکثری تبلیغی در فضای مجازی
ـ مدیریت سایت های مجمع جهانی اهل بیت(ع)
ـ مدیریت امور سخت افزار و شبکه داخلی ساختمانهای مجمع
ـ کمک به پیروان اهل بیت(ع) برای راه اندازی پایگاه های اینترنتی
 
همچنین مدیرکل فناوری اطلاعات، دبیر "شورای سیاستگذاری فناوری و فضای مجازی مجمع جهانی اهل بیت(ع)" نیز هست که ریاست آن را شخص دبیرکل بر عهده دارد.

مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)

مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام)، به عنوان یک تشکل جهانی و غیردولتی، از طرف گروهی از نخبگان جهان اسلام تشکیل شده است. اهل‎بیت(علیهم‎السلام) به این دلیل بعنوان محور فعالیت انتخاب شده‎اند که در معارف اسلامی در کنار قرآن، محوری مقدس را که مورد پذیرش عامه مسلمین باشد، تشکیل می‎دهند.
مجمع جهانی اهل‎بیت(علیهم‎السلام) دارای اساسنامه‎ای مشتمل بر هشت فصل و سی و سه ماده است.

  • ایران - تهران - بلوارکشاورز - نبش خیابان قدس - پلاک 246
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
8+2=? کد امنیتی