Genel Sekreter Haberleri

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Yeni Yargı Gücü Başkanına Tebrik Mesajı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Yeni Yargı Gücü Başkanına Tebrik Mesajı

Cumartesi, 03 Temmuz 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bir mesaj yayınlayarak Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Gulam Muhsin Ejei’nin İran İslam Cumhuriyeti Yeni Yargı Gücü Başkanlığına atanmasını tebrik etti.

Ayetullah Rıza Ramazani’nin tebrik mesajının metni şöyledir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Sayın Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Gulam Hüseyin Muhsini Ejei

Allah’ın Selamı Üzerinize Olsun;

İlmi, yargısal ve idarecilikte layık ve münasip bir şahsiyet olmanızın göstergesi olarak İran İslam Cumhuriyeti Yargı Gücü Başkanlığına atanmanızı tebrik ediyorum.

Ümit ediyorum ki İslam İnkılabı Büyük Rehberinin özel itimadı ve keza uzun yıllardır yargı ve idarecilikteki çok değerli tecrübelerinize dayanarak seçkin ve anlayışlı İran halkının memnuniyetine sebep olacak, İslami ve insani toplum için örnek olacak şekilde mukaddes İslam Cumhuriyeti nizamının adalet sistemindeki niteliksel gelişimini devam ettirirsiniz ve Allah’a tevekkül ederek gerçek İslam medeniyetinin kendini göstermesinin alt yapısını oluşturursunuz.

Allah Teala’dan sizin ve yargı gücünde çalışanların tamamının başarılarının devamını diliyorum.

Rıza Ramazani

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

Ve Rehberlik Uzmanlar Meclisi Gilan Bölgesi Temsilcisi

2.7.2021

Ayetullah Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Değişim ve Gelişimi Yeni Yapısal İlkelerindendir

Ayetullah Ramazani: Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Değişim ve Gelişimi Yeni Yapısal İlkelerindendir

Salı, 29 Haziran 2021

28 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kum şehrinde öğleden önce Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ramazani’nin eşliğinde “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel Müdürü” tanıtım merasimi düzenlendi.

Ayetullah Ramazani bu merasimde Dr. Beheşti’nin şehadet yıldönümünü saygıyla anma ve Yargı Gücü Haftasını kutlamakla birlikte şunları dile getirdi: Ayetullah Beşehti eşine az rastlanır şahsiyetlerdendi ve İslam İnkılabı hareketinde parlamanın yanında uluslararası sahada ve Şia Müslümanlarıyla irtibatta da son derece seçkindi. Keza Hamburg Camisinde Müslümanların irtibatlarında da önemli etkiye sahipti.

Bu inkılap için çok kan döküldü, merceiyet seviyesinde seçkin şahsiyetler inkılap yolunda şehit oldu, dolayısıyla onların yolunu devam ettirmemiz gerekir.

Kurultayın işi nitelikseldir. Dünya çapında Kurultayın vazifesi Şiaların ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin ilmi ve manevi gidişatının niteliksel otoriterliğidir. Dünya Şiaları için ilmi ve manevi otoriter olmak zaman alır ve kırk yıl bir süreye ihtiyaç duyulması mümkün olup işlevsel ve yapısal planı gerektirir.

Büyük işler gerçekleşmiştir. Geçmişi gözden geçirmeliyiz; bazı yerlerde çok iş yapılmış olması, ama kendini göstermemesi mümkündür ki bunların açıklanıp güçlendirilmesi gerekir.

Kurultay sorumluları ve çalışanları arasında değişim söylemi genel ve içeriksel olmalıdır. yapısal değişimin kurumsallaştırılması ve engellerin kaldırılması için çalışılması, yeni dönem faaliyetlerinin zorunlu eksenlerindendir.

Yeni dönemde öncelikler, koşullar dikkate alınarak değerlendirilip belirlenmelidir. Yeni yapısallığın tedvininde çok dikkat edildi ve uygulama aşamasında küçük ayrıntı değişikliğinin olması ve tamamlanması mümkündür.

Bu yıl değişim hareketini öne çıkarmanın yanında yeni yapısal değerlendirmeye önem vereceğiz ki sorun olması durumunda giderilmesi gerekir. Bölümlerin tamamı içerik ve nitelik olarak değerlendirilecektir. Altı aylık değerlendirmemiz olacak ve değişim sonrası bu değişimin görülmesi gerekir. Koşullar ve gereksinimler esasınca işleri çabuklaştırma peşindeyiz.

Sistem anlamında teşkilat birbiriyle irtibatlıdır ve hedefleri takip ederler. Bunun için muavinlikler birbiriyle irtibatlı olmalı ve bağımsız amel etmekten kaçınılmalıdır. Bir iş gerçekleşecekse teşkilatın gözetiminde olmalıdır.

Zihinlerde değişimin gerçekleşmesi zorunludur ve teşkilat ve yapısallık olmaksızın hedeflere ulaşılması mümkün değildir. Kurultayda araştırılıp incelenecek her iş, Kültürel ve İlmi Muavinlik ve İnceleme ve Araştırma İşleri Genel İdaresinin işbirliğiyle olmalı ve bu idarelerle irtibat kurulmalıdır.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Fermaniyan eskiden bu yana Kurultayla irtibat halindeydi. Dr. Fermaniyan’ı WikiShia Ansiklopedisi Sorumluluğu korunmakla birlikte “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” olarak atadım. Dr. Fermaniyan düşünsel, ilmi ve araştırmacı bir yapıya sahip olup kitap ve makaleleri bulunmaktadır ve “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” olmaya layık bir şahsiyettir. Ümit ediyorum bu komplekste değişimlere şahit oluruz.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Âl-i Eyyub’un Kurultay geçmişi ve tecrübesi çoktur. Kurultay mecmuasını ve bu mecmuanın yapısallığını iyi biliyor. Kendilerinden “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel İdaresi”ni geliştirmesini bekliyoruz.

Oturumun başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlmi ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar Kurultayın yeni değişim ve yapısallığı hakkında bilgi verdi. Keza “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Fermaniyan ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri İdaresi Genel Müdürü” Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Âl-i Eyyub kısa konuşmalarında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin hüsnü itimadından ötürü teşekkür ettiler.

Hatırlatılmalıdır ki  “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürlüğü” ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri İdaresi Genel Müdürlüğü” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının “Genel Araştırma İdaresi” ve “Kültürel İşbirliği Genel Müdürlüğü”yle değiştirilen iki yeni idari birimdir. Keza Kurultayın “Kültürel İşleri Muavinliği” de “İlim ve Kültür Muavinliği” olarak isim değiştirmiştir.

Bu merasimin resimlerini görmek için burayı tıklayınız.

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayını İki Yeni Müdürün Tanıtımı

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayını İki Yeni Müdürün Tanıtımı

Pazartesi, 28 Haziran 2021

28 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kum şehrinde öğleden önce Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Ramazani’nin eşliğinde “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” ve “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel Müdürü” tanıtım merasimi düzenlendi. Ayetullah Ramazani bu merasimde Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Mehdi Fermaniyan’ı “Mütalaa, Tahkik ve Araştırma İşleri Genel Müdürü” ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Rıza Âl-i Eyyub’u “Kültür ve Yayın Hizmetleri Genel Müdürü” olarak atadı. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlmi ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar bu merasimde konuşma yaptı.

Ayetullah Ramazani: Milletin Tamamının İsteği Güçlü Bir İran’dır / Ülkede Çaba ve İş Hareketinin Oluşmasına İhtiyacımız Var

Ayetullah Ramazani: Milletin Tamamının İsteği Güçlü Bir İran’dır / Ülkede Çaba ve İş Hareketinin Oluşmasına İhtiyacımız Var

Çarşamba, 23 Haziran 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Kurultayda kurultay çalışanlarına yaptığı konuşmasında Dehiyi Keramet ve İmam Rıza’nın (a.s) doğumunu tebrik ederek İmam Rıza’nın (a.s) ilmi, manevi ve siyasi olmak üzere üç otoriteye sahip olduğunu belirtti.

İmam Ali’nin (a.s) Nehcü’l-Belaga’da “İlahi bir peygamber veya ilahi bir melek ve Allah Teala’nın kalbini imtihan ettiği ve bu imtihandan başarıyla çıkan bir mümin dışında bizim sözlerimizi anlayamazlar” buyruğuna işaret eden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: İmam’ın konumunun tanınması son derece zordur ve bu konumun tam anlamıyla tanınıp derk edilmesi mümkün değildir.

İmam’ın (a.s) rolü, din işlerinde genele başkanlık etmektir. İmam, Peygamber’in (s.a.a) naibidir ve hükümet oluşturulması ve toplumun idare edilmesi İmam’ın ifa ettiği roller arasındadır. İmam (a.s) hem düşüncenin anahtarı hem düşüncenin aydınlatıcısı ve hem de düşüncenin ölçüsüdür. Beşer aklının önünde yeni ufukların açılması, dinin dakik anlaşılması için aydınlatıcı olmak ve düşünce ölçümü için mizanın sunulması imamın varlığının bereketlerindendir. Amel sahasında da imam ölçüdür. Emirü’l-Müminin’in (a.s) ziyaretnamesinde şöyle okuyoruz: “Sana selam olsun ey amellerin ölçüsü!”

Sorunlar ve kötü idarelerin tamamı halkın bazısının oy sandıklarına küsmesine sebep oldu. Oy sandıklarına gitmeyenler, sistem ve nizam karşıtı bilinmemelidir. Keza bazıları seçimlere ambargo uyguladı, onların bu yaptığı İmam Humeyni, İnkılap Rehberi ve şehitlerin görüşlerinin karşısındadır.

Diğer taraftan Suudi Arabistan İran halkının sandık başına gitmemesi için tetikleyici girişimlerde bulundu. Seçim mefhumunun ne demek olduğunu bilmeyen ve diktatörlükle yönetilen bir ülke İran’ın zayıflatılması için tebligat etmekte. Ama tüm bunlara rağmen halkımız varlığını ortaya koydu.

Ülkede azimle iş yapacak bir hareketin gerçekleşmesi gerekir. Bu hareket gerçekleşirse halkın tamamı oy kullanacaktır. İran halkının tamamı güçlü bir İran istemektedir. Yeni seçilen cumhurbaşkanının herkes için kaygılanması, güçlü bir ekip oluşturarak toplumun sorunlarını halletmesi ve hizmet alanında geniş çaplı değişimler yaratması gerekir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin İran Halkının Seçtiği Cumhurbaşkanına Tebrik Mesajı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin İran Halkının Seçtiği Cumhurbaşkanına Tebrik Mesajı

Pazartesi, 21 Haziran 2021

 Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani İran halkı tarafından cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah İbrahim Resisi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bu mesajda milli ve uluslararası çapta güçlü bir İran’ın gerçeklik bulması için kendi ve kurultayın diğer çalışanlarının hizmetkar devlete yardım ve birliktelikleri doğrultusunda gayret gösterecekleri üzerinde durdu.

Mesajın metni şöyledir:

 

d4cbb17ecbfda4a99d44b77c2d21843d_597.jpg

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

İran halkının seçilmiş cumhurbaşkanı Sayın Ayetullah Dr. Seyit İbrahim Reisi

Selamün Aleyküm

Mübarek Dehiyi Keramet günleri (İmam Rıza’nın (a.s) doğumu) ve pas parlak nur olan Sekizinci Hüccet İmam Ali b. Musa’r-Rıza’nın (a.s) doğum gününde İran İslam Cumhuriyetinin kahraman ve şehit yetiştirici halkının itimadının kazanılmasındaki başarınızı tebrik ediyorum.

Bir taraftan düşmanların kültürel ve iktisadi saldırıları ve diğer taraftan dahili çeşitli sorunların bu seçkin, dayanıklı ve vefalı halkın yaşam şartlarını zorlaştırdığı koşullarda Allah Teala size onların sorunlarını halletme gibi altın bir fırsat vermiştir ve inşallah ilahi dergahta mahbuplardan olursunuz. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Halk Allah’ın ailesidir, dolayısıyla Allah nezdinde sizin en sevimliniz O’nun ailesine faydalı olan ve bir aileyi sevindireninizdir.”

Keza dünyanın her yerinde İranlıların sevinmesiyle sevinen ve onların üzülmesiyle üzülen İran İslam Cumhuriyeti sevenleri, sizin cumhurbaşkanlığı döneminizde İran’ın manevi, ilmi, siyasi, kültürel ve iktisadi konumlarının güzel haberlerini işitmeyi umut etmektedir; elbette İran İslam Cumhuriyetinin anlayışlı halkı cumhurbaşkanlarından genç, işlevsel ve inkılabi kabineyle cihatçı ve değişim yaratıcı idarecilikten yararlanarak İran İslam Cumhuriyetinin yüceltilmesi ve hakların hak sahiplerine iade edilmesi için  ciddi ve ihlaslı çalışmalar yapmasını beklemektedir.

Burada tekitle üzerinde durulması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayındaki sorumluluğum ve Âl-i Resulü’n (s.a.a) emrinin ihya edilmesi, dünya Şialarının ilmi, kültürel ve manevi düzeylerinin yukarı çıkarılması ve onların çeşitli kaygılarının giderilmesi doğrultusundaki vazifelerimizin göz önünde bulundurulmasıyla tıpkı Astani Kudsi Rezevi’de sorumlu olduğunuz dönemlerde olduğu gibi bu kurultaya yardımınızı ve Hz. İmam Rıza’nın (a.s) hayır duası kapsamına girmenizi içtenlikle ümit ediyorum ki İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Bizim emrimizi ihya edene Allah rahmet etsin.”

Allah Teala kendi katından başarı ve selametlik versin ve sizin için bu mukaddes nizama ve bu vefalı ve fedakar halka hizmette başarılarla dolu çalışmalar nasip etsin.

Mesajımın sonunda tekrar tebrik etmenin eşliğinde kendim ve kurultayın diğer çalışanları milli ve uluslararası çapta güçlü bir İran’ın gerçeklik kazandırılması doğrultusunda tüm çaba ve gayretlerimizi göstereceğimizin güvencesini veriyoruz.

Günlerinizin sürekli izzet dolu olması ümidiyle

Rıza Ramazani

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve Yüce Rehberlik Makamı Bi’se Hac ve Umre Organizasyonu Anlaşma İmzaladı / Ayetullah Ramazani: Kurultay ve Bi’se’nin Misyonu Küreseldir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve Yüce Rehberlik Makamı Bi’se Hac ve Umre Organizasyonu Anlaşma İmzaladı / Ayetullah Ramazani: Kurultay ve Bi’se’nin Misyonu Küreseldir

Perşembe, 17 Haziran 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani beraberindeki heyetle birlikte Veliyi Fakih Hac ve Ziyaret Temsilcisi ve İranlı Hacılar Sorumlusu Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Abdül Fettah Nevvab’la bir araya geldiler.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Hac ve Dehey-i Keramet Haftasını tebrik etmenin yanında Hac ve Ziyaret Kuruluşunu ziyaret etmekten duyduğu sevinci dile getirerek şöyle dedi: Sayın Nevvab Mekke ve Arabistan’a nispetle coğrafi ve siyasi tasallutu hasebiyle Veliyi Fakihin temsilciliğinde en iyi seçimdir.

İmam Bakır (a.s) bir rivayette şöyle buyurmuştur: “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Namaz, zekat, hac, oruç ve velayet.” Hac uluslararası etkileşimlerde altın bir fırsat oluşturabilir. İslam her zaman irtibatların geliştirilmesine tekit etmiştir ve bu irtibatın gelişmesinin milliyete nispetle uluslararası tanımaya ihtiyacı vardır.

Velayeti Fakih Bi’se’i Müslüman ülkelerinin kavmi ve milliyeti özellikleri göz önünde bulundurularak milletler arasında kapsamlı, dakik ve derin söyleşi icat edebilir.

Haccın sosyal, siyasal, kültürel ve hatta iktisadi boyutları Velayeti Fakih Bi’se’si için benzerine az rastlanır bir fırsatı hazırlamıştır. Bu açıdan uluslararası sahada pek çok işlerin görülmesi mümkündür.

Ehlibeyt (a.s) mektebinin doğru tanıtılması bu mecmuanın görevleri arasındadır ve Masum İmamların (a.s) ilmi ve manevi otoritesi İslami ve beşeri toplumlara doğru dürüst tanıtılmalıdır.

Dünyanın her yerinde çokları İmam Seccad’ın (a.s) duasın aşığı olmuştur. Hristiyanlar bu dualarla tanıştıkları zaman bunları okumaktadır.

Velayeti Fakih Bi’se’si ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının, İnkılap Rehberinin dikkate aldığı atmosfer değişimine ulaşılması için kendi bakışlarını küreselleştirmesi gerekir. Bu iki mecmua yazılım ve donanım gibi çeşitli alanlarda ortak hareket ederek aynı doğrultuda faaliyet gösterebilir. Bu iki mecmuanın geçmişte birbiriyle irtibatı olup çok sağlam işbirliği gerçekleştirmiştir.

Veliyi Fakih Hac ve Ziyaret Temsilcisi ve İranlı Hacılar Sorumlusu Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Abdül Fettah Nevvab da bu iki mecmuayı aynı doğrultuda uluslararası kapasitede olduğunu dile getirerek bu iki kuruluşun birbiriyle ortak çalışmalarında uluslararası kabiliyet ve yetileri birkaç katına çıkarabileceğini söyledi.

Görüşmenin sonunda Ayetullah Ramazani ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin iki kuruluş arasında ortak çalışma anlaşmasını imzaladılar.

 

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Irak’ta İran Kültür Evini Ziyaret Etti

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Irak’ta İran Kültür Evini Ziyaret Etti

Çarşamba, 09 Haziran 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Bağdat’ta İran’ın kültür evini yakından ziyaret etti. İran İslam Cumhuriyeti’nin Irak Kültür Danışmanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Gulam Rıza Ebazeri bu ziyarette Kültür Evinin çalışmalarının raporunu sundu ve Ayetullah Ramazani Farsça dili eğitim sınıflarından birisine katılarak bu merkezin faaliyetlerini yakından izledi.

Ramazani: Kasım Süleymani Uluslararası Sahada Direnişin Şehididir / Nuri Maliki: Düşmanlar Irakta Şia’yla Şia Arasında Fitne Çıkarma Peşindedir

Ramazani: Kasım Süleymani Uluslararası Sahada Direnişin Şehididir / Nuri Maliki: Düşmanlar Irakta Şia’yla Şia Arasında Fitne Çıkarma Peşindedir

Çarşamba, 09 Haziran 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve eşliğindeki Kurultay heyeti Irak Eski Başbakanı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Genel Toplantı Üyesi Nuri Maliki’yle bir araya geldi.

Süleymani Uluslararası Alanda Direnişin Şehididir

Ayetullah Rıza Ramazani bu görüşmede İslam dininde direniş meselesine değinerek şöyle dedi: Kur’an ayetlerinde direniş ve cihat vardır ve bu kavramlar akli konular esasınca açıklanabilir.

Başka bir ülkeye saldırmak, diktatörlük ve sömürgecilik İslam’da direnişin hedefi değil, aksine direnişten Hak kelimesinin yüceltilmesi ve mustaz’afların sömürü güçleri elinden  kurtarılması kastedilmektedir. Keza diktatörlük ve sulta akımıyla mukabele etmek de direnişin diğer hedeflerinden sayılır.

Iraklı seçkin şahsiyetler ve gençlerle yaptığım birkaç önemli genel toplantıda onların sömürü güçleriyle savaşılmasına temel gözle baktıklarını gördüm ve bu, inkılap ve İmam Humeyni’nin (r.a) düşüncesinin bereketidir. Bu gün direniş uluslararası ve evrensel akım haline gelmiştir ve Kasım Süleymani uluslararası alanda direnişin şehididir.

İstikbar ve sömürü akımı Bahreyn, Irak ve Afganistan için pek çok harcama yaptı, ama yenildi ve direniş akımı uluslararası bir güce dönüştü. Milli ve uluslararası vahdet, direniş akımını güçlendirebilir, dolayısıyla bu zorunludur. İslam’ı kapsamlı ve derin şekilde tanıtılması için gayret etmeliyiz ve İslam alimleri bu düşüncenin teorize edilmesi için çaba sarf etmelidir.

Direnişi, akılcılık ve ilahi rahmet aynı biliyoruz ve beşeri toplum bu rahmetten yararlanmalıdır. İslam vahdeti taktik olmamalıdır ve vahdete bakışımız Kur’ani ve Ehlibeyt yöntemi esasınca olmalıdır. Keza Şia ve Ehlisünnetten hangi grup olursa olsun ifrat ve aşırı gitmekle mukabele edilmelidir.

Dini siyasetin üreticileri siyasetin ilke ve esaslarını ciddiye almalı ve bazı İslami ülkelerde var olan Makyavelist bakışından nefret edilmeli ve bu bakışa karşı konulmalıdır. Büyük hedeflere ulaşmak için Irak’ın birliğini önemsediğinizi pratikte kanıtladınız, kendinizi merceiyete bağlı olarak görüyorsunuz ve bu, sizin velayet ve merceiyeti kabul ettiğinizin alametidir. Siz sorumluluğu hizmet ve Ehlibeyt (a.s) kültürünün yayılması için emanet unvanıyla kabul ettiniz.

Dünya siyasal ve toplumsal İslam’ı fark etti ve biz, beşeri toplumların cezp edilmesi için çok ince ve dakik kavramları dünyaya sunabiliriz. Bu gün deneme ve risk etme yeri değildir ve bizlerin en küçük hatasının büyük sonuçlar için tehdit olması mümkündür.

Bu gün çok büyük hareket içindeyiz ve İslam medeniyeti yolunda adım atarak bunların tamamını İmam Zaman’ın (a.s) zuhurunun alt yapısı olmasını istiyoruz. Diğer taraftan zuhurun en önemli bileşenlerinden birisi beşeri toplumlarda adaletin gerçeklik bulmasıdır. İmam Humeyni (r.a) şöyle diyordu: “Allah için, ikişer ikişer ve teker teker durup düşününüz.” Buyruğuna amel edersek Müslümanların izzeti elde edilecektir.

Düşmanlar Irak’ta Şia’yla Şia’yı Karşı Karşıya Getirme Peşindedir

Irak Eski Başbakanı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Genel Toplantı Üyesi Nuri Maliki görüşmenin devamında şunlara yer verdi: Geçmişte bazı kimseler siyaseti necis bilerek camilere gidilmesinin ve sadece İslam’ın ibadetle alakalı hükümleri üzerinde durulmasının yeterli olacağına inanıyordu, ama artık bu sözlerin dönemi geçmiştir.

Sadrı İslam tarihinde Peygamber (s.a.a) zamanında Mescidü’n-Nebi’nin hükümet merkezi olduğunu ve savaş ve barış kararlarının ve keza ekonomik kararların bu mescitte alındığını görüyoruz. Rivayetler esasınca Müslüman birisi bir Müslümanın mazlumiyet sesini işitirse, o sese cevap vermeli ve ona yardım etmelidir ki bu iş, siyaset sahasına girmeksizin mümkün değildir. Mazlum Filistin halkına yardım etmek, siyasete girme yoluyla mümkündür.

Şehit Sadr şöyle demiştir: İmam Humeyni (r.a) İslam İnkılabının başarıya ulaşmasıyla nebilerin arzusunu gerçekleştirdi ve inkılabın başarıya ulaşmasından sonra İslami hareketler başarıya ulaştı. İslam ümmeti arasında vahdet oluşturmaksızın bir şey yapamayız ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayıyla Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayının en önemli vazifesi Müslümanları bir araya toparlamaktır.

Hiç düşünmediğimiz zaferler gerçekleşme halindedir ve son savaşta Gazze’nin Siyonist rejimiyle savaşında buna şahit olduk.

 

[12 3 4 5  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
4-4=? Güvenlik Kodu