114 Dünya Yarışması

114 Dünya Ödülü, Ehlibeyt (a.s.) Takipçilerinin Üstün Kur’anî Faaliyetlerini Tanıtma Hareketidir

114 Dünya Ödülü, Ehlibeyt (a.s.) Takipçilerinin Üstün Kur’anî Faaliyetlerini Tanıtma Hareketidir

Salı, 13 Nisan 2021

– Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İranlı olmayan dünyanın en uzak noktalarında Ehlibeyt takipçilerinin Kur’an merkezleri, tebliğcileri ve Kur’an araştırmacıları arasında cinsiyet ve yaş sınırlandırması olmaksızın Kur’an surelerinin sayısından yola çıkarak Ramazan festivali münasebetiyle Uluslararası 114 Kur’an Ödülü yarışması düzenleyecektir.

Sanat-medya ürünlerinin üretimi, sanat-medya ürünlerinin dağıtımı ve tebliğ-tanıtım faaliyetleri olmak üzere üç bölümde düzenlenecek bu festivale çalışma sayısında sınırlandırma olmaksızın her katılımcı www.114award.ir  adresinden bir veya birkaç bölümde katılabilir.

Danışmanlık hizmeti almak ve festival ürünlerin için kayıt süresi Ramazan Ayının ilk günleri, belgesel çalışmaların gönderilme süresi 5 Haziran 2021, özet ve değerlendirme sonu 22 Haziran 2021 ve festivale katılım süresi 23 Temmuz 2021’dir. Gadir-i Hum bayramıyla eş zamanlı olarak 29 Temmuz 2021 tarihinde kapanış merasimi düzenlenecektir.

Bu Kur’anî gelişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Cevad Zariân’la söyleşi yaptık. Zariân din maarifi ve Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılması için bu festivalin çaba ve gayretlerine değinerek şunları dile getirdi:  Peygamber Ekrem’in de (s.a.a) tekit konusu yaptığı iki paha biçilmez ağır emanetten birisi unvanıyla Kur’an konusu üzerinde durulması her Müslümanın dikkat konusu olmalıdır. Kur’an Allah’ın kelamı, Peygamber Ekrem’in (s.a.a) mucizesi ve beşeriyetin hidayet kitabıdır ve asli rükün unvanıyla her Müslüman, Ehlibeyt (a.s) tabileri ve Şialar tarafından dikkate alınmalıdır.

Bu gün düşmanların desiselerinden birisi toplumlar arasında çeşitli sınıflandırmalarla Kur’an çalışmaları yöntemleri üzerinde durarak Kur’an’ın ihtilaf aracı olduğunu ortaya koymak istemeleridir. İslam düşmanları Ehlisünnetin Kur’an üzerinde daha çok durduğunu, ama Şiaların Kur’an’a önem vermediklerini vurgulamak istiyor, halbuki hiç de böyle değildir, zira siyasi baskılar sebebiyle bazı ülkelerdeki Şiaların Kur’an üzerinde çalışma yapma fırsatları çok daha azdır.

İslam inkılabı ve şehitlerin bereketiyle ve Hz. İmam (r.a) ve İslam inkılabının büyük rehberinin tedbirleriyle Kur’an tilaveti, Kur’an tecvidi ve Kur’an tefsirine özel ilginin olduğunu görüyoruz ve bu gün Kur’an maarifinin büyük bir mecmuasına sahibiz.

Kur’an Baharı Ayında Festivalin Düzenlenmesi

Ramazan Ayı, Kur’an’ın baharıdır ve keza Kur’an üzerinde çalışılması, Kur’an tilaveti ve Kur’an üzerinde düşünülmesi için bir fırsattır. Bu sebeple Ramazan Ayını bu festival için seçip bunu ganimet saydık. Dünya çapında Ehlibeyt (a.s) toplumları arasında Kur’an alanında pek çok çalışma gerçekleşme halindedir ve bu faaliyetlerin tanıtılıp düzene konulması ve Kur’an çalışmaları kanalının dikkate alınması yapabileceğimiz işlerden bir tanesidir.  114 Ulusal Festivali de bu hedefle ilk defa gerçekleştirilmiştir.

114 Ulusal Ödülü Festivalinin diğer programlardan farkı Ehlibeyt (a.s) toplumları tarafından düzenleniyor olmasıdır, yani biz muhatapları çalışmaya davet etmiyoruz, zira çalışmalar gerçekleşmiştir ve biz Korona salgını sebebiyle daha çok sanal şeklindeki faaliyetleri tespit ediyoruz.

Kur’an alanında çeşitli kuruluşlar faaliyet halindedir ve biz onları bizimle ortak işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Keza Ehlibeyt (a.s) toplumlarının faaliyetleriyle uygun ve yakışır bir program düzenlenmesi için bu kuruluşlarla ortak işbirliği yapmaya hazırız.

Korona salgını koşullarında güzel sistem ve programlar gerçekleştirilip geliştirilmiştir ve bir sonraki dönemlerde bu işi yaygınlaştırmamız için bu programlar dikkate alınabilir.

Kur’an Haber Ajansı İQNA Festivalin İdeallerinin Yayılması için Önemli Bir Medya Organıdır

Medya ve haber ajansıları çeşitli dillerde ve çeşitli açıklamalarla bu festivalin bildirisini yaparak iyi bir sonuç alınmasına yardımcı olabilir. Bu festivalin Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesine dikkatle çalışmalarda Ehlibeyt (a.s) ekseni göz önünde bulundurulmuş ve festivalin ilk dönemi “Vahyin Tercümanı Ehlibeyt (a.s)” şeklinde ilan edilmiştir.

Bu festival çeşitli alanlarda geniş kapsamlı olup en iyi çalışmalara ödüller takdim edilecek ve bu festivalin eserleri Ehlibeyt (a.s) Kurultay Kanalının üyeleri ve diğer muhatapların ulaşabileceği mahiyette olacaktır. Yani bu festivalin asli hedefi ödül vermek değildir, zira Kur’an alanında çalışma yapan kimseler ödül peşinde değillerdir. Bu kimseler ödüllerini Allah Teala ve Ehlibeyt’ten (a.s) alacaklardır. Bizim asli hedefimiz eserlerin tespit edilmesi, tanıtılması ve düzenlenmesidir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı alim, yazar, hukukçu, genç ve kadınlardan oluşan uluslararası genişlikte kanala sahiptir. İlk bakışta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çeşitli ülkelerde ikamet eden yaklaşık bine yakın üyesi vardır, ama bununla birlikte Kurultay başka ülkelerdeki üç bin yerli tebliğcilerle irtibat halindedir.

Değerli kültür danışmanları, Kültür ve İletişim Organizasyonu aracılığıyla bizimle işbirliği yapmakta ve Dünya Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, Kur’an Haber Ajansı ve uluslararası faaliyetleri olan diğer kuruluşlar bu festivalin irtibat kanalı aracılığıyla bilgi ulaştırmaktadır.

Geri Bildirimleri Takip Ediyoruz

Bu festivalde yarışma ve ödüller olduğu için maksimum geri bildirimleri alma doğrultusunda daha çok hassasız ve çalışmamızın tamamlayıcı alanlarından biri de geri bildirimden bilgi almaya çalışmaktır, böylece faaliyetlerin her türlü ayıp ve eksikliklerden uzak olacak şekilde dakik bir yansıması olabilir.

Bu nedenle, eserlerin doğruluğunu kontrol etmek için farklı kanallar kullanacağız ve duyurduğumuz gibi, eserleri sunma fırsatı mübarek Ramazan Ayının sonuna kadardır ve Kurban Bayramı da gönderilen eserlerin hakemliği ve değerlendirilmesi olacaktır.

Örneğin Kuranî bir alanda arama programlarının dünyanın farkında olmadığı İtalyanca olarak hazırlandığını duyuyoruz. Festivali düzenlemedeki amacımız, başka dillerde de istifade edilip gerçekleşmesi için eserlerin tamamı hakkında bilgi sunmaktır. Yani biz örnek ve modeli başkalarına tanıtıp onları teşvik ediyoruz. Görünürde bir yarışma düzenlenecektir, ama işin derinliği çeşitli Kur’an çalışmalarının tespit edilmesi ve tanıtılmasıdır. Yani bir kuruluşu tespit ederek Kur’an çalışmalarını tanıtıyoruz ve kesinlikle böyle bir çalışmanın sonucu ve raporu öngörülenlerden çok daha şirin olacaktır.

Festivalin Bereketleri Düşünülenin Çok Daha Ötesindedir

Kur’an’ın bereketiyle bu festivalin etki ve bereketleri düşünülenin çok daha ötesinde olup Ehlibeyt (a.s) küresel ağı üyelerinin tamamı için istifade konusu olacaktır, zira bu iş uluslararasıdır. Kur’an faaliyetlerinin ülke içinde yaygın şekilde gerçekleştiği dikkate alındığında hali hazırda ülke içindeki çalışmaları göz ardı edeceğiz ve muhataplarımız İranlı değildir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayına binden fazla eser gönderilmesinin ön görüldüğünü söyleyen Zariân konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Bu eserlerin özelliği, çok çeşitli olmasıdır, zira Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı farklı kültür ve ihtiyaçlarla birlikte uluslararası toplumları muhatap almıştır ki bu işin bizzat kendisi Kur’an muhatapları için festivali daha çekici yapmasına sebep olmuştur.

 

Uluslararası Alanda 114 Kur’an Ödülü İlk Turunun Düzenlenmesi Konusunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Mesajı

Uluslararası Alanda 114 Kur’an Ödülü İlk Turunun Düzenlenmesi Konusunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Mesajı

– Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani uluslararası sahada 114 Kur’an Ödülü ilk turunun düzenlemesi münasebetiyle yayınladığı mesajda şu noktalara tekit etti: Çok değerli tebliğciler, Kurultayın saygın üyeleri ve Kurultay çalışanların tamamından bu nefis Kur’anî çalışmaya katılmakla dünyada Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında Kur’an kültürünün yayılmasının olabildiğince alt yapısını oluşturmalarını bekliyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin yayınladığı mesajın metni şöyledir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hamd Allah’a mahsustur ve O’nu tespih ederim. İlahi! Senin cemal ve celalinin mazharları ve tüm isimlerinin tecelli ettiği kitabının sırlarının hazineleri …. Muhammed ve Âl-i’ne salat ve selam olsun.

Peygamber Ekrem (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Ben sizin aranızda iki şey bırakıyorum, onlara sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz. Biri Allah'ın kitabı, biri de Ehlibeyt'im-itretimdir.” Peygamber Ekrem (s.a.a) bereketli yaşamı boyunca ve özellikle mübarek ömrünün son günlerinde dünya Müslümanlarına Kur’an-ı Kerim ve Ehlibeyt (a.s) gibi iki büyük ve paha biçilmez emanet bırakmış ve İslam ümmetinin kurtuluş, saadet ve yücelme yolunu bu ikisine tabi olmakta bilmiştir.

Bu gün ve Müslümanların Kur’an ve İtret’ten uzaklaştırmak isteyen veya onların arasında ayrılık oluşturmayı hedefleyen ve tertemiz İslam’ın ulusal söyleminin tahrip edilmesi için Müslümanların ittihadını ortadan kaldırmak isteyen İslam düşmanlarının her türlü yola baş vurduğu İslam dininin yeniden ihya edildiği dönemlerde kurtuluş ve saadet, Peygamber Ekrem’in (s.a.a) İslam ümmetinin her ferdine bıraktığı paha biçilmez iki emanete sımsıkı sarılması doğrultundaki vasiyetidir.

İslam ümmetinin inişli çıkışlı tarihi tanıklık etmektedir ki Müslümanlar Peygamber Ekrem’in (s.a.a) bu iki paha biçilmez ağır emanetine sarıldıkları zaman tüm boyutlarıyla ilmi, kültürel, sosyal, iktisadi ve … alanlarda fetih ve gelişmelere şahit olmuşlar ve bunlardan veya bunların birinden gaflet ettikleri zaman da geride kalmışlık, durağanlık, tağutun sultası ve her yönüyle fakirlik ve felaket dışında hiçbir şey elde edememişlerdir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kur’an-ı bir baştan bir başa Peygamber’den (s.a.a) alan ve can pahasına Kur’an’ın ihya ve ikame edilmesi için “Sizin aranızda iki paha biçilmez ağır emanet bırakıyorum” nidasıyla ayakta duran vahyinin mütercimleri ve Allah Teala’nın kelamının hakiki müfessirleri unvanında hidayet önderlerinin (a.s) yolunun tesis edilmesiyle iftihar etmekte, Kur’an değerlerinin ihya edilip her zamankinden daha çok vahiy maarifiyle ünsiyet kurulması üzerinde ısrarla durmakta ve Müslümanlar arasında insanı insan yapan Kur’an kültürü hareketinin icat edilip güçlendirilmesi üzerinde tekir etmektedir.

Dolayısıyla mübarek Ramazan Ayı fırsatı – ki Masum İmamların (a.s) söylemiyle Kur’an’ın baharı – kelimenin tam anlamıyla dünyanın her yerinde Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında Kur’an kültürünün yayılmasına hız kazandıracak cereyanın başlangıcı olması gereklidir. Sanatsal ve etkili medya ürünleri gibi özellikle gençler olmak üzere çeşitli kesimler için cezp edici kalıplarda eğitim ve öğretimden Kur’an kültürünün yayılmasına kadar Kur’anî çeşitli programların planlanıp uygulanmasına önem verilmesi, evlerde ve topluluk arasında Kur’an mahfillerinin canlandırılması, Kur’an hatmi merasimi ve günlük Kur’an cüzünün okunması, çeşitli yarışmalar, Kur’an eksenli minberler ve sohbetler ve …; ev, cami, hüseyniye ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin sanal atmosferi ve toplanma yerleri bu nurani ayda nurlanacak ve güzelleşecektir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı on dördüncü Kur’an-ı natık ve beşeriyetin kurtarıcısı Hz. Bakiyatallah İmam Mehdi’nin (a.s) doğumu Şaban Ayı’nın 15. günüyle eş zamanlı  başlayacak ve Gadir-i Hum bayramında gerçekleşecek olan “114 Ulusal Ödül” yarışmasında Kur’an eksenli merkezlerin çalışmalarını, tebliğcileri ve Kur’an üzerinde araştırma yapanları desteklemekle, bu nurani akımın ve çok değerli Kur’anî hareketin ivme kazanmasını hedeflemektedir.

Çok değerli tebliğciler, Kurultayın saygın üyeleri ve Kurultay çalışanların tamamından bu nefis Kur’anî çalışmaya katılmakla dünyada Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında Kur’an kültürünün yayılmasının olabildiğince alt yapısının oluşturmalarını bekliyor ve bu mübarek çalışmaların Allah’ın ve mübarek Sakaleyn’in rızasının kazanılma sebebi ve ahiretin azığı vesilesi olmasını arzu ediyorum.

Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun

Rıza Ramazani

Kurultay Genel Sekreteri

"114 Dünya Ödülü" nün İlk Turu Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Tarafından Düzenleniyor

Salı, 30 Mart 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İşleri Muavini 114 dünya ödülü turunun ilkinin düzenleneceğini duyurdu.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Cevad Zariân bu haberi bildirmenin yanında şunlara değindi: Bu ödül, dünyanın herhangi bir yerinde cinsiyet veya yaş üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın, İranlı olmayan Kuran merkezleri, tebliğciler ve Ehlibeyt (a.s) tabileri arasında küresel olarak düzenlenecektir.

İslami öğretileri ve Ehlibeyt (a.s) kültürünü Kuran-ı Kerim odaklı yaymanın, dengeli İslami rehberlik ve eğitimin temeli olarak toplumun iç gücünü garanti eden en önemli ve gerekli faaliyetlerden biri olduğu düşünüldüğünde 114 ödül, sağlıklı manevi rekabetçi atmosfer yaratmaya çalışır, Kuran ve İtret öğretilerinin yayılmasını derinleştirip kolaylaştırarak Kuran faaliyetleri alanındaki en iyi yetenekleri ve tebliğcileri keşfederken bunlara alan sağlar.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Cevad Zariân, bu ödülün sanat-medya ürünlerinin üretimi, sanat-medya ürünlerinin dağıtımı ve tebliğ-tanıtım faaliyetleri olmak üzere üç bölümde verildiğine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: Çalışmaların sayısında sınırlandırma olmaksızın her katılımcı festivale bir veya birkaç bölümde katılabilir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası İlişkiler Muavini, dünyanın dört bir yanından Kuran merkezlerini, tebliğcileri ve Kur’an üzerinde çalışma yapanları bu festivale katılmaya davet etmenin yanında şu hatırlatmayı yaptı: Festivale katılmak isteyenler daha fazla bilgi almak için www.114award.ir adresine müracaat edebilirler.

  1. Dünya Ödülü'nün ilk turu hakkında daha fazla bilgiyi burada da bulabilirsiniz.

 

36bec2b148637723165ed9d633a7d980_407.jpg

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
6-1=? Güvenlik Kodu