پژوهشی در عدالت صحابه

پژوهشی-در-عدالت-صحابه
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب پژوهشی در عدالت صحابه
 • Subject عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number 1
 • print year 1374
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 559
 • Number of first pages 1
 • مؤلف احمد حسين يعقوب
 • مترجم محمد قاضي‌زاده

 • About  کتاب

  مؤلف ضمن تعريف لغوي و اصطلاحي صحابه دليل اهميت اهل سنت را بر عدالت تمام صحابه ذكر كرده و انگيزه آنان در سخت‌گيري به كساني كه اعتقاد به عدالت تمام صحابه ندارند ذكر مي‌كند.
  تناقض اجزاء اين نظريه و نقض دلايل اهل سنت در اين مسيله و همچنين تعارض اين نظريه با قرآن كريم و سنت نبوي بحث بعدي اين كتاب است، پس از آن ديدگاه شيعه را نسبت به عدالت صحابه بيان مي‌كند و به بررسي زندگاني برخي از صحابه مي‌پردازد و راه صحيح شناخت صحابه را معرفي مي‌كند.
  پس از آن ريشه‌هاي سياسي اعتقاد به عدالت تمام صحابه را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اين مسيله را از ديدگاه فقهي به نقد مي‌كشد.
  مرجعيت ايمه –عليهم‌السلام- و كنار گذاشته شدن ايمه –عليهم‌السلام- و مطرح شدن مراجع بدلي بحث بعدي اين كتاب است و در بخش بعدي به بيان وي‍ژگي‏هاي رهبري و تطبيق آن بر علي –عليه‌السلام- مي‌پردازد سپس اين بحث را از نظر تاريخي به همراه فتنه سقيفه مورد بررسي قرار مي‌دهد.

Book index

Page

Page

Search

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)

Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), как глобальная негосударственная организация, была сформирована группой элит исламского мира. Ахль аль-Байт (мир им) были выбраны в качестве центра деятельности, потому что в исламских учениях, наряду с Кораном, они образуют священную ось, которая общепринята мусульманами.
Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) имеет устав, состоящий из восьми глав и тридцати трех статей.

 • Иран - Тегеран – бульвар Кешаварз - угол улицы Годс - № 246
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)