رسالة الحقوق
رسالة الحقوق

نرم افزار الکترونیک رسالة الحقوق

 

Resale-Hoghogh.jpg

 

رسالة الحقوق حدیثی از امام سجاد علیه السلام که حاوی بیش از 50 وظیفه برای فرد نسبت به دیگران است. در حقیقت درسنامه­ای اخلاقی است که بیان کننده رفتار انسان در حوزه روابط فردی و اجتماعی است.

دانلود نرم افزار

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

  • Tehran Iran
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
7-7=? Captcha