تابلوهای هنری مجمع جهانی اهل بیت (ع)

تابلوهای-هنری-مجمع-جهانی-اهل-بیت-ع
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب تابلوهای هنری مجمع جهانی اهل بیت (ع)
 • Subject : تاریخ
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1382
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 108
 • Number of first pages 1
 • مؤلف تدوين از معاونت فرهنگي مجمع جهاني اهل‌بيت(ع)

 • About  کتاب

  كتاب حاضر بخشي از زحمات استادان هنر در عرصه‌ي خط و تذهيب است، كه سال‏ها با مجمع جهاني اهل‌بيت(عليهم‌السلام) همكاي داشته، را به تصوير مي‌كشاند كه مجموعاً 108 اثر مي‌باشد.
  در اين كتاب 102 اثر خطي استاد برجسته جنابآقاي سبتي و يك اثر از جناب آقاي حجت كشفي و يك اثر از جناب اقاي جواد بختياري و چهار اثر نيز از جناب آقاي محمد موحدي آورده شده است با تذهيب استادان آقاي عبدالحسين نجومي با 36 اثر و آقاي سيد علي كشفي با 36 اثر و آقاي رضا بيدآبادي با 7 اثر و آقاي محسن روزگرد با 5 اثر و آقاي اردشير تاكستاني با 3 اثر و آقاي سيد محسن كشفي با يك اثر آورده‌اند.
   

Book index

Page

Page

Search

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), как глобальная негосударственная организация, была сформирована группой элит исламского мира. Ахль аль-Байт (мир им) были выбраны в качестве центра деятельности, потому что в исламских учениях, наряду с Кораном, они образуют священную ось, которая общепринята мусульманами.
Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) имеет устав, состоящий из восьми глав и тридцати трех статей.

 • Иран - Тегеран – бульвар Кешаварз - угол улицы Годс - № 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)