دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل،شفاعت، تبرک و زیارت

دوازده-نکته-در-بررسی-و-ارزیابی-ادله-توسل،شفاعت،-تبرک-و-زیارت
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب دوازده نکته در بررسی و ارزیابی ادله توسل،شفاعت، تبرک و زیارت
 • Subject عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1388
 • ISBN 978-964-529-547-7
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 73
 • Number of first pages 9
 • نگارش حجة الاسلام دکتر فتح الله نجارزادگان

 • About  کتاب

  بیان نکاتی در تأیید اصول فکری تشیع و نقد ادعاهای وهابیت با محوریت بررسی مسأله مفهوم اسلامی شرک است. نگارنده با ریشه­یابی تعارضات عقیدتی شیعه و وهابیت درباره موضوعاتی چون توسل، شفاعت، تبرک و زیارت و با استناد به آیات قرآن، روایات معصومان(ع)، سیره اصحاب پیامبر(ص) و سخنان دانشمندان اهل سنت، بر آن شده تا به استخراج اصول کلی حاکم بر تفکرات وهابیت و روش­های آنان در رویارویی با منابع قرآنی و روایی بپردازد. او در نظر داشته تا با کمک آن­ها و از رهگذر نقد و رد ادله وهابیت بر حرمت توسل، تبرک، شفاعت، زیارت، ساخت مسجد بر روی قبر صالحان و بزرگداشت موالید معصومان:، نادرستی دیدگاه علمای وهابی درباره موضوع تفسیر شرک را نتیجه بگیرد.

Book index

نکته پنجم 0
نکته ششم 0
نکته هفتم 0
نکته هشتم 0
نکته نهم 0
نکته دهم 0
نکته یازدهم 0
نکته دوازدهم 0

Page

صفحات ابتدایی

.

Page

Search

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), как глобальная негосударственная организация, была сформирована группой элит исламского мира. Ахль аль-Байт (мир им) были выбраны в качестве центра деятельности, потому что в исламских учениях, наряду с Кораном, они образуют священную ось, которая общепринята мусульманами.
Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) имеет устав, состоящий из восьми глав и тридцати трех статей.

 • Иран - Тегеран – бульвар Кешаварз - угол улицы Годс - № 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)