Konferans Haberleri

 • Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

  Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

  3 Nisan 2021 tarihinde Kur’an ve Maarifi Sima Kanalının “Misbah” programında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kültürel İşleri Muavini Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının yaptığı çalışmaların raporunu sundu.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar bu programın başında izleyicilerin yeni yılını tebrik ederek yeni yılın hayır ve bereketlerle dolu olmasını ve beşeri toplumun sorunlarının ve keza dünyayı çepeçevre saran Korona virüsü belasının biran önce yok olması temennisinde bulundu.

  4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_609.jpg

   

  Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasının başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura, Genel Kurultay ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tarihçesi ve yapısallığı, tertemiz ve korunmuş Ehlibeyt’in (a.s) maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel ve kültürel gelişimine değinerek uluslararası kuruluşlar yoluyla dünya Şialarının sorunlarının çözülmesini bu Kurultayın vazifeleri ve misyonları şeklinde tanıttı.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın söylemiyle, dünyanın 60 yaşayan dilinde 2000’den fazla kitap çevirip yayınlanması, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansının (ABNA) kurulması ve dünya çapında Ehlibeyt (a.s) takipçilerine medya desteği sağlanması doğrultusunda bu haber ajansının 25 dilde faaliyetlerini yürütmesi ve bilimsel konferanslar ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının hedeflerine ulaşması için yaptığı çalışmalar arasında yer almaktadır.

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Faaliyetlerinin Geniş Açıklaması

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreteri, bu konferansın yaptığı faaliyetlerinin açıklanmasında  Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam tarihinin en mazlum şahsiyetlerinden biri olduğuna tekit ederek şöyle dedi: Beni Ümeyye iş başına geldiği zaman bu şahsiyetin doğru tanınmasına izin vermedi. Beni Ümeyye’den sonra da Beni Abbas bir dizi hedeflerden dolayı bu şahsiyetin olması gerektiği gibi tanıtılmasının önünü aldı.

  Düşmanların tebligatları etkisiyle ikinci yüzyılın sonları, üçüncü yüzyılın başları ve üçüncü yüzyıl sonrasında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında ileri geri konuşmalar konu edildi. Halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) büyük bir şahsiyettir ve insani toplum için çeşitli açılardan örnek ve model olabilir.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavini Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine gerçekleştirdiği komplolar ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) korunmasındaki rolüne işaret ederek şu açıklamada bulundu: Yahudilerin bir kısmı ahir zamanda gelecek peygamberin dünyaya gelmemesi için pek çok komplo gerçekleştirdi. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ceddi Haşim Filistin’de zehirlenip Gazze’de vefat etti ve oraya defnedildi. Yahudiler Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dünyaya gelmemesini şiddetle takip ettiler ve Peygamber Ekrem (s.a.a) doğduğu zaman Abdülmuttalib  büyük bir titizlikle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) gözetimi altına aldı.

  Hz. Abdülmuttalib vefat edeceği zaman oğlu Hz. Ebu Talib’e (a.s) vasiyet etti, halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) evin büyük oğlu değildi ve serveti de yoktu, ne var ki hikmet sahibi, idareci, tedbir edici ve programcı bir şahsiyetti. Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhindeki komplolarının etkisiz hale getirilmesi ve pratiklik bulmaması için Hz. Abdülmuttalib’in vasiyetinin üçte ikisi Peygamber Ekrem (s.a.a) hakkındaydı. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaklaşık 3-4 yıl ticaret seferine çıkmadığını ve kıtlık ve bazı sorunlardan ötürü Peygamber Ekrem’in (s.a.a) eşliğinde ticaret yolculuğuna çıktığını görüyoruz.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunması konusunda şu açıklamalara yer verdi: Peygamber Ekrem’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirildiği zaman Hz. Ebu Talib’in (a.s) an be an İslam’ın yanında olduğunu görüyoruz. Hz. Ebu Talib (a.s) hadiselerin tamamını en güzel şekilde idare etti, Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savundu, tehlikelerin tamamına canı pahasına göğüs gerdi ve her yerde ciddiyetle varlık gösterdi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) ilişkiler, yöneticilik ve diplomaside şahsına münhasır bir özelliği vardı ve bu bakımdan ona örnek ve model unvanıyla bakabiliriz.

  Müslümanlar baskı ve zor şartlar altındayken Hz. Ebu Talib (a.s) Habeşistan padişahıyla irtibat içinde olması hasebiyle Müslümanlardan bir grubu oğlu “Cafer b. Ebi Talib” in eşliğinde Habeşistan’a gönderdi. İslam düşmanlarının tüm komploları karşısında ve cereyanların tamamında Hz. Ebu Talib (a.s) direniş unsuru unvanıyla  adı sanı yitik bir şahsiyettir. Adı sanı yitik pek çok asker vardır, ne var ki Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Müslümanlar için öne çıkan siyasi, iktisadi ve toplumsal ambargoların tamamını en güzel şekilde idare edip her yünüyle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunan Ebu Talib (a.s) gibi bir komutan yoktur. Bu yönleriyle Hz. Ebu Talib (a.s) örnek ve modeldir.

   

  3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd_797.jpg

   

  “Şeyhu’l-Bedha tarihin bütün yönleriyle açıkladığı bir şahsiyettir” ifadesine yer veren Sayın Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasını şöyle sürdürdü: Hz. Ebu Talib (a.s) vefat ettiği zaman Peygamber Ekrem’e (s.a.a) “Mekke’yi terk et” denilmiştir, zira artık Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi yoktur.

  Ahmet Ahmedi Tebar Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının çalışmalarının açıklanmasında şunlara yer verdi: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında Hz. Ebu Talib’in (a.s) tüm boyutlarıyla açıklanmasını hedefledik. Konferansta yer alan komitelerden birisi direniş komitesiydi ve bu komite bünyesinde direniş akımlarının tamamı yer alarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) direniş boyutlarının tamamı üzerinde durdular. Bu konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel boyutları gibi başka boyutlarına da değindik. Masum İmamlar (a.s) bize Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerini okumamızı, öğrenmemizi ve çocuklarımıza öğretmemizi tavsiye etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde yüce maarifin tamamı vardır.

  Ebu Talib (a.s) Konferansı işleri başladığı ve ciddiyetle bu konferansın üzerinde durulması kararlaştırıldığı zaman bu konferansın uluslararası olması ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesi bakışıyla bu konferansa katılmaları amacıyla Müslümanları ziyaret ettik. Şialar ayrıntılı makale sundu. Ehlisünnetin çeşitli mezhep ve fırkalarıyla ve keza sufi ve selefilerle görüştük. Mısır’ın El-Ezher Üniversitesinden Ehlisünnetin büyük ilmi şahsiyetleri bu konferansta yer aldı. Suriye-Halep Müftüsü Şeyh Mahmut Akkam, bazıları tarafından Hz. Ebu Talib’in iman etmediği, müşrik olduğu ve benzeri konuların reddedilmesi doğrultusunda makale yazdı. Mahmut Akkam’ın kaleme aldığı makalenin konu başlığı şöyleydi: “Ey iman ehli! Hz. Ebu Talib mümindi ve bunda kuşkuya düşen her kesin günahı kendi boynunadır.”

  İsnâ’aşer’îyye Şiaları ve Ehlisünnetin yanında Zeydiyye, İsmailiyye ve Alevileri de kapsamak üzere Şia’nın başka fırkaları da bu konferansa katılarak güzel makaleler sundular. Hatta genellikle bu tür konulara girişmeyen Dürzîler bile makale sundu. Keza Umman Ebazileri de katıldı. Bunların tamamı Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında çok değerli çalışmalar sundu. Makalelerin toplamı yaklaşık on kitap şeklinde hazırlandı. Konferansın kitap ve makaleleri yaklaşık 30 cilttir. Bu eserlerin bazıları konferansın kapanış merasiminde sunuldu ve bir bölümü üzerinde de çalışma yapılması gerekiyor.

  Bu konuların kalıcı olması için sanatçılarla görüşülmesi gerektiğini hissettik. Dolayısıyla sanatçılarda konferansın ek programlarında çok değerli ve övünç kaynağı çalışmalarını sundular. Keza “Şiir Kongresi” adı altında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında şiir programı düzenlendi ve bu kongreye İranlı ve diğer ülkelerden katılan şairler şiirlerini okudular. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali düzenledik ve 1000 den fazla eser sekreterliğe gönderildi. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Hüneri Festivali düzenledik ve bu alanda da 120 eser bu festivale ulaştı.

  Misbah programının sonunda program sunucusunun: Halk ve sanat ve ilim ehli sizin konferansınızın ne gibi etkileri olduğu noktasında bilgilenmeleri için bu bilgilere nasıl ulaşabilirler? Sorusuna Ahmet Ahmedi Tebar şöyle cevap cerdi:

   

  f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_300.jpg

   

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kendisine has sitesi vardır ve eserlerin tamamına buradan ulaşılması mümkündür. Buna ek olarak Hz. Ebu Talib’le (a.s) ilgili yapılan çalışmalar WikiShia sayfasına ve keza dijital kütüphaneye de yüklenmektedir.

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı hakkında güzel bir paket hazırladık ve bunlar medya alanında çalışma yapanların hizmetine sunulmuştur, öyle ki medya çalışanları Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında on yıllık materyalin olduğunu dile getirmiştir.

  Sayın Ahmet Ahmedi Tebar söyleşinin sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı konferansları hakkında şunlara yer verdi: “Salih Sahabeler” hakkında düşüncemiz var ve bu konunun takip edilmesi gerekiyor. Örneğin Seyyidü’ş-Şüheda Hz. Hamza (a.s) tarihin mazlum şahsiyetleri arasındadır veya Ümmü’l-Müminin Hz. Hatice (s.a) hakkında olması gerektiği gibi çalışma yapılmamıştır. Gelecekte bu konulara yönelik çalışma yapmayı hedefliyoruz.

   

 • Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

  Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi münasebetiyle bu konferansın ek programları arasında sanatsal ürünler sergisi düzenlendi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat yıldönümüyle eş zamanlı olarak 10 Mart 2021 Çarşamba günü Kum-Nigarguzeri Ferheng, Hıyabani Şuheda (Safaiye) adresinde düzenlenen bu sergi henüz devam etmektedir.

   

 • Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Nuri Hamedani’yle Görüşmesi (کپی)

  Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Nuri Hamedani’yle Görüşmesi (کپی)

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve kurultay heyeti Şia Taklit Mercii Ayetullah Nuri Hamedan’iyle görüştü. Ayetullah Ramazani bu görüşmede Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme şekli hakkında bilgi sundu.

 • Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 2 / Ali Encem Şuca’nın “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” Adlı Makalesini Sunumu

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 2 / Ali Encem Şuca’nın “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” Adlı Makalesini Sunumu

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının akademik komisyonlarından Tarih ve Sire Komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehit Sadr Toplantı Salonunda düzenledi.

  Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğaravi’nin başkanlığını üstlendiği bu komisyonun sekreterliğini de Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abbas Caferi Ferahani yürüttü.

  Bu programa “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” isimli makalesiyle katılan din akademisyeni Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Encem Şuca kendi makalesini sundu.

  Kaleme alınan eserlerin çoğunluğunun Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hakkında olduğuna değinen din akademisyeni şu açıklamada bulundu: Bu makalede Masumların ziyaretnamelerinden, tarihi rivayetlerden ve toplamda 40 kaynaktan yararlanıldı. Mevcut iki ziyaretname eski kaynaklarda gelmemiştir, ancak rivayetlerden Hz. Ebu Talib’in (a.s) ziyaretinin kabul edileceğine ulaşılabilir. İmam Sadık (a.s) Hz. Ebu Talib’i (a.s) Ashabı Kehf’e benzetiyor, halbuki onun imanı Ashabı Kehf’ten daha yücedir. Keza Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında Salihlerin Ziyareti rivayeti de bunu doğrulamaktadır, zira Hz. Ebu Talib (a.s) salih ve sıddıkların arkadaşıdır.

  Emirü’l-Müminin’in (a.s) ziyaretnamelerinde yedi veya sekiz defa Ebu Talib’in ismi gelmiştir ve bu, Emirü’l-Müminin’in (a.s) ne fakat şahsının, daha ötesi sulbünün de tertemiz olduğunu gösterir

  Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ağlamasına dikkatle de Hz. Ebu Talib’in (a.s) ziyaretinde ağlayabiliriz ve hüzünlenebiliriz. Keza bir rivayette Hz. Ebu Talib’in (a.s) şefaat makamına sahip olduğu gelmiştir.

  Hz. Ali (a.s) Hz. Ebu Talib (a.s) için vekaleten ibadet ediyor ve onun yerine hac amelini yerine getiriyordu. Dolayısıyla biz de Hz. Ebu Talib (a.s) için vekaleten ibadet edebiliriz.

  Hz. İbrahim’in (a.s) Kur’an’da zürriyeti için ettiği şu dua: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.”  Hz. Ebu Talib’i de (a.s) kapsar. Tarihte geldiğine göre Peygamber Ekrem (s.a.a) Hz. Ebu Talib (a.s) için yedi defa dua etmiştir ve biz de onun için dua edebiliriz. Diğer taraftan Hz. Ebu Talib (a.s) halk için dua ediyordu.

  Hz. Ebu Talib (a.s) duası kabul edilen birisiydi. Mekke’yi kuraklık kapladığı zaman halk Hz. Ebu Talib’ten (a.s) yağmur yağması için dua etmesini istedi. Hz. Ebu Talib (a.s) o zamanlar henüz genç yaşta olan Peygamberle birlikte dua ettiler ve pek çok yağmur yağdı.

  Şeyh Abbas Kummi Hz. Ebu Talib (a.s) için yedi tane ziyaretname nakletmiştir ki bu rivayetin ravisi masum değildir. Bu ziyaretnameler İbn-i Tavus gibi Şia’nın büyük şahsiyetlerin nakledilmiştir.

  Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Medine’ye girmesinden önce fertler küfür üzere dünyadan gitmişler ve Müslüman olmamışlardı, bunun için Peygamber (s.a.a) Müslümanları kafirlerin kabirlerini ziyaret etmekten sakındırdı. Ne var ki zamanla bir kısım fertlerin Müslüman olarak ölmeleri veya şehit olmaları akabinde Müslümanların mezarlığı oluştuğu zaman Peygamber Ekrem (s.a.a) ölülerinizi ziyaret ediniz buyurdu.

  Ehlisünnet kabirlerin ziyaret edilmesinin aslını kabul eder ve haram saymazlar. Ama Suudiler İran İslam İnkılabının gerçekleşmesiyle birlikte inat ve düşmanlıkları hasebiyle kabirlerin ziyaretini yasakladı, ne var ki inkılaptan önce onlar da Baki mezarlığındaki kabirleri ziyaret ediyorlardı.

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını kabul etmeyen kimselerin “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.” ayetine dayanmaları doğru değildir. 

 • Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edep Komisyonu 2 / Hüseyin Muhtedi’nin “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

  Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edep Komisyonu 2 / Hüseyin Muhtedi’nin “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Üçüncü Komisyonu “Şiir ve Edebiyat” komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehid Sadr Toplantı Salonunda düzenledi.

  Bu komisyon Ayetullah Muhammed Said Na’maî’nin başkanlığında, Tahran Azad Üniversitesi İlmi Heyet Üyesi Dr. Bakır Gurbani Zerrin’in hakemliğinde ve Veliyyullah Ma’deni Pur’un sekreterliğinde gerçekleşti.

  Keza Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreter Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Araştırma Genel Müdürü Seyit Muhammed Rıza Âl-i Eyyup da bu komisyona eşlik ettiler.

  Hüseyin Muhtedi komisyonun devamında “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” isimli makalesini sundu.

  Hüseyin Muhtedi Peygamber’i (s.a.a) öven şiirlerin türleri hakkında şu açıklamayı yaptı: Bu şiirlerin bazıları şairin kendi canını kurtarmak ve bazıları da maddi hedefler doğrultusunda okunmuştur. Ne var ki Allah Resulü’nü (s.a.a) metheden bazı şiirler halisane olup Peygamber Ekrem’i (s.a.a) metheden böylesi halisane şiirleri Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde görüyoruz.

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) divan şiirlerinin toplandığı birkaç kitap vardır ve Ali b. Hamza Basri’nin divanı bu şiirlerin çoğuna yer vermiştir.

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) metheden şiirlerini Peygamber’in (s.a.a) bi’seti öncesi ve Peygamber’in (s.a.a) bi’seti sonrası olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bi’set öncesi şiirlerde Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber’e (s.a.a) bir baba gözüyle bakması ağırlıkta olup Hz. Ebu Talib (a.s) bu şiirlerde Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine yapılan komplolara işaret etmektedir. Hz. Ebu Talib (a.s) bi’set sonrası şiirlerinde Peygamber’in (s.a.a) risaleti üzerinde durmuştur ki bu meselenin bizzat kendisi onun iman ettiğini ispatlamaktadır.

  Hz. Muhammed (s.a.a) küçük yaşlarda Hz. Ebu Talib’le (a.s) Şam seferine çıkmıştı ve bu yolculukta Peygamber’in (s.a.a) üzerinde sürekli bir bulut gölgelik yapıyordu ve bu, herkesin şaşkınlığına sebep olmuştu. Bahira adında Hristiyan bir rahip bu mucizeyi gördü ve Hz. Ebu Talib’e şöyle dedi: “Bu çocuk son peygamberdir. Buradan gidiniz, zira düşmanlar onu öldürebilirler.” Hz. Ebu Talib (a.s) bi’set öncesi kendi şiirinde bu kıssaya işaret etmiştir.

  Hz. Ebu Talib (a.s) zorluklarda Peygamber’e (s.a.a) sığınıyordu. Mekke’de kuraklık zamanında Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’i (s.a.a) Ka’be’nin yanına götürdü ve Hz. Muhammed (s.a.a) henüz çocuk olmasına rağmen Ka’be’nin yanında dua etti ve Mekke halkına birkaç yıl yetecek kadar çok yağmur yağdı. Bu kıssa da Hz. Ebu Talib’in (a.s) bi’set öncesi şiirlerinde değindiği kıssalardandır.

  Hz. Ebu Talib (a.s) bi’setten sonra kendi şiirlerinde açıkça Hz. Muhammed’in (s.a.a) peygamber olduğuna işaret etmiştir ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) iman ettiğine kuşkuyla bakan kimseler için bu şiirler cevap mahiyetindedir. Hz. Ebu Talib (a.s) başka bir şiirinde çocuklarından Peygamber’e (s.a.a) yardım elini çekmemelerini ve onu savunmalarını istemektedir.

  Hz. Ebu Talib’in (a.s) divanında gazel görmüyoruz, zira onun şiirleri sorumluluğa bağlı olduğunu ortaya koyan edebiyatın bariz örneğidir.

  Komisyon başkanı son bölümde Hz. Ebu Talib’in (a.s) özelliklerine işaret ederek şu açıklamaya yer verdi: Hz. Ebu Talib (a.s) hakim ve istisna bir şahıs olarak tanınıyordu ve maddi yoksulluğuna rağmen Kureyş’in seyidiydi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber’e (s.a.a) teveccühü, çocuklarına olan teveccühünden daha çoktu.

  Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlenecektir.

   “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında olacaktır. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlemiştir. 

  Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

  Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
4+4=? Güvenlik Kodu