امامت و مهدویت در مکتب خلفا

امامت-و-مهدویت-در-مکتب-خلفا
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب امامت و مهدویت در مکتب خلفا
 • Subject عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number دوم
 • print year 1384
 • ISBN -76-6240-964
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 126
 • Number of first pages 1
 • مؤلف علامه سيد مرتضي عسكري

 • About  کتاب

  كتاب حاضر از علامه بزرگوار آيةالله سيد مرتضي عسكري مي‌باشد كه در خصوص امامت و مهدويت در مكتب خلفا به رشته تحرير درآمده و داراي پنج فصل مي‌باشد.
  فصل اول تعيين وصي پيامبر(ص) و امامت علي عليه‌السلام در مكتب خلفا و در فصل دوم به جانشينان دوازده‌گانه در مكتب پرداخته و در فصل سوم به معرفي امامان دوازده‌گانه بعد از رسول‌خدا(ص) در مكتب خلفا اشاره نموده و در فصل چهارم به حفظ و تبليغ شريعت توسط اوصياي پيامبر(ص) سخن به ميان آورده و در پايان با فصل پنج به اعتقاد مهدويت در مكتب خلفا بحث را به پايان مي‌برد.

Book index

صفحات اولیه 0
سخن مجمع 0
مقدمه 0
پیشگفتار 0
حکم احداث ساختمان بر سر قبور از دیدگاه قرآن کریم 0
امر اول: 0
امر دوم: 0
حکم احداث ساختمان بر قبور از دیدگاه 0
سنت شریف نبوی 0
حکم احداث ساختمان بر قبور از دیدگاه فقه عامه 0
1_ اجماع ادعا شده به وسیله ی ابن تیمیه و ابن بلیهد 0
2_ روایت ابی الهیاج اسدی 0
3: ادعای وقفی بودن قبرستان بقیع در سخنان ابن بلیهد 0
حکم احداث ساختمان بر قبور در روایات اهل بیت علیهم السلام 0
حکم احداث ساختمان بر قبور در فقه امامیه 0
فتوای خلاف مشهور و فجایع اجرای آن 0
چکیده ی بحث 0

Page

Page

Search

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), как глобальная негосударственная организация, была сформирована группой элит исламского мира. Ахль аль-Байт (мир им) были выбраны в качестве центра деятельности, потому что в исламских учениях, наряду с Кораном, они образуют священную ось, которая общепринята мусульманами.
Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) имеет устав, состоящий из восьми глав и тридцати трех статей.

 • Иран - Тегеран – бульвар Кешаварз - угол улицы Годс - № 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)