اخبار همایش

 • Foto Haber; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında “Hz. Ebu Talib’e (a.s) Nispet Verilen Divanların Araştırılması” ilmi Oturumu

  Foto Haber; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında “Hz. Ebu Talib’e (a.s) Nispet Verilen Divanların Araştırılması” ilmi Oturumu

  Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-  30 Aralık 2020 tarihinde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında “Hz. Ebu Talib’e (a.s) Nispet Verilen Divanların Araştırılması” konulu Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının sekizinci ilmi toplantısı fiziki ve sanal surette düzenlendi. Bu toplantıda Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırmalar Müessesesi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Mehdi Sabbahi Kaşani ve Kum İlim Havzası mütehassıslarından Muhsin Ahmedi Tahrani konu sunumu yaptı.

  Fotoğraf: Hamid İbadi

 • Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) İlmi Konferansının Dördüncü Ön Oturumu Düzenlendi / Tarih Peygamber’in (s.a.a) Amcasın

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) İlmi Konferansının Dördüncü Ön Oturumu Düzenlendi / Tarih Peygamber’in (s.a.a) Amcasın

  “Araştırma Günüyle” eş zamanlı Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi doğrultusunda bu konferansın “Dördüncü İlmi Ön Oturumu” Kum’da düzenlendi.

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterliğinin yardımı ve Havza Haber Ajansı’nın ev sahipliğiyle 16 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen bu oturumda bir grup talebinin katılımı yanında web konferans şeklinde sanal ortamda da izleyicilerin katılımına imkan sağlandı.

  Bu web konferansta İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli (Şia dünyasının büyük tarihçisi merhum Allame Seyit Cafer Murtaza El-Amuli’nin oğlu), Üniversite Üstadı Dr. Ali Rıza Hezar ve Caferi Kültür Vakfı üstatları, Şeyh El-Ebatıh’la alakalı konular hakkında görüş bildirdiler.

   

  0d1ecf86180b71dbda51c947880edd35_490.jpg

   

  Tarih Hz. Ebu Talib’e (a.s) Zulmetti

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli Hz. Ebu Talib’in (a.s) yüce makamı ve onun hakkında Şia dünyasındaki gaflete değinerek bu tarihi örnek şahsiyet için şunları dile getirdi: Peygamber’in (s.a.a) amcası Hz. Ebu Talib’in (a.s) yüce bir şahsiyetinin olmasına karşın tarih ona zulmetmiş ve çoğu konularda onu unutulmaya terk etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetini Sadr-ı İslam’ın kritik kesitlerinde – Ebu Talib Mahallesi gibi – imanından tanıyoruz.

  İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü: Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyeti insani vicdanın derinliklerine nüfuz etmesi gerekir, ne var ki onun hakkındaki bilgiler eksiktir ve bu büyük şahsiyet hakkında daha çok araştırma yapılmalıdır; hem İslam öncesi zaman diliminde ve hem de İslam sonrası zaman diliminde.

  Hz. Ebu Talib (a.s) “Fil hadisesi öncesi”, “Ebu Talib’in (a.s) doğumu” ve “Çocukluk, buluğ ve gençlik dönemleri” gibi zaman kesitleri de araştırmaya değerdir. Örneğin gençlik döneminde hangi savaşlara katılmıştır ve bu savaşlara katılmasının sebebi neydi?

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) her türlü himayesine de değinen El-Amuli sözlerine şöyle devam etti: Hz. Ebu Talib’in (a.s) sadece dille Peygamber’e (s.a.a) yardım ettiği değil, daha ötesi onun savunulması ve İslam’ın korunması yolunda kılıç çekip canından da geçtiğinin kaydedilmesi gerekir.

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) pratik yaşamında fıkhi yönüne işaret eden El-Amuli şu noktanın altını çizdi: Pek çok fıkhi soruları cevaplandırmasından – humus, miras ve … alanlarında – yararlanılarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaşam tarihine ulaşılması mümkündür. 

  Keza bu büyük şahsiyetin edebiyat ve sanat boyutuna da değinen El-Amuli bu konuda şu açıklamada bulundu: Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Ebu Talib’in şiirlerini öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz, zira onun şiirlerinde pek çok ilim vardır.”

   

  799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9_767.jpg

   

  İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli Ebu Talib Araştırmaları doğrultusunda konu önerisi sunarak aşağıdaki konuları örnek gösterdi:

  - Ebu Talib’in (a.s) isim ve lakapları;

  - Ebu Talib’i (a.s) kim Abdu Menaf adıyla isimlendirdi?;

  - Kur’an-ı Kerim’de Ebu Talib (a.s);

  - Ebu Talib (a.s) ve Kur’an-ı Kerim;

  - Tefsirde Ebu Talib (a.s);

  - Hz. Muhammed’in (s.a.a) Ebu Talib (a.s) tarafından Ahmet olarak isimlendirilmesi;

  - Ebu Talib (a.s) aracılığıyla yağmur talep edilmesi;

  - Peygamber Ekrem’in (s.a.a) savunulması için Ebu Talib’in askeri (nizami) varlığı;

  - Niçin Ebu Talib’in (a.s) çocuklarının tamamı Müslüman oldu? Ebu Talib’in (a.s) çocuklarının yetiştirilmesindeki rolü;

  - Ebu Talib’in (a.s) şefati;

  - Haçta var olan hükümler ve bu hükümlerin bazılarının Ebu Talib (a.s) tarafından temellendirilmesi;

  - Ebu Talib’in (a.s) imanını gizlemesi ve delilleri;

  - Ebu Talib’in (a.s) elbisesi ve bazı zahiri özellikleri;

  - Habeşistan’da Ebu Talib (a.s);

  - Ebu Talib’in (a.s) ahlakı;

  - Ebu Talib’in (a.s) bazı zorluklar karşısındaki sabrı;

  - Ebu Talib’le (a.s) birlikte Peygamber’in (s.a.a) tarihi;

  - Ebu Talib’ten (a.s) sonra Peygamber’in (s.a.a) tarihi;

  - Ebu Talib’in (a.s) Zemzem kuyusu, kuyunun korunması ve Ka’be’nin savunulmasındaki rolü;

  - Ebu Talib’in (a.s) Abdulmuttalib’le Yemen yolculuğu ve bu yolculukta gerçekleşen hadise;

  - Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğum günlerinde Ebu Talib (a.s) ve eşi Fatıma bint Esed’in rolü; doğumun yedinci günü Meleklerle görüşülmesi ve Akika kurbanının müjdelenmesi;

  - Ebrehe’nin Ka’be’ye saldırma macerası ve Ebu Talib’in (a.s) rolül;

  - Fil saldırısının gerçekleştiği yıl sonrası Peygamber’in (s.a.a) sütanne meselesiyle ilgili Ebu Talib’in (a.s) rolü;

  - Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hz. Abdulmuttalib’in vefatı karşısındaki tutumu;

  - Hz. Ebu Talib (a.s) başkasıyla birlikte mi babasının vasisiydi?;

  - Niçin Abdulmuttalib Hz. Ebu Talib’i (a.s) Peygamber (s.a.a) için kefil kararlaştırdı?;

  - Peygamber’in (s.a.a) yetiştirilmesinde Ebu Talib’in (a.s) rolü;

  - Ebu Talib (a.s) savaşa katıldı mı?;

  - Ebu Talib’in (a.s) Ficar savaşındaki konumu ve rolü neydi?;

  - Hılfu’l-Fudul ve Ka’be’nin yapımı gibi pek çok konularda Ebu Talib’in (a.s) rolü nedir?;

  - Ebu Talib’in (a.s) Şam ve başka yerlere yolculukları;

  - Hz. Hatice’nin (s.a) Peygamber’le (s.a.a) evlenmesinde Ebu Talib’in (a.s) rolü;

  - Ebu Talib (a.s) Hz Hatice’yle (s.a) ticaret veya ortaklık yaptı mı?;

  - Ebu Talib’in (a.s) mal varlığı.

  Ebu Talib’le Savaşım Yahudi Bir Projedir

  Dr. Ali Rıza Hezar da bu ilmi oturumda tarih boyunca “Ebu Talib Araştırmaları” süreci üzerinde durarak şöyle dedi: Ebu Talib Araştırması sürekli kırmızı çizgi unvanında tarih boyunca söz konusu olmuştur.

  Keza Dr. Ali Rıza Hezar, Novbahti’nin “İsna Aşeriye fırkası Ebu Talib’in imanı üzerindedir” cümlesine işaret ederek sözlerine şu eklemede bulundu: Masumlardan (a.s) gelen hadis mirasında zikredilen rivayetlerde Ebu Talib (a.s) konusunda defalarca araştırılma yapıldığı ve soru sorulduğunun gerçekleştiği görülmüştür. Ebu Talib (a.s) hakkında monografik çalışma Şeyh Müfid zamanında başladı ve bizzat Şeyh Müfid’in kendisi bu konuda “Ebu Talib’in İmanı” adıyla meşhur olan bir risale kaleme almıştır. Seyit Şemseddin Fihar b. Mead Musevi’nin eseri “el-Hüccetü ala’z-Zehabi ila Tekfiri Ebi Talib” kitabında Ebu Talib (a.s) hakkında gelen pek çok rivayet yıllar yılı Ebu Talib Araştırma kaynağı unvanıyla konu edilir. Bundan sonra Sufiye döneminde bu konuda dikkate değer örnek unvanında “Biharu’l-Envar” kitabında oldukça fazla rivayete yer verilmiştir. Merhum Allame Emini’den sonra Merhum Allame Cafer Murtaza El-Amuli var gücüyle Ebu Talib (a.s) hakkında kalem oynattı.

   

  156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b_714.jpg

   

  Ebu Talib Araştırma yönelimleri hakkında da görüş bildiren Dr. Ali Rıza Hezar sözlerini şöyle sürdürdü: Ebu Talib (a.s) hakkında söyleşi “Din dışı/dışsal” ve “Din içi/içsel” olmak üzere iki şekilde olabilir. Şimdiye kadar Ebu Talib (a.s) hakkında yazılan eserlerin tamamı din dışı/dışsal bakışla yazılmıştır ve Ebu Talib (a.s) hakkında din içi/içsel güçlü mütalaa ve araştırmalarımız yok. Şia araştırmacıları için teknik bir hata oluşmuş ve bu şahsiyet hakkında ele alınan konuların düzeyi sadece onun kafir değil, Müslüman olduğu ölçüsünce konu edilmiştir. Halbuki onun imanının ispatı hakkında Şeyh Müfid’in yazdığı makale yeterlidir. İbn-i Ebi’l-Hadid “Şerhu Nehci’l-Belağa” kitabının on altıncı cildinde “İhtilafu’r-Re’y fi İmani Ebi Talib” unvanında bir bab vardır ve bu babta Ehlisünnetin çoğunun onun imanına itiraf ettiği zikredilmiştir. “Ebu Talib’le Savaşım” projesi bana göre Yahudiler tarafından yönlendirilen bir projedir.

  Caferi Kültür Vakfı Üyesi Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel yönüne de işaret ederek şu hatırlatmayı yaptı: Ebu Talib’in divanını okumak, onunla ünsiyet oluşmasına sebep olması yanında bizleri onun şahsiyetiyle aşina edebilir.

  Dr. Ali Rıza Hezar konuşmasının sonunda Ebu Talib Araştırması çalışmalarının gerçekleşmesi için öğrencilere 7 genel konu önerdi:

  - İmamiye tefekküründe göstergebilim tanıtımı ve Ebu Talib (a.s) göstergebilim rolü ve tarih boyunca göstergebilim işlevsellikleri;

  - Farsçayı kullanan şairlerin şiirlerinde Ebu Talib (a.a);

  - Ebu Talib (a.s) divan şiirinin önermeselleştirilmesi;

  - Şerhi İbni’l-Hadid’in “İhtilafu’r-Re’y fi İmani Ebi Talib” babında adı geçen Ehlisünnet alimlerinin tanıtılması;

  - Masumların (a.s) ziyaretlerinde Ebu Talib (a.s);

  - Ebu Talib (a.s) hakkındaki rivayetlerin hadis fıkhı;

  - Ebu Talib’in (a.s) şefaatçi olması.

   

  f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_690.jpg

   

  Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s), Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi, İslami Mezheplerin Yakınlaştırılması Kurultayı, İslami Tebliğat Ofisi İslami Bilim ve Kültür Enstitüsü, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi, Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi, Nübüvvet Miras Kültürü Müessesesi, Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi, Ez-Zeriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü, Hz. Kasım b. El-Hasan (a.s) Mezhebi Kültürel Müessesesi, Ebnaü’r-Rasul (s.a.a) Kültürel ve Sanat Müessesesi ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı düzenlenecektir.

  Bu konferansa ilmi makalelerin gönderilme süresi 18 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konferansın Farsça, Arapça, İngilizce ve Urduca ilmi daveti için burayı tıklayınız.

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Kongresi de bu konferansın fer’i programları arasında yer alacaktır.

  Bu konferans hakkındaki haberler, makaleler ve söyleşilere ulaşmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

   

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
3*4=? Güvenlik Kodu