Meclis Haber

 • Ahtari: Batılı Gençler, Öz Kuran-i Kaynaklarla Aşina Edilmeli

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Muhammed Hasan Ahteri bugün İslam İnkılabı Rehberi'nin Batılı gençlere mektubunun yazılışının birinci yıldönümü dolaysıyla Tahran'da düzenlenen "Hakikatin Doğuşu" konulu seminerin kulisinde yaptığı açıklamada; İslam İnkılabı Rehberi’nin Amerikalı ve Avrupalı gençlere hitaben yazdığı mektubunda, Rehberliğin gençlerden İslam ile tanışmak için düşmanlar veya İslam hakkında bilgi sahibi olmayan ya da bu bağlamda yanlış kaynaklar, yayınlayanlar üzerinden değil, öz İslam kaynaklara müracaat etmek suretiyle kendi şüphelerini gidermeli gerektiğine istediğini hatırlattı.

   

  Ayetullah Ahteri sözlerinin devamında bu tür seminerlerin düzenlenmesinin yetenekli ve elit insanları, yararlı girişimlerde bulunmaları için harekete geçirebileceğini ifade ederek, öz Kuran-i kaynakların Ehlibeyt’in (as) yorumuyla etkileyici olabileceğini vurguladı, bu tür konferansların düzenlenmesinin kuruluşları daha iyi işbirliğine sevk edebileceğini, böylece öz İslam kaynaklarının gayrimüslimlere iletilebileceğini ifade etti.

 • Ayetullah Ahteri: Şimdi Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik inkar ediliyor!

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; “Medya ve Mehdilik Kültürünün Yayılması” başlığı altında Mehdilik kültürünün medya tarafından toplum ve dünya düzeyinde yayılıp derinleştirilmesi için yapılan ilk milli konferans 28 Kasım Salı günü Tahran’da düzenlendi.

   

  Bu konferansta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, Meclis Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüccetü’l-İslam Nasrullah Pejmanefer, Devrim Muhafızları Genelkurmay başkanlığı Basın Müşaviri Hamid Rıza Mukaddemfer, Sosyal Ağler ve Basınevi Başkanı Behzad Timurpur konuşma yaptılar.

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, bu aydaki mübarek günlere ve münasebetlere değinerek şunları söyledi: Bu ayda sayısız hadise ve münasebetlerin gerçekleşmesi sünnet, Allah ve ilahi takdir bakımından şans üzere değildir. Çünkü yaratılış nizamında şans ve tesadüf söz konusu değildir ve yaratılış nizamında her şey Allah’ın hikmeti esasınca gerçekleşir.

   

  Ayetullah Ahteri Hazreti Mehdi’nin (a.f) imametinin ilahi adalet hükümetinin başlangıcı olduğunu belirterek şöyle konuştular: Bu konu kesinlikle gerçekleşecektir ve bu büyük ayda gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında, Hazretin zuhurunun bu ayda olma ihtimali vardır; elbette Allah’ın iradesi başka bir konudur.

   

  Bugünün toplumu, bizi Mehdevi hedefe ulaştıracak ideal bir toplum değildir. Bu yüzden bu alanda daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bakımdan eğer mehdilik konusunda daha fazla çaba sarf edeceksek, bu durumda medya konusu bu alanda önemli ve temel bir konu olarak öne çıkacaktır.

   

  Ayetullah Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Eğer Mehdilik konusuna tamamlayıcı bir hareket unvanı ile bakarsak anlayacağız ki 7 milyarlık dünyada 360 milyon Şii yaşamaktadır ve takriben 6.5 milyar kişi Mehdilik konusu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu bakımdan bizim bu bağlamdaki görevimiz, Mehdilik kültürünü ve vaat edilen Mehdi hükümetini yapacağımız geniş çaplı faaliyetler ile tüm dünyaya tanıtmaktır.

   

  Mehdilik kültürünü yaymak ve tebliğ etmenin en önemli yollarından biri, fikir ve görüş birliği yaratmak için böyle oturum ve konferansların yapılmasıdır. Mehdilik kültürünün yayılması ve tebliği alanında yapılacak iş bölümü tüm kurumlarda eşit bir şekilde yapılmalıdır. Bugün İncil ve Tevrat 2 bin beş yüzden fazla dile tercüme edilmiştir, ama bizler şimdiye kadar Kur’an’ı 15’den fazla dünya diline tercüme edemedik. Aynı şekilde doğrudan masumun dilinden çıkmış olan Sahife-i Seccadiye ve Nehcü’l-Beleğa’yı doğru bir şekilde tebliğ edip yayamadık.

   

  Ayetullah Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Yabancı ve İslam’la düşman medya kuruluşları Mehdiliğin çehresini karartmaya çalışmaktadırlar. Onların yaptığı diğer bir iş, Mehdilik konusu aleyhine konuşmaları için tekfiri ve Vahhabi grupları destekliyorlar; böylece Kur’an-i bir hakikat olan ve İslam maarifinin bir kısmı olan bu önemli konunun inkâr edilmesini sağlıyorlar. Bunlar rahatlıkla Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik konusunu inkâr ediyorlar ve bu konuda konuşma yapıyorlar.

   

  Bunlar, bir grubu eğiterek Mehdilik inancını yalan bir inanca dönüştürüp tanıtmaya ve onun temellerini sarsmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden İslam İnkılâbı Rehberi defalarca böyle asılsız ve boş inançların önlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.

   

  Medya ve basın yayın organları Mehdilik alanında ister sanal âlemde olsun ister gazete ve TV kanallarında olsun tüm imkânları kullanarak bu kültürü yaymalıdır.

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri sözlerine şunları ekledi: Mehdilik konusunun ve bekleyiş kültürünün aslı, imamet ve velayet konusu ve onun toplumda açıklanması bu alandaki uzman ve kanaat önderleri vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu durumda Mehdilik yaşam tarzının toplumda altyapısını oluşturabiliriz.

   

  Muhteva ve içerik konusu bu alandaki uzman âlimlere bırakılmalıdır ve medya kalıp ve model işini üstlenmelidir. Muhtelif alanlardaki en önemli ihtiyacımız uygun, çekici, iyi ve muhatabın durumunu riayet edecek kalıp ve modellerin üretilmesidir.

   

  Eğer bu işleri düzenlersek ve birbiriyle hemahenk edersek ve bunun yanında değerli içerikten de istifade edersek mutlaka kendimizi vaat edilen küresel Mehdi hükümetine biraz daha yaklaştırmış oluruz ve toplumu İmam Mehdi’nin (a.f) beğendiği bir topluma çeviririz.

   

   

  111.jpg

   

   

  112.jpg

   

  113.jpg

 • Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talepte bulundu

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak bu kurultayın yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumunun kötüleşmesine tepki verdi.

   

  Bu bildirinin bir bölümünde şöyle gelmiştir: Bizler uluslararası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslararası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

   

  Bildirinin tam metni:

   

  Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talebi

   

  Ne yazık ki Bahreynli seçkin alim ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumu oldukça kötü bir hal almıştır.

   

  Bu önemli şahsiyet aylardır zalimane bir kuşatma ile kendi evinde hapsedilmiştir ve sağlık durumu normal şartlarda değildir ve onun canının kurtarılması için mücehhez ve tecrübeli bir sağlık ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.

   

  Bu dini rehberin yakınlarının ve ailesinin verdiği bilgiye göre, Ayetullah Şeyh İsa Kasım kilosunun yarısını kaybetmiştir ve mide kanamasına duçar olmuştur. Bu yeni ortaya çıkan hastalıklara tansiyon, şeker ve yaşlılıktan dolayı olan zafiyet gibi rahatsızlıklar da eklenmelidir.

   

  Onun ev hapsinde tutulması ve evde gerekli tıbbi araç gereçlerin olmaması dikkate alındığında, onu tedavi eden doktor onu etkili bir şekilde tedavi edememektedir. Ayrıca doktoru, onun uzman bir ekip tarafından birkaç cerrahi operasyona tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

   

  Diğer taraftan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ailesi Bahreyn rejimi tarafından gönderilen doktorlara güvenmemektedir.

   

  Zikredilen noktalara dikkatle, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, bünyesinde 120 ülkeden üye barındıran uluslar arası bir kuruluş olarak, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, İnsan Hakları Yüksek komiserliğini, Uluslar arası Af Örgütünü, Avrupa Birliğini, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, devlet başkanlarını ve dünyanın özgür parlamentolarının dikkatini aşağıdaki noktalara çekiyoruz:

   

  1.Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ileri yaşı ve zayıf cismine dikkatle, o daha çok hastalık ve acıyı çekebilecek güçte değildir. Biraz kalmış olan gücünün de tükenmesi ile bu dini ve ilmi şahsiyetin canının ciddi tehlikeye girmesinden korkulmaktadır.

   

  2.İnsanların ilaçtan ve hastalığına uygun tedaviden mahrum edilmesi en açık insan hakları ihlalidir.

   

  3.Al-i Halife devleti yedi yıla yakın bir süredir muhtelif yöntemlerle, bu ülkenin vatandaşlarının medeni ve insani haklarını ihlal etmektedir. Hastaların tedavisine imkan verilmemesi, bu rejimin insan haklarına uymadaki utanç verici siyah defterinde yeni bir sayfa eklemektedir.

   

  1. Bizler uluslar arası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslar arası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

   

  5.Ayrıca hukuk faallerinden ve ilgili kurumlardan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ev hapsinden çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarılma hükmünün iptal edilmesi için kanunları çiğneyen Bahreyn devletine baskı yapmalarını talep ediyoruz.

   

  6.Hiç şüphesiz bu konuda yapılan ihmalden ötürü ortaya çıkacak her üzücü hadiseden ilk başta Bahreyn devleti ve sonra bu konuda susan kişi ve kurumlar sorumludur.

   

   

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

  30.11.2017

Konum ve Bildiriler

Ayetullah Ahteri: Şimdi Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik inkar ediliyor!

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; “Medya ve Mehdilik Kültürünün Yayılması” başlığı altında Mehdilik kültürünün medya tarafından toplum ve dünya düzeyinde yayılıp derinleştirilmesi için yapılan ilk milli konferans 28 Kasım Salı günü Tahran’da düzenlendi.

 

Bu konferansta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, Meclis Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüccetü’l-İslam Nasrullah Pejmanefer, Devrim Muhafızları Genelkurmay başkanlığı Basın Müşaviri Hamid Rıza Mukaddemfer, Sosyal Ağler ve Basınevi Başkanı Behzad Timurpur konuşma yaptılar.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri, bu aydaki mübarek günlere ve münasebetlere değinerek şunları söyledi: Bu ayda sayısız hadise ve münasebetlerin gerçekleşmesi sünnet, Allah ve ilahi takdir bakımından şans üzere değildir. Çünkü yaratılış nizamında şans ve tesadüf söz konusu değildir ve yaratılış nizamında her şey Allah’ın hikmeti esasınca gerçekleşir.

 

Ayetullah Ahteri Hazreti Mehdi’nin (a.f) imametinin ilahi adalet hükümetinin başlangıcı olduğunu belirterek şöyle konuştular: Bu konu kesinlikle gerçekleşecektir ve bu büyük ayda gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında, Hazretin zuhurunun bu ayda olma ihtimali vardır; elbette Allah’ın iradesi başka bir konudur.

 

Bugünün toplumu, bizi Mehdevi hedefe ulaştıracak ideal bir toplum değildir. Bu yüzden bu alanda daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu bakımdan eğer mehdilik konusunda daha fazla çaba sarf edeceksek, bu durumda medya konusu bu alanda önemli ve temel bir konu olarak öne çıkacaktır.

 

Ayetullah Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Eğer Mehdilik konusuna tamamlayıcı bir hareket unvanı ile bakarsak anlayacağız ki 7 milyarlık dünyada 360 milyon Şii yaşamaktadır ve takriben 6.5 milyar kişi Mehdilik konusu hakkında bilgi sahibi değildir. Bu bakımdan bizim bu bağlamdaki görevimiz, Mehdilik kültürünü ve vaat edilen Mehdi hükümetini yapacağımız geniş çaplı faaliyetler ile tüm dünyaya tanıtmaktır.

 

Mehdilik kültürünü yaymak ve tebliğ etmenin en önemli yollarından biri, fikir ve görüş birliği yaratmak için böyle oturum ve konferansların yapılmasıdır. Mehdilik kültürünün yayılması ve tebliği alanında yapılacak iş bölümü tüm kurumlarda eşit bir şekilde yapılmalıdır. Bugün İncil ve Tevrat 2 bin beş yüzden fazla dile tercüme edilmiştir, ama bizler şimdiye kadar Kur’an’ı 15’den fazla dünya diline tercüme edemedik. Aynı şekilde doğrudan masumun dilinden çıkmış olan Sahife-i Seccadiye ve Nehcü’l-Beleğa’yı doğru bir şekilde tebliğ edip yayamadık.

 

Ayetullah Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Yabancı ve İslam’la düşman medya kuruluşları Mehdiliğin çehresini karartmaya çalışmaktadırlar. Onların yaptığı diğer bir iş, Mehdilik konusu aleyhine konuşmaları için tekfiri ve Vahhabi grupları destekliyorlar; böylece Kur’an-i bir hakikat olan ve İslam maarifinin bir kısmı olan bu önemli konunun inkâr edilmesini sağlıyorlar. Bunlar rahatlıkla Allah’ın evinde ve Peygamber’in (s.a.a) hareminde Mehdilik konusunu inkâr ediyorlar ve bu konuda konuşma yapıyorlar.

 

Bunlar, bir grubu eğiterek Mehdilik inancını yalan bir inanca dönüştürüp tanıtmaya ve onun temellerini sarsmaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden İslam İnkılâbı Rehberi defalarca böyle asılsız ve boş inançların önlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.

 

Medya ve basın yayın organları Mehdilik alanında ister sanal âlemde olsun ister gazete ve TV kanallarında olsun tüm imkânları kullanarak bu kültürü yaymalıdır.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ahteri sözlerine şunları ekledi: Mehdilik konusunun ve bekleyiş kültürünün aslı, imamet ve velayet konusu ve onun toplumda açıklanması bu alandaki uzman ve kanaat önderleri vasıtasıyla yapılmalıdır. Bu durumda Mehdilik yaşam tarzının toplumda altyapısını oluşturabiliriz.

 

Muhteva ve içerik konusu bu alandaki uzman âlimlere bırakılmalıdır ve medya kalıp ve model işini üstlenmelidir. Muhtelif alanlardaki en önemli ihtiyacımız uygun, çekici, iyi ve muhatabın durumunu riayet edecek kalıp ve modellerin üretilmesidir.

 

Eğer bu işleri düzenlersek ve birbiriyle hemahenk edersek ve bunun yanında değerli içerikten de istifade edersek mutlaka kendimizi vaat edilen küresel Mehdi hükümetine biraz daha yaklaştırmış oluruz ve toplumu İmam Mehdi’nin (a.f) beğendiği bir topluma çeviririz.

 

 

111.jpg

 

 

112.jpg

 

113.jpg

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talepte bulundu

Cumartesi, 02 Aralık 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak bu kurultayın yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumunun kötüleşmesine tepki verdi.

 

Bu bildirinin bir bölümünde şöyle gelmiştir: Bizler uluslararası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslararası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

 

Bildirinin tam metni:

 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için resmi talebi

 

Ne yazık ki Bahreynli seçkin alim ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yüksek şura üyesi Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın sağlık durumu oldukça kötü bir hal almıştır.

 

Bu önemli şahsiyet aylardır zalimane bir kuşatma ile kendi evinde hapsedilmiştir ve sağlık durumu normal şartlarda değildir ve onun canının kurtarılması için mücehhez ve tecrübeli bir sağlık ekibine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu dini rehberin yakınlarının ve ailesinin verdiği bilgiye göre, Ayetullah Şeyh İsa Kasım kilosunun yarısını kaybetmiştir ve mide kanamasına duçar olmuştur. Bu yeni ortaya çıkan hastalıklara tansiyon, şeker ve yaşlılıktan dolayı olan zafiyet gibi rahatsızlıklar da eklenmelidir.

 

Onun ev hapsinde tutulması ve evde gerekli tıbbi araç gereçlerin olmaması dikkate alındığında, onu tedavi eden doktor onu etkili bir şekilde tedavi edememektedir. Ayrıca doktoru, onun uzman bir ekip tarafından birkaç cerrahi operasyona tabi tutulması gerektiğini bildirmiştir.

 

Diğer taraftan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ailesi Bahreyn rejimi tarafından gönderilen doktorlara güvenmemektedir.

 

Zikredilen noktalara dikkatle, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, bünyesinde 120 ülkeden üye barındıran uluslar arası bir kuruluş olarak, Birleşmiş Milletleri, İslam İşbirliği Teşkilatını, İnsan Hakları Yüksek komiserliğini, Uluslar arası Af Örgütünü, Avrupa Birliğini, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, devlet başkanlarını ve dünyanın özgür parlamentolarının dikkatini aşağıdaki noktalara çekiyoruz:

 

1.Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ileri yaşı ve zayıf cismine dikkatle, o daha çok hastalık ve acıyı çekebilecek güçte değildir. Biraz kalmış olan gücünün de tükenmesi ile bu dini ve ilmi şahsiyetin canının ciddi tehlikeye girmesinden korkulmaktadır.

 

2.İnsanların ilaçtan ve hastalığına uygun tedaviden mahrum edilmesi en açık insan hakları ihlalidir.

 

3.Al-i Halife devleti yedi yıla yakın bir süredir muhtelif yöntemlerle, bu ülkenin vatandaşlarının medeni ve insani haklarını ihlal etmektedir. Hastaların tedavisine imkan verilmemesi, bu rejimin insan haklarına uymadaki utanç verici siyah defterinde yeni bir sayfa eklemektedir.

 

 1. Bizler uluslar arası bir kuruluş olarak Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın tedavisi için uluslar arası kurumlar tarafından belirlenecek uzman ve güvenilir bir sağlık ekibinin hazırlanmasını talep ediyoruz.

 

5.Ayrıca hukuk faallerinden ve ilgili kurumlardan, Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın ev hapsinden çıkarılması ve vatandaşlıktan çıkarılma hükmünün iptal edilmesi için kanunları çiğneyen Bahreyn devletine baskı yapmalarını talep ediyoruz.

 

6.Hiç şüphesiz bu konuda yapılan ihmalden ötürü ortaya çıkacak her üzücü hadiseden ilk başta Bahreyn devleti ve sonra bu konuda susan kişi ve kurumlar sorumludur.

 

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

30.11.2017

"Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: “20 – 27 Ekim Mazlum Yemen ve Myanmar Halkına Yardım Haftası

Pazar, 29 Ekim 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bugün basın mensupları ile yaptığı samimi oturumda Kurultayın yakın gelecekteki bazı programlarını açıkladı.

 

“20 – 27 Ekim Mazlum Yemen ve Myanmar Halkına Yardım Haftası”

 

Hüccetü’l-Müslim ve’l-Müslimin Muhammed Hasan Ahteri, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Yemen ve Myanmar halkına yardım için yaptığı çalışmalar hakkında şunları söyledi: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, birkaç yıldır Yemen ve Suriye’de meydana gelen sorunlardan dolayı insani yardımlar için çalışmalar başlatmış ve yardımları hayırseverlerden toplayarak dağıtmıştır.

 

Bu yıl da dışişleri bakanlığı ile yaptığımız toplantıya hayırseverler gelmiş ve Yemen ile Suriye halkı için yardımda bulunmuşlar ve bizler de o yardımları adı geçen ülkelere ulaştırdık. İlaç şirketleri ve distribütörlerden çok miktarda ilaç aldık ve kolera hastalığının tedavisi için Yemen’e gönderdik. Elbette Yemen’e yardım göndermek oldukça zordur; ama 300 ila 400 bin dolar civarında bazı ilaçları satın aldık ve bazı olanakları Yemen halkına sunduk. Cuma imamlarına da mektuplar yazdık ve hesap numaralarımızı bildirdik; bazıları bizim vasıtamızla ve bazıları da diğer merkezler yoluyla yardım ettiler.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: Bizim hedefimiz yardım toplamaktır ve bizim veya Yardım Komitesinin hesabına aktarılmasının hiçbir önemi yoktur. Şuan Yardım Komitesi, Kızılay, Radyo Televizyon Kurumu, Cuma Namazı Merkezi, Camiler Kurumu, Kültür Bakanlığı, Tebliğler Kurumu ve genel olarak yardım edebilecek tüm kurumlar Yemen ve Myanmar halkına yardım için sahnedeler.

 

Cuma imamlarından, önümüzdeki hafta “20 – 27 Ekim Mazlum Yemen ve Myanmar Halkına Yardım Haftası” unvanıyla yardım toplamalarını istedik. Bu hafta valiliklerden yardım toplanması için merkezler belirlemesini isteyeceğiz. Milli Eğitim Bakanı ile görüştük ve okullarda bu hafta mazlum Yemen ve Myanmar halkına yardım için gerekli ortamın hazırlanması konusunda anlaştık.

 

Hüccetü’l-İslam Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Biz yardımların halk tarafından yapılmasını ve devletle alakasının olmamasını istiyoruz. Devlet kendi şartlarını göz önüne alarak yardım edebilir veya etmeyebilir. Ama bizim inancımıza göre herkes bir veya iki öğün yemeğini Yemen ve Myanmar halkından muhtaç olanlara yardım edebilir.

 

İran genelinde yardım edilmesi için hesap numaraları bildirildi ve yardımların nakit para olarak yapılmasını tercih ediyoruz; böylece aktarması daha kolay olacaktır. Mesela pirinç Bangladeş’te işe yaramaz; çünkü orada yeterince var veya battaniyenin nakledilmesinin de kendine has sıkıntıları var.

 

Yardımseverler mazlum Yemen halkına yapacakları yardımları Milli Bankanın 0113130000006 numaralı hesabına veya 6037991899929123 numaralı kart hesabına yatırabilirler.

 

Yine yardımseverler mazlum Myanmar halkına yapacakları yardımları Milli Bankanın 0111424815009 numaralı hesabına veya 603799189999123 numaralı kart hesabına yatırabilirler.

 

Dünya Ehlibeyt (A.S) Kurultayının Erbain Yürüyüşü Bağlamında Yapacağı Faaliyetler

 

Ahteri, Dünya Ehlibeyt (A.S) Kurultayının “Erbain Yürüyüşü” bağlamında yapacağı faaliyetler hakkında ise şunları söyledi: Kurultayın Erbain konusunda iyi çalışmaları var ve asli vazifesi gereği, daha çok Arap ve yabancı ziyaretçiler hususunda çalışmalar yürütecektir.

 

Bizler yürüyüş güzergâhında çadırlar kuracağız, broşürler çap edip dağıtacağız; iki yıl önce bir milyondan fazla, geçen yıl 600 bin ve bu yıl 400 ila 500 bin civarında broşür dağıttık.

 

Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi, Kurultayın maarif konulu broşürleri muhtelif şehirlerde ziyaretçiler arasında dağıtılacaktır. Ama broşürlerin sayısındaki azalmanın sebebi, bizin dijital alanda daha fazla çalışmaya olan isteğimizdir; zira dijital alandaki çalışma daha etkili ve dağıtımı da daha kolaydır.

 

Dünya Ehlibeyt (A.S) Kurultayı Genel Sekreteri “Kurultayın Dijital Çadırları”nda yapılacak çalışmalar hakkında ise şunları söyledi: Bu çadırlarda, Kur’an ve dua gibi zikir programları, Hidayet Önderleri, Mefatih, Aşura Kültürü, Aşura Kıyamı ile alakalı maarifler, İmam Seccad’ın Hukuk Risalesi, 250 Yıllık İnsan, İnkılâp Rehberinin Batılı gençlere mektubu, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tüm dijital programları, mersiye vs. dijital programlar dağıtılacaktır.

 

Sınırsız Doktorlar Kurumu Erbain Yürüyüşünde Hizmet Verecektir

 

Ahteri sözlerine şöyle devam etti: Ehlibeyt (a.s) Sınırsız Doktorlar Kurumu da Irak’ta sağlık hizmetlerini başlatmıştır ve erbain yürüyüşünde de sağlık hizmetleri vereceklerdir.

 

“İmam Hüseyin’in Kıyamının İnsani Boyutları” Oturumu Düzenlenecektir

 

Dünya Ehlibeyt (A.S) Kurultayı Genel Sekreteri, “İmam Hüseyin’in Kıyamının İnsani Boyutları” konulu büyük Erbain oturumu düzenleneceğini bildirerek şunları söyledi: Bu yıl Iraklı taraflar ile Kerbela’da büyük bir oturum düzenlemeyi planlıyoruz. Bu program Erbain’den sonra düzenlenecek ve yaklaşık 50 ülkeden yabancı konuk davet edilecek ve İran ve Irak’tan birçok şahsiyetin katılımı planlanmaktadır.

 

İnkılap Rehberinin dediği gibi bu merasimden milyonlarca insanın bir araya geldiği bu büyük toplantıdan en iyi şekilde yararlanılmalıdır; bu ziyaretçilerden büyük bir bölümü Iraklıdır; halk İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamında, ziyaretin aslından ve Erbain’den gereken istifadeyi etmelidir ve içi dolu bir ziyaret gerçekleştirmelidir; böylece İmam Hüseyin’in (a.s) risaleti daha çok meyvesini verecektir. Bu yılın oturumunun unvanı, “İmam Hüseyin’in Kıyamının İnsani Boyutları”dır.

 

Kurultay Basın Organları ile daha çok çalışmak istemektedir

 

Hüccetü’l-İslam Ahteri, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının basın ve medya alanındaki faaliyet ve olanaklarına işaret ederek şunları söyledi: Abna Haber Ajansı 25 dilde yaptığı Şii alemindeki olaylar hakkındaki haberleri ve Sakaleyn televizyon kanalının maarif alanında Arapça yaptığı yayınlar iyi çalışmalardır. Ayrıca kurultay dünyanın 56 dilinde kitaplar ve dönemlik dergiler yayımlanmaktadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Myanmar’daki Müslüman soykırımını kınayan bir bildiri yayınladı

Pazartesi, 11 Eylül 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Myanmar’da krizin doruğa ulaşması ve ikinci defa Müslüman soykırımının başlamasıyla Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayınlayarak bu faciayı kınadı ve uluslar arası toplumdan bu krizi çözmesi için harekete geçmesini istedi.

 

Bu bildirinin bir kısmında şöyle gelmiştir: Mazlum Rohinga halkı Myanmarlı olmadığı bahanesiyle yıllardır zulüm ve cinayet altındadır. Bu feci cinayetlerde radikal Budistlerin sahnelemesi, ordunun ve Myanmar devletinin yardımıyla Müslümanlar öldürülmekte, evler, camiler ve mağazalar yakılmakta ve inanılmaz bir şiddet kullanılarak evlerinden ve vatanlarından sürülmektedirler.

 

Bu bildiride tekfiri Vahhabilerin Myanmar’daki fitnenin sürdürülmesindeki rolüne de değinilerek şöyle denmiştir: Radikal Budistlerin dışında “tekfirilerin” ve “Vahhabilerin” de rolünden gaflet etmemek gerekir. Bu grup körfez Petrodolarlarının desteğiyle dünyada nefreti ve İslamifobiyayı yaymış, Müslümanlara, Hıristiyanlara, Budistlere ve hiçbir dinin mensubuna merhamet göstermemektedir. Şimdi ise Siyonistlerin oyun sahnesinde oynayarak bu canilerin tahrik olmasına ve bahane bulmasına neden olmuş ve Müslümanlar ve Budistler arasındaki bu fitneyi körüklemiştir.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının bildirisinin tam metni:

 

Zalimleri Kahreden Allah’ın adıyla

 

Batılı devletlerin ve istikbara bağlı uluslararası kurumların ölümcül sessizliğinde Myanmar’ın Rahin eyaletinde Rohinga Müslümanlarına karşı yapılan saldırılar ikinci defa başlamıştır.

 

Bu mazlum halk, Myanmarlı olmadığı bahanesiyle yıllardır zulüm ve cinayet altındadır. Bu feci cinayetlerde radikal Budistlerin sahnelemesi, ordunun ve Myanmar devletinin yardımıyla Müslümanlar öldürülmekte, evler, camiler ve mağazalar yakılmakta ve inanılmaz bir şiddet kullanılarak evlerinden ve vatanlarından sürülmektedirler.

 

Son resmi verilere göre, fakat son bir haftadaki çatışmalar sonucu ölenlerin sayısı takriben 400 kişidir; halbuki beş yıl boyunca yüz binlerce kişi ya doğrudan öldürülmüş veya zorla tehcir edilmiştir. Myanmar’dan sürülen Müslüman sayısı ise milyonluktur.

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı dünya genelinden Müslümanların seçkin şahsiyetlerinden yüzlerce üyesi olan bir kurum olarak dünyanın dikkatini aşağıdaki noktalara çekmektedir:

 

Dinlerin hakikati, “tevhit”, “ahlak”, “sevgi” ve “insanların barışçıl yaşamı”dır. Buna göre insanları katleden her grup ve devlet, hangi dine mensubiyeti iddia ederse etsin, yalancıdır.

Bir vatan ve toprağa bağlı kimselerin vatandaşlık hakları her ülkenin halkının doğal haklarıdır ve uluslararası anlaşmalarda buna tekit etmektedir.

 

Bir devlet bir toprağın halkından bazılarını resmen vatandaş kabul etmese dahi onları öldürmeye, yakmaya veya tehcir etmeye hakkı yoktur.

 

Birçok dünya ülkesinin savaş bölgelerinden kaçan sığınmacıları kabul ettiği bir dönemde Myanmar devletinin onlarca yıldır aynı topraklarda yaşayan bir halkı Myanmarlı olmamak bahanesiyle insanlık dışı yöntemlerle sürmesi ve öldürmesi son derece şaşkınlık vericidir.

 

Bu arada, Radikal Budistlerin dışında “tekfirilerin” ve “Vahhabilerin” de rolünden gaflet etmemek gerekir. Bu grup körfez Petrodolarlarının desteğiyle dünyada nefreti ve İslamifobiyayı yaymış, Müslümanlara, Hıristiyanlara, Budistlere ve hiçbir dinin mensubuna merhamet göstermemektedir. Şimdi ise Siyonistlerin oyun sahnesinde oynayarak bu canilerin tahrik olmasına ve bahane bulmasına neden olmuş ve Müslümanlar ve Budistler arasındaki bu fitneyi körüklemiştir.

 

Radikal Müslümanların az bir şiddetiyle sesleri dünyanın kulağını sağır eden Amerika devleti ve dünyanın diğer büyük güçleri, Myanmar’da yıllardır süren feci soykırım karşısında ya sessizliği seçiyor veya teessürünü bildiriyor ve aynı şekilde özelliği olmayan sözler sarf etmeyi ve iki taraflı tavır almayı sürdürüyorlar.

 

İslam İşbirliği Teşkilatından ve Müslüman devletlerden ciddi bir şekilde Myanmar devletine ve insan hakları kurumlarına baskı yaparak bu soykırıma engel olmalarını istiyoruz. İmam Hamanei’nin hac mesajında açıkça dediler ki: Zulüm altındaki Müslüman azınlıkları ciddiyetle savunmak, Myanmar Müslümanları gibi, İslam ülkelerinin yöneticilerinin ve İslam dünyasının siyasi, dini ve kültürel kanaat önderlerinin vazifesidir.

 

Myanmar devletini bu cinayetlerin sonuçları hususunda uyararak, tarafları müzakere etmeye ve krizi ahlaki ve uluslararası kanunlar çerçevesinde çözmeye davet ediyoruz.

 

Yine dünya özgürlerinden ve Müslümanlarından itiraz seslerini muhtelif yollarla dünyaya duyurmalarını istiyor; belki bir vicdan uyanır ve din adına insanlara yapılan zulme engel olur.

 

Onlar, “Rabbimiz Allah’tır” demekten başka (suçları olmayan,) haksız yere yurtlarından çıkarılan kimselerdir. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla savmasaydı, içlerinde Allah’ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler mutlaka yerle bir edilirdi. Elbette ki Allah, kendisine (dinine) yardım edene mutlaka yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, pek güçlüdür, pek izzetlidir. (Hac Suresi/40)

 

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

 6 Eylül 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı'ndan İsrail’e Mescid-i Aksa Tepkisi

Çarşamba, 26 Temmuz 2017

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı AHL-UL-BAYT - Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA’nın haberine göre; Siyonist rejimin baskıcı girişimleri ve Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişini engelleyen tutumu akabinde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayınlayarak bu alçakça planı kınadı ve çocuk katili bu rejim aleyhine her yönlü mücadelenin sürdürülmesini istedi.
Bu bildirinin bir bölümünde şöyle gelmiştir: Irkçı ve çocuk katili Siyonist rejim, Mescid-i Aksa yerine Süleyman heykelini dikme bahanesi ile ve radikal Siyonistlerin tahrik etmesiyle bu mukaddes ve tarihi şehrin İslami kurum ve eserlerini yok etmeye çalışmaktadır.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının bildirisinin tam metni:


بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte fasıklar/günahkârlar ancak onlardır.” (Haşr/19)


Mescid-i Aksa’nın tümüne ve Filistin’in tamamına musallat olmak için yapılan kader savaşı, milyonlarca özgür insanın, gayretli Müslüman’ın ve mazlum Filistinlilerin hışmına neden olmuştur.
Siyonist askeri birlikler son günlerde baskıcı siyaset ve girişimlerini artırmış, halk ütürazlarına son vermek bahanesiyle göstericilere saldırmış, şehit edip yaralamış ve Mescid-i Aksa’nın girişlerine elektronik detektörler yerleştirmiştir. Ayrıca Cuma namazının kılınmasını engellemiş ve Müslümanların dini farizalarını yerine getirmelerini şiddetle engellemiştir.


Bu ırkçı ve çocuk katili Siyonist rejim, Mescid-i Aksa yerine Süleyman heykelini dikme bahanesi ile ve radikal Siyonistlerin tahrik etmesiyle bu mukaddes ve tarihi şehrin İslami kurum ve eserlerini yok etmeye çalışmaktadır.


Bu vahşi girişimler uluslar arası alanda Trump devletinde ve Amerika kongresindeki aşırı Siyonist lobilerin desteğini almıştır. Bu yüzden değerleri ayaklar altına almak, Filistin halkını ezmek ve Mescid-i Aksa’yı yıkmak için Siyonistler serbest bırakılmıştır. Hatta diğer bir teşvik edici girişimle Amerika elçiliğinin Tel Aviv’den Beytü’l-Mukaddes’e taşımaya hazır olduklarını bildirmişlerdir.


Bölgesel alanda ise ne yazık ki bazı İslam ve Arap ülkeleri, bunların başında körfez ülkeleri, Siyonist rejimin Filistin’de genişleme siyasetlerinin doruğa çıktığı bir ortamda bu gasıp, baskıcı ve kanunsuz rejimle ilişkileri normalleştirme girişimlerinde bulunmaktadırlar. Bu vesileyle gasıp Siyonist askerlerinin baskıcı girişimlerini ve işgal politikalarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmaktadırlar.


1- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, tüm dünyaya özellikle İslam ülkelerine ve dünya Müslümanlarına uyarıda bulunarak Siyonist düşmanın Mübarek Mescid-i Aska aleyhine düzenlediği alçak plan ve komplolar karşısında tüm Filistin toprakları kurtarılıncaya kadar Siyonist rejime karşı verilen mücadelenin tüm alanlarda sürdürülmesini istiyor.


2- Bizler ırkçı devletin ve gasıp Siyonist rejimin Mescid-i aksa aleyhine işlediği cinayet ve tecavüzlerini durdurmasını ve bu mescidi yeniden İslami vakıflar idaresinin yönetmesini istiyoruz.


3- Siyonist rejimin namaz kılanları ve Mescid-i Aksa bekçilerini tutuklama ve darp etme girişimlerini şiddetle kınıyor ve düşmanın bu tecavüzlerinin sonuçları hakkında uyarıyoruz; hiç şüphesiz bu tecavüzler cevapsız kalmayacaktır.


4- Tüm Müslüman milletleri ve Filistin halkını Mescid- i Aksa’yı savunmak ve Müslüman Filistin halkının intifadasını her yönden desteklemek için genel seferberliğe hazırlığa ve bunu ilan etmeye davet ediyoruz. Tüm Filistin’de ve dünya ülkelerinde Siyonist düşmanın tecavüzlerini kınamak için halk gösterileri yapmaya davet ediyoruz. Yine onun yolunda direnmek için Mescid-i Aksa ile biat edilmelidir. İslam İnkılâbı Rehberinin dediği gibi, batı yakası silahlanmalıdır ve Filistin’in denizden nehre kadar özgürlüğü tüm alanlarda direniş ve mücadele yoluyla tahakkuk etmelidir.


5- Büyük âlimlerden, tebliğcilerden, şekçin şahsiyetlerden ve hukukçulardan Mescid-i Aksa’ya yardıma koşmalarını ve ondan gaflet etmemelerini istiyoruz. Çünkü Mescid-i Aksa’yı ve diğer mukaddesleri korumak ve desteklemek vaciplerin ve önceliklerin başında gelmektedir.


6- Arap ve İslam ümmeti İslami ve insani görevlerini yerine getirmelidirler ve devletlerini Siyonist düşmanla ilişkileri normalleştirme programlarını durdurmak, bu rejimi kuşatıp yaptırım uygulamak ve onunla her türlü ilişkiyi haram olduğu itibari ile kesmek için baskı altına almalıdırlar.


وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı
25 Temmuz 2017

[12 3  >>  

Android Uygulamalar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
6-4=? Güvenlik Kodu