Meclis Haber

 • Şeyh İbrahim Zakzaki’nin Serbest Bırakılması Münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Tebrik Mesajı

  Şeyh İbrahim Zakzaki’nin Serbest Bırakılması Münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Tebrik Mesajı

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani yayınladığı mesajında Nijerya İslam Hareketi Kurucusu Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin İbrahim Zakzaki’nin serbest bırakılmasını tebrik etti.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani yayınladığı bu mesajda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Şeyh Zakzaki ve mazlum Nijerya halkının savunulması doğrultusunda çabalarına değinerek hukuksal kuruluşlara, vekillere ve Nijerya halkına Nijerya İslam Hareketi Kurucusunu savunmalarından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

  Ayetullah Ramazani mesajının başka bir bölümünde ruhaniyet ve çeşitli mezhep ve din tabilerinin Şeyh Zakzaki’yi savunmalarını özgürlük, adalet ve maneviyat yolunda dinler ve mezhepler arası ortak işbirliğinin güzel örneği olarak değerlendirdi.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin yayınladığı tebrik mesajının metni şöyledir:

   

  e2b40affe1b82dbafd41c9b62d6c37b7_815.jpg

   

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

  Sayın Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh İbrahim Zakzaki

  Allah sizin varlığınızı daim kılsın

  Allah’ın selamı üzerinize olsun;

  Sizin ve saygı değer eşinizin zindandan serbest bırakılması haberi Mübarek Gadir-i Hum bayrımda bizim ve özgürlükçü Müslümanların tamamının sevincini kat kat arttırmıştır.

  Sizin kanunsuz hapsedilmeniz Sefer ayında Ehlibeyt’in (a.s) matem günlerinde başladı ve Peygamber (s.a.a) Hanedanının sevinçli günlerinde son buldu ve bu, bizler için sevinç kaynağıdır.

  Altı yıl boyunca Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı sizin ve mazlum Nijerya halkının savunulması için hukuki, siyasi, medya ve beşeri haklar alanlarında pek çok çaba gösterdi, zira siz “Barışın ve kanun ekseninde hareket etmenin sembolü”, “Din tabilerinin barışçıl yaşayabilecekleri mesajını sunan” ve sürekli “İnsan hak ve özgürlüklerinin savunucusu” oldunuz ve halende bunları savunmaktasınız.

  Şimdi dünya çapında Kurultay üyeleri adına sizi savunan insan hakları kuruluşlarına, vekiller timine, sizin suçsuzluğunuza adalet üzere hüküm veren iki mahkemenin yargısına ve daha önemlisi bu yılların tamamında can ve güvenliğini tehlikeye atarak sizin serbest bırakılmanız doğrultusunda barışçı mitinglere katılan vefadar Nijerya halkına teşekkürlerimi sunuyorum.

  Keza ruhaniyete ve Şialarla adım adım sizi savunan din ve mezhep tabilerine de teşekkürlerimi arz etmeyi sorumluluk biliyorum. Bu tecrübe özgürlük, adalet ve maneviyat yolunda din ve mezheplerin yakınlaşması için çok güzel bir örnektir.

  Allah’ın dergahında şükrediyorum ve bu mübarek gelişmeyi tebrik arz ederek Allah Teala’dan sizin ve saygı değer eşiniz için – ki altı şehidin annesidir – sağlık ve başarılarınızın devamını talep ediyorum.

  “Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz.”

  Rıza Ramazani

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

  29 Temmuz 2021

  18 Zilhicce 1442

 • Ayetullah Ramazani: “Gadir” Dinin En İnci Anlayışını Topluma Sunuyor

  Ayetullah Ramazani: “Gadir” Dinin En İnci Anlayışını Topluma Sunuyor

  29 Haziran 2021’de Hac Semi Reşt Camisinde sağlık protokollerine riayet edilerek düzenlenen Gadir-i Hum bayramında şunları dile getirdi: Gadir merasimleri son derece görkemli düzenlenmelidir, ne var ki zorunlu koşullar ve korona virüsü bu programların düzenlenmesinde en az sayıyla yetinmemizi gerekli kılmıştır.

  Ne yazık ki korona virüsü, başta dini merasimler, Cuma namazı ve cemaat namazları olmak üzere topluma çok büyük zararlar vermiştir.

  Mübarek Gadir-i Hum Bayramını tebrik etmenin yanında “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize nimetim tamamladım” ayetine işaret eden Ayetullah Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Bu ayet dinin kemali ve tamamlanmasına değiniyor, yani Gadir gerçekleşmemiş olsaydı din eksik kalacaktı.

  İmamet ve Velayet olmasaydı din ruhsuz ve korunmasız olacaktı. Din 23 yıl boyunca Peygamber Ekrem’in (s.a.a) risaletiyle kemale erdi ve imamet olmasaydı onun çabalarının tamamı boşa gidecekti. Kafirler Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonra 23 yıl boyunca gerçekleşen şeylerin boşa gideceğini söylüyordu, ama Peygamber (s.a.a) Gadir hadisesiyle düşmanları ümitsiz ve meyus etti.

  İslam toplumunun rehberliği Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dinin korunması sorumluluğunu belirlemesini gerekli kıldı ve Gadir hadisesi bu teklifi belirledi. İlim ve ismet makamına sahip olan ve dinin onun aracılığıyla yönlendirilmesi gereken en iyi kimse Allah Teala tarafından atandı ve Peygamber’in (s.a.a) vesilesiyle topluma iletildi.

  Meşhur görüşe göre Peygamber’in (s.a.a) 18 bin kişinin huzurunda Gadir hutbesini okuduğunu dile getiren Ayetullah Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Peygamber’in (s.a.a) bu hutbesi sıradan bir hutbe değildir ve üç gün boyunca hatta kadınlar bile gelerek biat etmişlerdir.

  Gadir hadisesinde din kendi koruyucusunu tanıtmak istemiştir ve hidayet imamının tıpkı Peygamber’in sahip olduğu otorite gibi ilmi, manevi ve siyasi açıdan otorite sahibi olması gerekir. Gadir hadisesi Şialara özel değil, Müslümanların tamamıyla alakalıdır.

  Gadir Meselesi Günümüzde İslam Toplumunun Gelişip İlerlemesinde Etkili Olabilir ve Önemli Rol İfa Edebilir

  Peygamber Ekrem (s.a.a) kendi ümmetinin en büyük bayramını Gadir bayramı bilir ve bu hadisenin analiz edilip araştırılması gerekir. Emirü’l-Müminin (a.s) Gadir gününde düşmanlar ümitsizleştirilip artık hiçbir şey yapamamaları için en kamil, en zahit ve en cesur fert unvanıyla tanıtıldı. Gadir, dinin en ince anlayışını beşeri topluma sunmaktadır.

  Gadir olmasaydı din ve Kur’an’ın hakikati ve ruhu yok olurdu, çünkü bunlar kolaylıkla tahrif edilirdi. Din şer güçlerin ve zalim hakimleri esiri olursa İslam toplumu hakir ve zelil olur; Allah’ın imamı ve velisinin toplumda hakim olması durumunda toplum izzet bulur.

  Tarih boyunca bu imametin olması gerekir; günümüzde de hidayet imamı unvanıyla bu rehberlik ve imamet, İmam Mehdi’nin (a.s) elindedir. İmametin rolü doğru bir şekilde ve insanların biatıyla ifa edilirse toplum aziz olur ve sapmaların tamamından kurtulur. İmamın naibinin olduğu ve bu naibin kendi sosyal ve siyasi rolüne amel ettiği her yerde din toplumsal alanda kendi rolünü ifa edecektir.

  Peygamber (s.a.a) insanları Ali’ye (a.s) biat etmeye çağırdığı zaman Peygamber (s.a.a) dinin toplum içinde sosyal ve siyasi konumunu bulması peşindedir.

  İran İslam İnkılabı İmamet Akımının Yansımasıdır

  Gadir hadisesi beşeri tarihin geleceğinde Müslümanların durumunu belirlemiştir. İran İslam İnkılabı imamet akımının yansımasıdır. Hepimiz bu inkılabın değerini bilmeliyiz. Toplumsal alanda dinin tebliğ edilip gelişmesi için adaletin gerçekleşmesi gerekir.

  Günümüzde İslami sistemde halkın adaletin tadını alması peşinde olmalıyız, zira bu, ilahi bir vadedir. Toplumun baskı altında kalmaması ve ümitsizlik hissetmemesi için İslam sisteminin işlevselliğini göstermesi gerekir.

  Huzistan’ın Su Sorunuyla Alakalı Temel Tedbirlerin Düşünülmesi Zorunludur

  Huzistan halkının içine düştüğü zorluklar yorumlanmamalıdır ve var olan tedbirsizlikler ve beceriksizlikleri kabul etmemiz gerekir. Uzmanların bunca uyarmalarına rağmen bu gün Huzistan’ın su sorunu konusunda temel tedbirler düşünülmelidir. Bir mesele öngörüldüğü zaman, bunun önlemi de alınır. İslam toplumunun her boyutuyla ilerlemesi için ilim ve bilimden doğru bir şekilde yararlanmalıyız.

  Su, elektrik ve başka sorunlar baş göstermiş ve bazı bölgelerden de habersiz olabiliriz, her halükarda çeşitli şekillerde destek çıkılmalı ve temel düşünceleler üretilmelidir.

  Sorumluluklarda En İyilerinin İş Başına Gelmesi Gadir’in Öğretilerindendir

  Ortaya çıkan yeni koşullarla birlikte yeni hükümetin tüm birimlere yardım etmenin yanında toplumun daha fazla baskı altında kalmamasına şahit olmamamızı ümit ediyorum. Belediyelerde, valiliklerde, bilir heyetlerde, mecliste ve … görev alan kimselerin gerekli uzmanlığa sahip olması gerekir.

  Bazıları şehirleşme meselesinde hiçbir algısı olmaksızın bu doğrultuda görev almak istiyor. Bir kimse fiili görevinde kendisinden daha iyi birisinin olduğunu bilirse ve kendi sorumluluğunu ona devretmezse hıyanet etmiştir.

  Gadir Dinin Belirlediği Adaletin Gerçekleşmesinde Kendini Gösterir

  Gadir hadisesinin günümüz toplumuna mesajı şudur: Bize uzak şehirler tam anlamıyla gerçek adaletten faydalanabilmelidir. Yaşamımızda Gadir öğretilerinden yararlanıp istifade edebilmeliyiz. Gadir öğretilerini evimizde, toplumumuzda ve yasama, yürütme ve yargı güçlerinde ortaya koyup tanıtmakla sorumluyuz. Bizler Gadir meselesini anlamadıkça Mehdi’nin (a.s) zuhurunun alt yapısı gerçekleşmeyecektir. Gadir’i anlarsak Aşura’yı anlarız ve Aşura’yı anlar ve Alevi ve Hüseyni düşünceye ulaşırsak bu, İmam Mehdi’nin (a.s) evrensel devletinin alt yapısını oluşturacaktır.

 • Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Şeyh Hasan Malupa’nın Vefatı Dolayısıyla Yayınladığı Taziye Mesajı

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Şeyh Hasan Malupa’nın Vefatı Dolayısıyla Yayınladığı Taziye Mesajı

  Kur’an-ı Kerim müfessiri ve Afrika’da etkin İslam tebliğcisi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Hasan Malupa’nın vefatı münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı başsağlığı mesajı yayınladı.

  Bu mesajın metni şöyledir:

   

  0b3c5a5fd8e4cf2e984d6e928775aba3_224.jpg

   

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

  Allah’tan geldik ve dönüşümüz O’nadır

  Kenya ülkesinden Kur’an müfessiri ve Ehlibeyt (a.s) kitaplarının büyük mütercimi saygı değer Şeyh Hasan Malupa’nın vefatı derin üzüntülere vesile olmuştur.

  Şeyh Hasan Malupa Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılmasının öne çıkan isimlerinden olup bereketli ömrünü Kur’an tefsiri ve Ehlibeyt (a.s) kitaplarının tercümesine harcamıştır.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu kayıptan dolayı onun saygıdeğer eşi ve dost ve aşinalarının tamamına başsağlığı diler ve onun için Allah Teala’dan yüce dereceler talep ederek geride kalanlar için sabırların en güzelini temenni eder.

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

   

 • 114 Dünya Ödülü Turunun İlki Belirlendi + Jürilerle Tanışma

  114 Dünya Ödülü Turunun İlki Belirlendi + Jürilerle Tanışma

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Zarian’ın hükmüyle 114 Dünya Ödülü ilk turunun jüri başkanı ve jüri üyeleri atandı.

  Bu esas üzere Irak’tan Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hasan El-Mensuri, Tanzanya’dan Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Celal Hamido, Arjantin’den  Dr. Edkardo Rubin (Suheyl Es’ed), İran İslam Cumhuriyetinden Üstat Hüseyin Esedi, Üstat Ahmed Ebu’l-Kasım, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hüseyin Süleymani bu turun jürisi olarak seçilip atandılar. Tur Jüri Heyet Başkanlığına da Üstat Hüseyin Esedi seçildi.

  Hatırlatılması gerekir ki 114 Dünya Ödülü turunun ilki – seçilmiş medya ürünü eserleri ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin Kur’an çalışmalarına özel – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çabalarıyla geçmiş Şaban ayının ortasında davetini başlatmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 500’den fazla eser ve Kur’an çalışmaları sekreterlikte ilk ve yarı final değerlendirmelerinden sonra son ve bitiş aşamasına yaklaşmıştır.

  Bu dünya festivali medya ürünleri ve dünya Şialarının Kur’an faaliyetlerini teşvik amaçlı olup 40 ülkeden 130 katılımcı 500’den fazla eser ve Kur’an çalışmalarıyla bu tura katılmışlardır.

   

  0a51bc872154893e1d488a24854abe3a_949.jpg

   

  114 Dünya Ödülü İlk Turunun Hakemlerinin Tanıtımı

  1. İran’dan Üstat Hüseyin Esedi: Uluslararası sahada Kur’an öğretmeni ve tebliğcisi, Eski Kur’an ve Hadis Genel Müdürü ve El-Mustafa Üniversitesinin fiili üyesi.
  2. Tanzanya’dan Şeyh Celal Hamido: Uluslararası tebliğci ve Tefsir ve Kur’an İlimleri Öğretmeni.
  3. Irak’tan Şeyh Hasan El-Mensur: Kur’an öğretmeni ve İmam Hüseyin (a.s) Mukaddes Haremi Daru’l-Kuran Müessesesinin kurucusu ve müdürü.
  4. Arjantin’den Dr. Edkardo Rubin (Suheyl Es’ed): Uluslararası öğretmen, araştırmacı, tebliğci ve sanal alem aktivisti.
  5. İran’dan Üstat Ebu’l-Kasımi: Kur'an-ı Kerim okuma bilimleri ve teknikleri öğretmeni, uluslararası Kur’an karisi ve hakemi ve Radyo Kur’an’ın eski müdürü.
  6. İran’dan Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hüseyin Süleymani: Kur’an hafızı ve Kuran sanatı ve medya alanında aktif öğretmen.
  7. İran’dan Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Ali Muiniyan: Sanal alem aktivisti ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Tebliğ Müdürü.

   

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
4-2=? Güvenlik Kodu