Meclis Haber

 • İskenderi: 23-14 Kasım 2022 Tarihinde Kum’da Uluslararası Umenau’r-Rusül Kongresi Düzenlenecek

  İskenderi: 23-14 Kasım 2022 Tarihinde Kum’da Uluslararası Umenau’r-Rusül Kongresi Düzenlenecek

  Umenau’r-Rusül İlmi Kongresinin sekreteri mukaddes Kum’da düzenlenecek bu kongrenin ayrıntıları üzerinde durdu.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza İskenderi 19.11.2022 tarihinde İlim Havzaları Yönetim Merkezinde Ayetullah Hairi Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısında şu açıklamalara yer verdi: Bu kongrenin yapılma amacı, bin yıllık geçmişe sahip Necef İlim Havzası başta olmak üzere dünyanın her yerindeki ilim havzalarının ilmi etkileşimi ve Kur'an ve Ehlibeyt (a.s) öğretilerini dünyaya yayan büyüklerin yetiştirilmesidir.

  Kongrenin bir diğer amacı ilmî, tebliğî, sosyal ve siyasî alanlarda ve farklı boyutlarda önemli rol oynayan ilim havzaları büyüklerinin tanıtılmasıdır. Büyük âlimlerin şahsiyetlerinin en önemli boyutlarından biri de onların ahlâkî ve mânevî karakterleridir ve bu büyük insanlar, kıymetli ahlâkî vasıflara sahip olup, ahlâkî karakterleri düşmanlarının dillendirilme vesilesi olmuştur.

  Geride yüzlerce cilt bırakan, ömürlerini dini öğretileri elde etmede ve dini öğretilerin derinliklerinde araştırma ve inceleme yapmakla geçirip bunların tamamını dünyevi ve uhrevi mutluluğu için beşeriyetin hizmetine sunan pek çok alimimiz vardır.

  Uluslararası Umenau’r-Rusül Kongresi Sekreteri bu kongrenin uluslararası bakış esasına göre oluşturulduğunu açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü: Kongre programında on konusal eksen önerilmiştir ki gelecek yıllarda bu eksenler esasınca şahsiyetleri belirleyip takdir ve teşekkürlerimizi sunacağız.

  Fıkıh ve usul ilkeleri, Kur’an ilimlerinin anlaşılması ve tefsiri, İtret ve Ehlibeyt (a.s) mektebini tanıma, imamet ve velayet, İslam ve Ehlibeyt (a.s) tarihi, ahlak ve terbiye, İslam kültür ve medeniyeti, hicret ve tebliğ, cihat ve müstekbirle savaşım, vahdet ve takrip gibi ilmi konularda faaliyet gösteren alimlerin belirlenip takdir ve teşekkürle anılması kongrenin eksenleri arasında yer almaktadır.

  Bu tasarımın Kum İlim Havzası tarafından ortaya atıldığını ifade eden İskenderi konu hakkında şunlara yer verdi: Bu tasarımı ortaya atan Kum İlim Havzasıydı, bunun için Necef İlim Havzası şahsiyetlerinin saygıyla yad edilmesi kararlaştırılmıştı, ne var ki yapılan araştırmalarla Ayetullah Seyit Muhammed Mehdi Musevi el-Hırsan’ın saygıyla yad edilmesi sonucuna ulaşıldı.

  Ayetullah Musevi el-Hırsan'ın bugüne kadar 50 ciltten fazla kitabı yayınlandı, ancak hadis, din, tarih, kelam ve bazen de fıkıh gibi çeşitli konularında 50 cilde yakın eserleri henüz yayınlanmadı. Şii eserlerinin ihyası dikkat konusu yapılmalıdır. Ayetullah el-Hırsan'ın kitapları İran, Irak ve dünyanın diğer bölgelerindeki önemli kütüphanelerde dağıtılacak olan Nur ve Mevsua Müessesesinin yardımıyla iki yazılım formatında yayınlandı.

  Kum ve Necef İlim Havzalarında bağımsız iki sekreterlik oluşturuldu, ancak bu sekreterlikler komite ve içerik bölümlerinde birbirleriyle uyumlu ve birlikte olacak şekilde faaliyet göstermektedir. Kongrede tanıtılmak üzere yaklaşık 60 cilt kitap hazır halde olup ürünler ve makalelerden oluşan 10 cildi sekreterlik tarafından bir araya getirilmiştir.

  Kum İlim Havzası, Kadınlar İlim Havzası, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Mezhepleri Yakınlaştırma Kurultayı, Nur Araştırma Müessesesi, İslam Kültürü ve İrtibatı Kuruluşu, Âlu’l-Beyt Müessesesi, Daru’l-Hadis İlim ve Kültür Müessesesi, Atabeyi Alevi, Atabeyi Hüseyni ve keza İrşat Bakanlığı, Astaneyi Kudsi Rezevi, Astaneyi Hz. Masume (a.s), Tebligat Ofisi Araştırma Muavinliği ve… gibi kurum ve kuruluşlar adı geçen kongreyle işbirliği içindedirler.

  Ayetullah Hırsan'ın manevi, ahlaki ve epistemolojik hayatı ile bilimsel yöntemi ve keza Ayetullah Hırsan'ın yazılarının Ehlibeyt (a.s) ekolünün tanıtımı ve yayılması üzerindeki etkisini araştıran üç bilimsel komisyon öngördük. Kongrenin Irak'ta yapılması 20'ye yakın kanaldan yansıdı ve medya ortaklarının işbirliği ile kongreyi İran'a yansıtabilmeyi umuyoruz.

  Bu kongre, içinde bulunulan haftanın 2 ve 3 Kasım tarihinde Çarşamba ve Perşembe günleri İmam Kazım (a.s) İlim Havzası ve Eimmeyi Ethar Fıkıh Merkezinde Arafi, Üstadi ve İsa Hırsan gibi büyük şahsiyetlerin konuşmaları eşliğinde düzenlenecektir. 

  Hatırlatılmalıdır ki “Umenau’r-Rusül Kongresinin İlki; Ayetullah Seyit Muhammed Mehdi el-Hırsan’ın Saygıyla Yad Edilmesi” konusunu içeren bu kongrenin Necef bölümü Hz. Emirü’l-Müminin’in (a.s) Mutahhar Türbesinde araştırma oturumlarıyla birlikte düzenlendi. Bu bölümün kapanış merasimi ise 18.10.2022 tarihinde Fatıma Zehra (a.s) Sahnı Oturumlar Salonunda gerçekleşti ve seçilen makalelerin sahipleri ve keza konferansın bazı personelleri takdir ve teşekkürle anıldı.

  Hz. Ali (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) Mukaddes Türbe sorumluları ve keza başta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı olmak üzere bu kongreye yaklaşık otuz ilmi ve kültürel kurum ve kuruluşlar katıldı.

 • Foto Haber / Kerbela İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanının Ayetullah Ramazani İle Görüşmesi

  Foto Haber / Kerbela İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanının Ayetullah Ramazani İle Görüşmesi

  Kerbela İnceleme ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdül Emir Aziz Kureyşi, İmam Hüseyin (a.s) Türbesi Genel Müdür Temsilcisi Şeyh Abdül Mehdi Kerbelayi ve onlara eşlik eden heyet - 17.11.2022 tarihinde – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ile görüştü.

  Kureyşi bu görüşmede Kerbela İnceleme ve Araştırma Merkezinin faaliyetleri ve Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Mirza Şirazi Kongresinin düzenlenmesi hakkında Kurultay Genel Sekreterine rapor sundu ve Ayetullah Ramazani’yi 10.12.2022 tarihinde Irak’ta düzenlenecek bu kongreye davet etti. Ayetullah Ramazani bu görüşmede araştırma ve incelemenin önem ve konumuna değinerek özellikle Ayetullah Şeyh Muhammed Taki Mirza Şirazi olmak üzerek direniş alanında âlimlerin makamının saygıyla anılmasından ötürü adı geçen merkez sorumlularına takdir ve teşekkürlerini bildirdi.

 • İbnü’r-Rıza Konferansında “İmam Hasan Askeri (a.s) ve Mehdilik” Komisyonundan Bir Rapor

  İbnü’r-Rıza Konferansında “İmam Hasan Askeri (a.s) ve Mehdilik” Komisyonundan Bir Rapor

  Komisyonun Raporu

  3.11.2022 tarihinde Kum-Perdisan İslami İlimler ve Kültür Enstitüsünde İmam Hasan Askerî'nin (a.s) Pratik Yaşamı ve Dönemi Uluslararası Konferansı sırasında “İmam Hasan Askeri (a.s) ve Mehdilik” Komisyonu oturumu düzenlendi.

  Bu komisyonun heyet başkanları Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hüseyin İlahi Nejad, Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Münzir Hâkim ve Dr. Mecid Ahmedi gibi şahsiyetlerdi.

  Dr. İlahi Nejad oturumun başında İmam Hasan Askeri’nin (a.s) doğum yıldönümünü tebrik etmenin yanında yaptığı açıklama, bu komisyonda yedi sunum şeklinde araştırma konusu yapılacak.

  Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Asgar Senaî “Gaybet Dönemi İçin Şia Toplumunun Hazırlanmasında İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Rolü” başlıklı makalesinin sunumunda şunları dile getirdi: Bu makale “Gaybet dönemi için Şia toplumunun hazırlanmasında İmam Hasan Askeri’nin (a.s) rolü nedir?” sorusunun cevaplandırılması doğrultusunda kaleme alınmıştır.

  Gaybet meselesi İmam Rıza’nın (a.s) zamanı ve sonrası özel hassasiyete sahipti ve İmam Hasan Askeri’nin (a.s) zamanına kadar tarih boyunca Mehdi unvanıyla bir grup ortaya çıktı ki bu, Mehdilik meselesine nispetle farkındalığın olduğunu göstermektedir.

  İmam Hasan Askeri (a.s) gaybet asrına giriş için toplumsal alt yapının oluşmasında menfi girişimlerde bulundu, örneğin Mehdilik konusunda hassasiyetlerin dikkate alınmasıyla Vakıfi, Mufevvize ve Tasavvuf gibi sapıtmış fırkalarla mukabeleye koyuldu ve kendisi Ehlisünnet cemaat imamının arkasında namaz kılması yanında bu sapık fırkaların arkasında namaz kılmayı Şialara yasakladı.

  Şii kamuoyu Mehdilik meselesine geçmişten beri aşinaydı ve İmam Askerî (a.s) dönemine yaklaştıkça bu meseleyi ciddi bir şekilde takip ediyordu. İmam Hasan Askeri’nin (a.s) girişimlerinden birisi vekâlet kanalını güçlendirmek olmuştur. Gaybet asrında imamla halkın irtibatının kesilmesi kararlaştırılmıştı, dolayısıyla bu konu İmam Hasan Askeri (a.s) tarafından dikkat konusu yapılmıştı. İmam Hasan Askeri (a.s) humusu doğrudan alma gücüne sahip olmasına karşın müracaat edenleri kendi vekillerine yönlendiriyordu. Örneğin imama humus vermek için Yemen’den gelen kimleri Osman b. Said’e gönderiyordu.

  İmam Hasan Askeri’nin (a.s) bir sonraki girişiminin Mehdilik konusunda genel düşüncenin eğitilmesi olduğunu dile getiren tarih araştırmacısı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Asgar Senaî sözlerini şöyle sürdürdü: İmam Mehdi’nin (a.s) doğumu ilk etapta mahremdi ve İmam Hasan Askeri (a.s) bu doğumu ilk önce yaranlarından oluşan gruba iletti ve sonra bu grubu genişletti. İmam Zaman’ın (a.s) şahsiyeti konusunda da bu şekilde davranarak aşamalı olarak İmam Zaman’ın (a.s) şahsiyetini konu etti ve sonra onun kendi halefi salihi olduğunu ve akabinde onun uzun süreli gaybetini açıkladı.

  Oturumun devamında Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mecid Ahmedi “Hz. Mehdi (a.s) Üzerindeki Tehdidin Kaldırılmasında İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Tedbirleri” başlıklı makalesinin sunumunda şu açıklamalara yer verdi: İmam Hasan Askeri (a.s) Şiaların hidayeti ve İmam Zaman’ın (a.s) korunması sorumluluğunu üstlenmişti. İmam Zaman (a.s), masumlar içinde doğumundan itibaren öldürülmesi hedeflenen yegâne şahsiyetti. İmam Hasan Askeri (a.s), İmam Zaman’ı (a.s) tanıtması durumunda öldürüleceğini biliyordu. Keza İmam Hasan Askeri (a.s) biliyordu ki: “Oğlumun korunması bir grubun sapıtmasıyla sonuçlanabilir, ne var ki çaresi yok.” İmam Zaman’ın (a.s) Gaybet-i Suğra’ya girmesiyle birlikte Şia toplumunun hepsi onun imametini kabul etti.

  İlim ve Kültür Enstitüsü Yrd. Doç. Mecid Ahmedi açıklamalarına şöyle devam etti: Kuleyni ve Mes’udi’nin söylemi esasınca İmam Hasan Askeri (a.s) şehadetinden iki ay önce İmam Mehdi (a.s) ve eşini hacca gönderdi. Keza bu nakil gereğince İmam Zaman’ın (a.s) babasının cenaze namazında yer aldığını kabul etmiyoruz, çünkü var olan başka nakiller de İmam Mehdi’nin (a.s) babasının cenazesi başında bunmadığını göstermektedir ki bu da Şii inançlarının hiçbirisiyle çelişmemektedir.

  Osman b. Said’den Hz. Hüccet’in (a.s) adını sorduklarında şöyle yanıtladı: Sormayınız! Biz Benî Abbas’ın teveccüh etmediği bir işi yaptık. Hatırlatılması gerekir ki o zamanın atmosferinde öylesine güvenlik tedbirleri alınmıştı ki Abbasi halifesi Mu’tazıd yirmi yıla yakın bir süre İmam Zaman’ın (a.s) peşinde olmuştu.

  “Oğlunun Canının Korunması İçin İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Tedbirleri” başlığını taşıyan makalesinin sunumunda Leyla Şerifi Hanım şu açıklamalara yer verdi: Mehdilik konusunda var olan mütevatir rivayetler esasınca hükümet İmam Zaman’ın (a.s) varlığını kendisi için tehlike telakki ediyordu. Keza İmam Hasan Askeri’nin (a.s) içinde bulunduğu koşullar ve onun muhasara altında olmasının dikkate alınmasıyla İmam (a.s) oğlunun canının korunması için bir takım tedbirler almıştır ki bu tedbirler şunlardan ibarettir:

  Nercis Hatun’un hamileliğinin gizli tutulması öyle ki, hatta İmam Hasan Askeri’nin (a.s) halası bile bu cereyandan habersizdi;

  Oğlunun doğumunun gizli tutulması öyle ki, İmam Hasan Askeri (a.s) doğum için kimseye haber vermemiştir ve sadece doğum zamanında halası ve hizmetçilerin varlığı söz konusudur;

  İmam Hasan Askeri (a.s) akîka işini kendisi yapmamış ve bu işi ashabına bırakmıştır;

  İmam Hasan Askeri (a.s) kendisinden sonra özel ashabının sapıtmaması ve şaşkınlığa düşmemesi için onlara doğum hadisesini bildirmiştir;

  İmam Hasan Askeri (a.s) Ahmet b. İshak Kummi gibi bazı sahabelerine oğlunu gösterip tanıtmıştır;

  İmam Hasan Askeri (a.s) çeşitli zamanlarda mekân değişikliği yapmıştır;

  İmam Hasan Askeri (a.s) oğlu Mehdi’nin görünmemesi için kendi isteği olmaksızın Abbasi hükümet sarayına gitmiştir;

  İmam Mehdi’nin (a.s) isminin yasaklanması ve Sahip veya Nahiye-i Mukaddesi isimlerinden yararlanılması;

  İmam Mehdi’nin (a.s) annesinin vasi kararlaştırılması ve vasiyetnamede oğlunun isminin zikredilmesi.

  Fatıma Muhammedi Hanım’a ait “İmam Mehdi’nin (a.s) Gaybeti Kabulünün Alt Yapısının Hazırlanmasında Askeriyeyn’in Rolü” başlıklı en son makalede Fatıma Muhammedi Hanım şu açıklamalara yer verdi: Gaybet meselesinin çok özel olmasından dolayı Şiaların başıboşluğa düşmesi mümkündü ve bu sebeple İmam Hadi (a.s) ve İmam Hasan Askeri (a.s) zamanında ve hatta Peygamber Ekrem (s.a.a) döneminde Mehdilik konusunda konuşmalara yer veriliyordu.

  İmam Hadi (a.s) ve İmam Hasan Askeri’nin (a.s) siyasi etkinlikleri arasında yer alan faaliyetlerden birisi şuydu: Bazı fertleri hilafet sistemine sızdırmışlardı ve bazen sistem onların varlığından haberdar olduğunda imamlar onlara meseleyi intikal ediyorlardı. İmam Hadi (a.s) ve İmam Hasan Askeri (a.s) gerektiğinde yararlanılması için ticari faaliyet gösteriyorlardı. Keza bu iki imam gaybet alt yapısının hazırlanması doğrultusunda çok çaba sarf etmiştir.

 • “Muhaliflerle Karşılaşmada İmam Hasan Askeri’nin Pratik Yaşamı” Web Konferansı Düzenlendi

  “Muhaliflerle Karşılaşmada İmam Hasan Askeri’nin Pratik Yaşamı” Web Konferansı Düzenlendi

  Web Konferansı

  İmam Hasan Askeri’nin (a.s) doğum yıldönümü münasebetiyle 3.11.2022 tarihinde Kum’da Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Sanal Âlem Genel Müdürlüğü tarafından “İmam Hasan Askerî’nin (a.s) Muhaliflerle Karşılaşmasında Pratik Yaşamı” konulu web konferansı düzenlendi.

  Din İlimleri Uzmanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Sadık Ehavan bu web konferansında “İmam Hasan Askeri’nin (a.s) pratik yaşamı”, “İmam Hasan Askeri’nin (a.s) bağışlayıcılığı” ve “İmam Hasan Askeri (a.s) İslam ümmeti için davranışsal en mükemmel örnek” gibi konular üzerinde durdu.

  Bu web konferansının tamamını görmek isteyen ilgi ve alakalılar https://www.aparat.com/v/HTQdg adresine müracaat edebilirler.

Yüklenen en yeni kitaplar

Yeni Eklenen Dergiler

Android Uygulamalar

No items found.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
7*5=? Güvenlik Kodu