Ortak Konferanslar

Ayetullah Mervi: Ebu Talib’in (a.s) Mazlumiyetinin Giderilme Gözeneklerinden Birisi Onun Kasideleridir

Ayetullah Mervi: Ebu Talib’in (a.s) Mazlumiyetinin Giderilme Gözeneklerinden Birisi Onun Kasideleridir

Pazartesi, 11 Ocak 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme eşiğinde bu ilmi konferansın oluşturulması doğrultusunda emek sarf eden bir grupla Kum İlim Havzası Yüksek Şura Üyesi Ayetullah Cevat Mervi bir araya gelerek görüşme yaptı.

Ayetullah Cevat Mervi, Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi ve bunun önemine değinerek şöyle dedi: İslam tarihine aşina olan kimseler Ebu Talib’in (a.s) şahsiyeti üzerinde durulmasının önemini bilirler, dolayısıyla bu şahsiyetin dikkat konusu olması gerekir.

İslam ve Arap dünyasında Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi boyutlarını dikkate almak, başkalarının bu büyük şahsiyete ilgi ve alakala duymaları için bir vesile olabilir. Yani bizler doğrudan iman ve itikatla alakalı konulara girmemeliyiz, aksine Ebu Talib’in (a.s) edebi ve belagat boyutunu doğru şekilde konu etmeliyiz.

İlim Havzası Haber Ajansının bildirdiğine göre Ayetullah Mervi Hz. Ebu Talib’in (a.s) Lamiye Kasidesine işaret ederek sözlerine şunları ekledi: Bu kaside Muallekat-ı Seb’a arasında olup İbn-i Kesir birkaç yerde buna değinerek kasidenin doksan iki beytini bir yerde getirmiş ve Muallekat-ı Seb’a arasında en fasih ve en beliğ kaside olduğunu kabul etmiştir.

Peygamber Ekrem’i (s.a.a) öven ve İslam tarihinin bir köşesini açan bu kasideyi doğru şekilde Arap dünyasına konu edebilir ve yapılan tercüme ve haşiyeleri de bir araya getirebilirsek çok büyük etkileri akabinde getirecektir.

Ehlisünnetten genç bir Arap alim yaptığı bir konuşmada Ebu Talib’in (a.s) kasidesinin tamamını ezberden okuyor olması, ama Ehlibeyt’in (a.s) bunun çocuklara öğretilmesi tavsiyesine rağmen Şia birinin bundan gaflet etmesi utanç vesilesidir. Bu çok değerli hazinenin ilim havzasında tahsille meşgul olanlar arasında çok değerli miras unvanıyla korunması gerekir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) konumunun doğru şekilde açıklanmaması çok üzücüdür. Allame Tabatabai Kasas Suresinin 56. ayetinin zeylindeki cümlesinde Hz. Ebu Talib’in (a.s) konumu hakkında şöyle demiştir: Ebu Talib’in (a.s) tek başına hicret öncesi on yılda yaptığı işler, Muhacir ve Ensar’ın hicret sonrası on yılda yaptığı işlerin tamamı ölçüşüncedir.

Ayetullah Mervi konuşmasının sonunda Ebu Talib’in (a.s) savunulma doğrultusunda Ehlisünnet yazarlarının çalışmalarından ötürü teşekkür edilmesinin zorunluluğunu dile getirerek şunlara yer verdi: Biz Ehlisünnet büyüklerinin bu çalışmalarını takdirle anarak onların eserlerini canlandırmamız gerekir.

Bu toplantının sonunda Kurultay Genel Sekreteri Yardımcısı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kültür İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmedi Tebar son üç yılda Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi doğrultusundaki Kurultayın çalışma raporunu sundu.

Hatırlatılması gerekir ki Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının girişimi ve “Âstani Mukaddesi Hüseyni”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Kültürel Müessesesi”, “İslam Mezheplerinin Yakınlaştırılması Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami Bilim ve Kültür Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezleri”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Mirası Nübüvvet Kültür Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Zürriyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “ Kasım b. Hasan (a.s) Din-Kültür Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür- Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenecektir.

 

b9a4689211c3b855bf1e6d4355890fc3_312.jpg

 

Bu konferansa ilmi eser ve makalelerin gönderilme süresi  18 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konferansa ilmi davetlere Farsça, Arapça, İngilizce ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi de bu konferansın etkinlikleri arasında olacaktır.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına beş dilde ulaşmak için burayı tıklayınız.

 

Konferans ve Davet Haberleri “Hz. Fatımatü’z-Zehra (s.a); Ölümsüz Örnek” Konferansına Makale Daveti Yayınlandı

Konferans ve Davet Haberleri “Hz. Fatımatü’z-Zehra (s.a); Ölümsüz Örnek” Konferansına Makale Daveti Yayınlandı

Pazar, 10 Ocak 2021

Uluslararası “Hz. Fatımatü’z-Zehra (s.a); Ölümsüz Örnek” Konferansına makale kabulünün daveti çeşitli dillerde yayınlandı.

Erbain Kültürel Merkezi Kadınlar Muavinliği, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Uluslararası Erbain Vakfı, İlim Havzası Kadınlar İdaresi Merkezi, El-Mustafa (a.s) Üniversitesi, Gönüllü Öğrenci Milis (Besic) Organizasyonu, İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurultayı ve Tahran Üniversiteleri Gönüllü Üstatlar (Besic) Teşkilatı gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar bu konferansta yer almışlardır.

Bu konferansın kapsadığı eksenler şunlardır: Hz. Zehra’nın (s.a) Toplumsal Pratik Yaşamda Ahlaki Faziletleri ve Bunların Erbain Kadınlarının Davranışlarına Yansıması, Müslüman Kadın İçin Hüseyni Erbain Atmosferinde Toplumsal Değerlerin Üretilmesi Doğrultusunda Fatımi Sünnet,  Direniş Kadını Pratiğinde Velayet ve Uyanış, Cihat ve Şehadet Kültürünün Yayılmasında Fatımi Sünnetin Tebliğ Sahasında Erbainin Konumu, Fatımi Sünnet ve İmam Humeyni (r.a) ve İmam Hamanei’nin Düşüncesinde İnkılabi Kadınlar ve Erbain Ziyaret Merasiminde Fatımi Kültürünü Yayma Yöntemleri.

 

a3b8914b9c59905778c53d4094a5f226_660.jpg

 

Uluslararası “Hz. Fatımatü’z-Zehra (s.a); Ölümsüz Örnek” Konferansına 700-1000 kelimelik makalelerin son gönderme tarihi 13 Ocak 2021’dir. Bu konferans  2 Şubat 2021 tarihinde düzenlenecek ve ABARAR.TV sitesi kanalıyla yayınlanacaktır.

 

Foto Haber; Kum-Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında Uluslararası “Semavi Komutanlar” Konferansı (2)

Foto Haber; Kum-Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında Uluslararası “Semavi Komutanlar” Konferansı (2)

 Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çaba ve yardımı ve 15 ülkeden sivil toplum kültürel organizasyonlarının katılımıyla 31 Aralık 2020 tarihinde Kum-Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultay binasında Serdar (Başkomutan) “Kasım Süleymani” ve “Ebu Mehdi El-Mühendis”in birinci şehadet yıl dönümünde Uluslararası “Semavi Komutanlar” Konferansı fiziki katılım ve sanal suretinde düzenlendi. Bu konferansta Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ve uluslararası düşünürlerden bir grub konuşma yaptı.

Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir

Ayetullah Ramazani: Uluslararası “Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s)” Konferansı bu yılın Şubat ayında sanal ortamda düzenlenecektir

Pazartesi, 21 Aralık 2020

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri bu oturumda şöyle dedi: Bi’set cereyanında etkili olan Hz. Ebu Talib (a.s) gibi şahsiyetlerin incelikle mütalaa konusu edilmesi zorunludur. Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında geniş araştırma yapılmamasının çeşitli sebepleri olabilir, ancak İslami, Kur’anî ve Masumların (a.s) rivaî kaynaklarında bu şahsiyet hakkında araştırma yapılması gerekir. Ebu Talib’in (a.s) tanınması, İslam mirasının bir bölümünün tanınmasıdır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetinin açıklanması konusunda şunları dile getirdi: Ebu Talib (a.s) Bi’set sürecinin ilerleyip gelişmesinde rolü olan şahsiyetlerden birisiydi. O, kendisini Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi biliyordu, dolayısıyla muteber bazı tarih kaynaklarında onun Peygamber Ekrem’i (s.a.a) fiziki olarak savunduğu konu edilmiştir. Hz. Ebu Talib’i (a.s) yiğitlik ve fedakarlık örneği olarak tanıtmak gerekir.

Ayetullah Rıza Ramazani: Hz. Ebu Talib (a.s) konusunda bizim meselemiz sadece onun iman edip etmediği meselesi değildir. Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında konu edilen meseleler iman bahsinden çok daha ötededir. Nehcü’l-Balaga’yı şerh edenlerden İbn-i Ebi’l-Hadid, Ebu Talib’in (a.s) imanına değinmiş ve onu savunmuştur. Biz Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’e (s.a.a) iman ettiğine inanıyoruz. Ne var ki imandan daha ötede Peygamber’i (s.a.a) savunması unvanıyla ele alınması gereken bir konumunun olduğunu kabul ediyoruz. Kaynak kitaplarımızda Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hakkında tek yönlü bir çalışma yapılmıştır ki bunlardan bazıları tek başına onun imanının ispatı için yeterlidir. Örneğin Şeyh Müfid’in onun imanı hakkındaki risalesi bizim için kafidir ve başka çeşitli kitaplara müracaat edilmesine gerek yoktur.

Kurultay Genel Sekreteri: Arap cahiliyeti İnanç, siyaset, ahlak ve kültür çıkmazlarıyla yüz yüzeyken “Emin” adıyla tanınıp meşhur olan bir şahsiyet, peygamberliğini tebliğ etti. Peygamber (s.a.a) ilk önce davetini aleni yaptı ve sonra yeni Müslüman olmuş kimselere defalarca baskı yapılma süreci başladı. Dolayısıyla Sadr-ı İslam’da İslam’ı, velayeti ve tekvini bi’seti savunan Yasir, Sümeyye ve Bilal gibi şehitler ve şahsiyetler mütalaa edilmelidir. Hz. Ebu Talib (a.s) kuşatıcı ve kapsayıcı bir şahsiyete sahipti; Kureyşliler arasında konumu vardı, her alanda ve tüm boyutlarıyla Peygamber’e (s.a.a) arka çıktı, etkili birisiydi ve hatta bazı alanlardaki etkisi hareket oluşturacak mahiyetteydi.

Ayetullah Ramazani: Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirleri, onun muvahhit olduğunu gösterir ve Peygamber’i (s.a.a), onun vekili ve amcası olması hasebiyle değil, daha ötesi peygamberlik cereyanına inanması unvanıyla savunmuştur. Böyle olmasına karşın tarih ona zulmetmiş ve kitaplarda Hz. Ebu Talib (a.s) küfür ve iman bölümlerinde konu edilmiştir.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) konferansının düzenlenmesine açıklık getiren Ayetullah Rıza Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konferansta Ebu Talib’in (a.s) sadece imanı hakkında bahsetmeyeceğiz, zira bu konuda sorunla yüz yüze değiliz. Ebu Talib (a.s) cereyanı, Şia cereyanı değil, İslam cereyanıdır ve konferansta risalet cereyanında, Peygamber’e (s.a.a) imanında ve hakiki tevhit ehli olmasıyla Peygamber’e (s.a.a) yardım etmesinde seçkin ve etkili bir şahsiyetinin olduğuna tekit edilecektir. Ebu Talib (a.s) ve Hz. Hatice’nin (s.a) vefatından sonra Peygamber Ekrem (s.a.a) o kadar rahatsız olmuştur ki Müslümanlar o yılı Hüzün Yılı olarak isimlendirmiştir.

Kurultayda Uluslararası Peygamber’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı düzenlenmesinin onayından sonra Kum’da taklit mercileri ve alimlerle görüşme yaptık; onlar maddi ve manevi yardımlarıyla birlikte bu konferansın düzenlenmesini ilgi ve alakayla karşıladılar.

Konferansın düzenlenmesi Müslümanların ve İslam ümmetinin vahdeti ve Müslümanların birbirine yakınlaştırılması doğrultusundadır. Çünkü Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı, Ehlisünnet kitaplarında mevcut olup bu konuda makaleler de kaleme alınmıştır. Bu kitapların, makalelerin, Hz. Ebu Talib’in (a.s) divan şiirlerinin bir araya toplanması bu konferansın çalışmalarının bir parçası olacaktır.

Konferansın düzenlenmesi için görüş sahibi seçkin şahsiyetlerin katılımıyla ilmi şura oluşturuldu. Keza “Tarih ve Sünnet”, “Kelam ve Akait”, “Referanslar ve Eserlerin Tanınması”, “Şiir ve Edebiyat” ve özel bölüm unvanında “Direniş” olmak üzere konferansın beş asli bölümü olup bu başlıklar altında makale yazma daveti yapılmıştır. Direniş cereyanının anlamı şudur: Bir grup Peygamber’in (s.a.a) risaletinin karşısna dikilmiş ve Hz. Ebu Talib (a.s), Peygamber’in (s.a.a) risaletini savunan fertler arasında yer almıştır. Konferansta bi’setin ilk döneminden onuncu yılına kadar Hz. Ebu Talib’in (a.s) faaliyetleri üzerinde duracaktır.

Ayetullah Ramazani Konferans Sekreterliğine sunulan eserler konusunda şu açıklamayı yaptı: Beş dilde 400 özet ve 100 makaleden fazla eser sekreterliğe gönderilmiştir. Keza ülke içi ve ülke dışında ilmi konferanslar düzenlenecektir ve bu konferanslardan bazıları düzenlenmiştir. Diğer taraftan görüş sahibi üstatlarla görüntülü ve ayrıntılı söyleşi hazırlanması gerekir. Görüş sahibi şairlerin kendi eserlerini konferansa sunmaları için “Şiir ve Edebiyat” bölümü hakkında çağrı yapılmıştır. Sanatsal işler gerçekleştirilecek ve Kum şehri ekseniyle Şiir Gecesi düzenlenecektir. Görsel Sanatlar dalında da çalışmalar yapılmaktadır ve Recep Ayının 26’sına kadar “Yetimlerin Vekaleti ve Himayesi Yıl Dönümü” nün ki Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat tarihidir, Kültürel İnkılap Yüksek Şurasına tanıtılması için uğraşı göstermekteyiz ve onaylanması durumunda mübarek bir hadise olacaktır. Keza İslam Tarihi bölümünde Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) bursunun açıklanması, Hz. Ebu Talib’le (a.s) alakalı ilim havzası tezlerinin savunulması ve yetimlerin savunanların takdirle yad edilmesi doğrultusunda Ebu Talib (a.s) milli ödülünün onaylanması da konferans sekreterliği çalışmaları arasındadır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının askıya alınma sebebi hakkında şunlara yer verdi: Konferansın  geçtiğimiz yılın Mart ayının 12’sinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştı; Taklit mercileriyle görüşmeler yaptık ve taklit mercilerin bazısının konuşma yapması yönünde karar alınmıştı, ne var ki Koronadan ötürü fiziki konferanslar ameli olarak tatil edildi. Konferansın ertelenmesinin uygun olup olmayacağı araştırıldı ve web konferans şeklinde düzenlenmesi üzerinde ortak kanı oluştu.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının getirilerine de değinen Ayetullah Ramazani bu konuda şu açıklamayı yaptı: Hz. Ebu Talib (a.s) bi’setin gelişip ilerlemesinde etkili şahsiyetlerinden olup Peygamber’in (s.a.a) karşısında yer alarak onunla muhalefet eden hareketlere karşı direnmesi hasebiyle konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) himayeleri hakkında söyleşi yapılacaktır.

Soru ve Cevap

Ayetullah Ramazani Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – muhabiri “Mahbubi”nin Uluslararası Peygamber’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansın için daimi bir sekreterliğin oluşturulup oluşturulmayacağı hakkındaki sorusunu şöyle cevaplandırdı: Hali hazırda daimi bir sekreterliğin oluşturulmasına gerek yok, ancak oluşturulmasının zaruri ve öncelikle olacağı kanısı oluşursa kesinlikle bu iş yapılacaktır. Elbette daha sonraları İslami şahsiyetlerin tanıtılması için çok genel anlamda daimi sekreterliğin oluşturulması mümkündür.

Keza Ayetullah Ramazani haber ajansı muhabirinin konferansa makale gönderilmesinin son süresi hakkındaki sorusunu şöyle yanıtladı: Konferans Mart ayının 9, 10 ve 11’ne tekabül eden Recep ayının 26’sında düzenlenecektir ve makalelerin son gönderilme tarihi ise 18 Şubat 2021’dir.

Basın toplantısının fotoğraflarını görmek için burayı tıklayınız.

 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) İlmi Konferansının Dördüncü Ön Oturumu Düzenlendi / Tarih Peygamber’in (s.a.a) Amcasına Zulmetti / “Ebu Talib’le Savaşım” Yahudi Bir Projedir

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) İlmi Konferansının Dördüncü Ön Oturumu Düzenlendi / Tarih Peygamber’in (s.a.a) Amcasına Zulmetti / “Ebu Talib’le Savaşım” Yahudi Bir Projedir

Çarşamba, 16 Aralık 2020

“Araştırma Günüyle” eş zamanlı Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi doğrultusunda bu konferansın “Dördüncü İlmi Ön Oturumu” Kum’da düzenlendi.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterliğinin yardımı ve Havza Haber Ajansı’nın ev sahipliğiyle 16 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen bu oturumda bir grup talebinin katılımı yanında web konferans şeklinde sanal ortamda da izleyicilerin katılımına imkan sağlandı.

Bu web konferansta İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli (Şia dünyasının büyük tarihçisi merhum Allame Seyit Cafer Murtaza El-Amuli’nin oğlu), Üniversite Üstadı Dr. Ali Rıza Hezar ve Caferi Kültür Vakfı üstatları, Şeyh El-Ebatıh’la alakalı konular hakkında görüş bildirdiler.

 

0d1ecf86180b71dbda51c947880edd35_490.jpg

 

Tarih Hz. Ebu Talib’e (a.s) Zulmetti

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli Hz. Ebu Talib’in (a.s) yüce makamı ve onun hakkında Şia dünyasındaki gaflete değinerek bu tarihi örnek şahsiyet için şunları dile getirdi: Peygamber’in (s.a.a) amcası Hz. Ebu Talib’in (a.s) yüce bir şahsiyetinin olmasına karşın tarih ona zulmetmiş ve çoğu konularda onu unutulmaya terk etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetini Sadr-ı İslam’ın kritik kesitlerinde – Ebu Talib Mahallesi gibi – imanından tanıyoruz.

İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü: Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyeti insani vicdanın derinliklerine nüfuz etmesi gerekir, ne var ki onun hakkındaki bilgiler eksiktir ve bu büyük şahsiyet hakkında daha çok araştırma yapılmalıdır; hem İslam öncesi zaman diliminde ve hem de İslam sonrası zaman diliminde.

Hz. Ebu Talib (a.s) “Fil hadisesi öncesi”, “Ebu Talib’in (a.s) doğumu” ve “Çocukluk, buluğ ve gençlik dönemleri” gibi zaman kesitleri de araştırmaya değerdir. Örneğin gençlik döneminde hangi savaşlara katılmıştır ve bu savaşlara katılmasının sebebi neydi?

Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) her türlü himayesine de değinen El-Amuli sözlerine şöyle devam etti: Hz. Ebu Talib’in (a.s) sadece dille Peygamber’e (s.a.a) yardım ettiği değil, daha ötesi onun savunulması ve İslam’ın korunması yolunda kılıç çekip canından da geçtiğinin kaydedilmesi gerekir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) pratik yaşamında fıkhi yönüne işaret eden El-Amuli şu noktanın altını çizdi: Pek çok fıkhi soruları cevaplandırmasından – humus, miras ve … alanlarında – yararlanılarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaşam tarihine ulaşılması mümkündür. 

Keza bu büyük şahsiyetin edebiyat ve sanat boyutuna da değinen El-Amuli bu konuda şu açıklamada bulundu: Hz. Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Ebu Talib’in şiirlerini öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz, zira onun şiirlerinde pek çok ilim vardır.”

 

799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9_767.jpg

 

İslami Sire Araştırma ve Düşünce Müessesesi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Murtaza El-Amuli Ebu Talib Araştırmaları doğrultusunda konu önerisi sunarak aşağıdaki konuları örnek gösterdi:

- Ebu Talib’in (a.s) isim ve lakapları;

- Ebu Talib’i (a.s) kim Abdu Menaf adıyla isimlendirdi?;

- Kur’an-ı Kerim’de Ebu Talib (a.s);

- Ebu Talib (a.s) ve Kur’an-ı Kerim;

- Tefsirde Ebu Talib (a.s);

- Hz. Muhammed’in (s.a.a) Ebu Talib (a.s) tarafından Ahmet olarak isimlendirilmesi;

- Ebu Talib (a.s) aracılığıyla yağmur talep edilmesi;

- Peygamber Ekrem’in (s.a.a) savunulması için Ebu Talib’in askeri (nizami) varlığı;

- Niçin Ebu Talib’in (a.s) çocuklarının tamamı Müslüman oldu? Ebu Talib’in (a.s) çocuklarının yetiştirilmesindeki rolü;

- Ebu Talib’in (a.s) şefati;

- Haçta var olan hükümler ve bu hükümlerin bazılarının Ebu Talib (a.s) tarafından temellendirilmesi;

- Ebu Talib’in (a.s) imanını gizlemesi ve delilleri;

- Ebu Talib’in (a.s) elbisesi ve bazı zahiri özellikleri;

- Habeşistan’da Ebu Talib (a.s);

- Ebu Talib’in (a.s) ahlakı;

- Ebu Talib’in (a.s) bazı zorluklar karşısındaki sabrı;

- Ebu Talib’le (a.s) birlikte Peygamber’in (s.a.a) tarihi;

- Ebu Talib’ten (a.s) sonra Peygamber’in (s.a.a) tarihi;

- Ebu Talib’in (a.s) Zemzem kuyusu, kuyunun korunması ve Ka’be’nin savunulmasındaki rolü;

- Ebu Talib’in (a.s) Abdulmuttalib’le Yemen yolculuğu ve bu yolculukta gerçekleşen hadise;

- Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğum günlerinde Ebu Talib (a.s) ve eşi Fatıma bint Esed’in rolü; doğumun yedinci günü Meleklerle görüşülmesi ve Akika kurbanının müjdelenmesi;

- Ebrehe’nin Ka’be’ye saldırma macerası ve Ebu Talib’in (a.s) rolül;

- Fil saldırısının gerçekleştiği yıl sonrası Peygamber’in (s.a.a) sütanne meselesiyle ilgili Ebu Talib’in (a.s) rolü;

- Hz. Ebu Talib’in (a.s) Hz. Abdulmuttalib’in vefatı karşısındaki tutumu;

- Hz. Ebu Talib (a.s) başkasıyla birlikte mi babasının vasisiydi?;

- Niçin Abdulmuttalib Hz. Ebu Talib’i (a.s) Peygamber (s.a.a) için kefil kararlaştırdı?;

- Peygamber’in (s.a.a) yetiştirilmesinde Ebu Talib’in (a.s) rolü;

- Ebu Talib (a.s) savaşa katıldı mı?;

- Ebu Talib’in (a.s) Ficar savaşındaki konumu ve rolü neydi?;

- Hılfu’l-Fudul ve Ka’be’nin yapımı gibi pek çok konularda Ebu Talib’in (a.s) rolü nedir?;

- Ebu Talib’in (a.s) Şam ve başka yerlere yolculukları;

- Hz. Hatice’nin (s.a) Peygamber’le (s.a.a) evlenmesinde Ebu Talib’in (a.s) rolü;

- Ebu Talib (a.s) Hz Hatice’yle (s.a) ticaret veya ortaklık yaptı mı?;

- Ebu Talib’in (a.s) mal varlığı.

Ebu Talib’le Savaşım Yahudi Bir Projedir

Dr. Ali Rıza Hezar da bu ilmi oturumda tarih boyunca “Ebu Talib Araştırmaları” süreci üzerinde durarak şöyle dedi: Ebu Talib Araştırması sürekli kırmızı çizgi unvanında tarih boyunca söz konusu olmuştur.

Keza Dr. Ali Rıza Hezar, Novbahti’nin “İsna Aşeriye fırkası Ebu Talib’in imanı üzerindedir” cümlesine işaret ederek sözlerine şu eklemede bulundu: Masumlardan (a.s) gelen hadis mirasında zikredilen rivayetlerde Ebu Talib (a.s) konusunda defalarca araştırılma yapıldığı ve soru sorulduğunun gerçekleştiği görülmüştür. Ebu Talib (a.s) hakkında monografik çalışma Şeyh Müfid zamanında başladı ve bizzat Şeyh Müfid’in kendisi bu konuda “Ebu Talib’in İmanı” adıyla meşhur olan bir risale kaleme almıştır. Seyit Şemseddin Fihar b. Mead Musevi’nin eseri “el-Hüccetü ala’z-Zehabi ila Tekfiri Ebi Talib” kitabında Ebu Talib (a.s) hakkında gelen pek çok rivayet yıllar yılı Ebu Talib Araştırma kaynağı unvanıyla konu edilir. Bundan sonra Sufiye döneminde bu konuda dikkate değer örnek unvanında “Biharu’l-Envar” kitabında oldukça fazla rivayete yer verilmiştir. Merhum Allame Emini’den sonra Merhum Allame Cafer Murtaza El-Amuli var gücüyle Ebu Talib (a.s) hakkında kalem oynattı.

 

156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b_714.jpg

 

Ebu Talib Araştırma yönelimleri hakkında da görüş bildiren Dr. Ali Rıza Hezar sözlerini şöyle sürdürdü: Ebu Talib (a.s) hakkında söyleşi “Din dışı/dışsal” ve “Din içi/içsel” olmak üzere iki şekilde olabilir. Şimdiye kadar Ebu Talib (a.s) hakkında yazılan eserlerin tamamı din dışı/dışsal bakışla yazılmıştır ve Ebu Talib (a.s) hakkında din içi/içsel güçlü mütalaa ve araştırmalarımız yok. Şia araştırmacıları için teknik bir hata oluşmuş ve bu şahsiyet hakkında ele alınan konuların düzeyi sadece onun kafir değil, Müslüman olduğu ölçüsünce konu edilmiştir. Halbuki onun imanının ispatı hakkında Şeyh Müfid’in yazdığı makale yeterlidir. İbn-i Ebi’l-Hadid “Şerhu Nehci’l-Belağa” kitabının on altıncı cildinde “İhtilafu’r-Re’y fi İmani Ebi Talib” unvanında bir bab vardır ve bu babta Ehlisünnetin çoğunun onun imanına itiraf ettiği zikredilmiştir. “Ebu Talib’le Savaşım” projesi bana göre Yahudiler tarafından yönlendirilen bir projedir.

Caferi Kültür Vakfı Üyesi Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel yönüne de işaret ederek şu hatırlatmayı yaptı: Ebu Talib’in divanını okumak, onunla ünsiyet oluşmasına sebep olması yanında bizleri onun şahsiyetiyle aşina edebilir.

Dr. Ali Rıza Hezar konuşmasının sonunda Ebu Talib Araştırması çalışmalarının gerçekleşmesi için öğrencilere 7 genel konu önerdi:

- İmamiye tefekküründe göstergebilim tanıtımı ve Ebu Talib (a.s) göstergebilim rolü ve tarih boyunca göstergebilim işlevsellikleri;

- Farsçayı kullanan şairlerin şiirlerinde Ebu Talib (a.a);

- Ebu Talib (a.s) divan şiirinin önermeselleştirilmesi;

- Şerhi İbni’l-Hadid’in “İhtilafu’r-Re’y fi İmani Ebi Talib” babında adı geçen Ehlisünnet alimlerinin tanıtılması;

- Masumların (a.s) ziyaretlerinde Ebu Talib (a.s);

- Ebu Talib (a.s) hakkındaki rivayetlerin hadis fıkhı;

- Ebu Talib’in (a.s) şefaatçi olması.

 

f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_690.jpg

 

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s), Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi, İslami Mezheplerin Yakınlaştırılması Kurultayı, İslami Tebliğat Ofisi İslami Bilim ve Kültür Enstitüsü, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi, Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi, Nübüvvet Miras Kültürü Müessesesi, Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi, Ez-Zeriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü, Hz. Kasım b. El-Hasan (a.s) Mezhebi Kültürel Müessesesi, Ebnaü’r-Rasul (s.a.a) Kültürel ve Sanat Müessesesi ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı düzenlenecektir.

Bu konferansa ilmi makalelerin gönderilme süresi 18 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konferansın Farsça, Arapça, İngilizce ve Urduca ilmi daveti için burayı tıklayınız.

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Kongresi de bu konferansın fer’i programları arasında yer alacaktır.

Bu konferans hakkındaki haberler, makaleler ve söyleşilere ulaşmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

 

İslam Dünyası Düşünürlerinin Katılımıyla “Zarya Şehitlerinin Beşinci Yıl Dönümü” Merasimi Düzenlendi

İslam Dünyası Düşünürlerinin Katılımıyla “Zarya Şehitlerinin Beşinci Yıl Dönümü” Merasimi Düzenlendi

12 Aralık 2020 tarihinde Nijerya İslam Hareketi Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki’nin ailesi ve bir grup dünya İslam düşünürlerinin katılımıyla “Zarya Şehitlerinin Beşinci Yıl Dönümü” sanal merasimi düzenlendi.

Bu merasime Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Camii Müderrisini Havzayı İlmiyeyi Kum, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı ve Astani Kudsi Rezevi gibi kurum ve kuruluşlar katıldı.

A’rafi: Nijerya’da Hakim Akımların Akıllarını Başlarına Toplamasını Ümit Ediyorum.

Kur’an-ı Kerim’den birkaç ayetin tilavetinden sonra merasimin ilk konuşmacısı Kum İlim Havzası Müdürü şu hatırlatmada bulundu: Şeyh İbrahim Zakzaki ve onun yolunun takipçilerinin hareketi, ifrati sapık düşüncelerden uzak asil, salim ve dışa bağlı olmayan bir harekettir. Nijerya devletine yakışan tutum, baskılara teslim olmaması ve ifrati hareketlerin karşısında Nijerya İslam Hareketinin iman gücünden yararlanmasıdır.

Merasime Web konferansından katılan Ayetullah Alirıza A’rafi sözlerini şöyle sürdürdü: Ümit ediyorum ki Nijerya’daki hakim akımlar akıllarını başlarına toplayarak Şeyh İbrahim Zakzaki’yi serbest bırakır ve Nijerya İslam Hareketi Liderinin manevi işlerini geliştirmesi için alt yapının oluşmasını temin eder.

Konuşmanın tamamı için burayı tıklayın.

Akaras: Dünya Siyonizm Hegemonyasıyla Her Gün Mazlumların Kanı Dökülüyor

Web konferansına katılan Türkiye Kevser Müessesesi Başkanı şunları dile getirdi: Nijerya ordusu ve hükümeti Siyonist rejimi ve Vehhabilerin baskısıyla Nijerya’da kanlı cinayetlere bulaşmıştır ve bu gün bu hadisenin beşinci yıl dönümündeyiz.

Dünya Siyonizm hegemonyası altında her gün dünyanın bir bölümünde mazlumların kanının döküldüğüne vurgu yapan Kadir Akaras konuşmasını şöyle sürdürdü: Afrika kıtası, nüfus sayısı ve dini ve ırksal çeşitlik yönüyle önemli bir konuma sahiptir. Şeyh Zakzaki Afrika’da İslam ümmetinin kalesi unvanında İmam Humeyni’nin (r.a) çağrısına lebbeyk diyerek direniş cephesi ve İslami direniş hareketini oluşturdu ve tertemiz Muhammedi (s.a.a) İslam’ın ekseninde milyonlarca insanı toplamayı başardı. Zakzaki’nin Afrika’da pak İslam’ın tebliğiyle menfaatleri tehlikeye düşen Batı dünyası ve dünya Siyonizm cephesi var gücüyle kanlı girişimler yaparak Şialardan yüzlerce insanı şehit ettiler.

Türkiye Kevser Müessesesi Başkanı: Şeyh Zakzaki ve muhterem eşi hasta ve yaralı olmasına rağmen zindandadır. Zakzaki kendi çocuklarını bu uğurda feda etti ve Allah’la ahdini yeniledi. Maalesef Nijerya ordusunun cinayetine rağmen batı dünyası ve batının sultasındaki medya organları bu kanlı hadise hakkında susmayı ve tepkisiz kalmayı tercih etmiştir. Biz Müslümanlar, alimler ve bağımsız kurum ve kuruluşlar; özellikle sanal alemde etkin olan kimseler başta olmak üzere encümenlerde, oturumlarda ve sosyal medya kanallarında bu hadiseyi dünyanın güncel meselesine dönüştürmekle ve bu zulmün durdurulması için dünya kamuoyuna yansıtmakla sorumluyuz.

Akaras’ın konuşmasının tam tercümesi için burayı tıklayın.

Ramazani: Şeyh Zakzaki Muttaki, Islah Edici, Ahlaki ve Kanuna Bağlı Bir Alimdir

Sanal merasimin bir sonraki konuşmacısı olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Şeyh Zakzaki’yi muttaki, ıslah edici, ahlaki ve kanuna bağlı bir alim olarak nitelendirerek şöyle dedi: Nijerya mahkemesi Şeyh İbrahim Zakzaki’nin kanunsuz girişimde bulunduğuna dair hiçbir delil toplayamamıştır. Zakzaki, Müslümanlar arasında savaş ve huşunet oluşmaması doğrultusunda yakınlaştırıcı ve Müslümanlar arasında vahdetin oluşması arkasınca giden mütedeyyin bir insandı.

Ayetullah Rıza Ramazani’nin konuşmasının tam metni için burayı tıklayınız.

Nijerya-Zarya Şehri Şiaların Şehadetinin Beşinci Yıl Dönümünü Sanal Anma Merasimi konuşmacılarından Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Hamit Şehriyari şunları dile getirdi: Bu büyük facianın yeniden gündeme getirilmesi Siyonizm’in ezici ve kanlı ellerini açıkça ortaya koymaktadır. Şiaların yer aldığı bölgeye biranda Nijerya ordusunun saldırarak Zakzaki’yi tutuklanması ve özellikle Zakzaki’nin oğlu ve İslami hareketin önde gelen azası başta olmak üzere Nijerya Şialarından pek çok kişiyi şehit etmesi, Sokoto ve Zarya şehirlerindeki Şiaların ofislerine baskın düzenlemesi ve Nijerya ordusunun, bu grubun Nijerya ordu komutanını terör edeceğine dair asılsız iddiaları ve … bunların tamamı Siyonizm’in karanlık ve ölüm saçan fikir odalarında yazılan komplo senaryosundan başka bir şeyin olmadığı ortaya koymaktadır.

Bu tür katliam ve cinayetlerin karşısında uluslararası kurum ve kuruluşların sessizliğine işaret eden Dr. Şehriyari sözlerine şöyle devam etti: Bu ölümcül sessizlik, beşer hakları ve uluslararası atmosferde insanların yaşam hakları karşısında hakim olan ölçü çeşitliliğini göstermektedir. Halbuki  Avrupa’da terörist saldırıların gerçekleştiği hadiseler karşısında uluslararası kurum ve kuruluşların ellerindeki imkan ve araçlarla bu hadiseleri mahkum ettiğine şahit olmaktayız. Ne var ki Nijerya’da Müslüman ve Şia olmaları suçuyla onlarca kişinin şehit edilmesi karşısında, uluslararası kurum ve kuruluşları hiçbir hassasiyet göstermemiştir.

Astani Kudsi Rezevi Genel Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Mervi, Zarya Mazlum Şehitlerinin Beşinci Yıl Dönümünü Anma merasimine gönderdiği yazılı mesajında şunları yazdı: Nijerya İslam Hareketi tamamen Nijerya’nın büyük milletinin ve Nijerya Müslümanlarının arasından çıkmış bir harekettir.

Ayetullah İsa Kasım’ın İran Temsilcisi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abdullah Ed-Dekak merasimin başka bir bölümünde şöyle dedi: İslam ümmetinin işlerine önem vermek Şeyh Zakzaki’nin özelliklerindendir. Şeyh Zakzaki sadece Nijerya halkını düşünmüyor, daha ötesi onun kaygısı İslam ümmetidir. Şeyh İbrahim Zakzaki zindandayken Bahreyn olaylarını takip ediyordu ve İsa Kasım’ın evinin kuşatılmasından sonra bana telefon açarak onun durumu hakkında benden bilgi aldı.

Şeyh İbrahim Zakzaki’nin kızı Süheyla Zakzaki merasimin devamında dünyada Zarya katliamının yansıma bulmadığına işaret ederek şunları dile getirdi: Zarya şehitleri ve Zarya hadisesinde Nijerya İslam Hareketine vurulan darbe dünyada olması gerektiği gibi konu edilmedi. Halbuki Nijerya İslam Hareketi hiç kimseye zarar vermedi, ancak dünya, Zarya katliamları karşısında sessizliği seçti. Biz bu yolu devam ettireceğiz ve bu yoldan el çekmeyeceğiz.

Yüce Rehberlik Makamı Uzmanlar Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ayetullah Abbas Ka’bi Zarya Şehitlerini Anma Merasiminde şu hatırlatmalarda bulundu: Zarya katliamı sonrası Nijerya İslam Hareketi devam etti ve bu hareket gelecekte de devam edecektir. Zakzaki’yle birlikte beşeri bir uyanışa şahidiz ve bu uyanış Zarya şehitlerinin bereketidir. Şeyh Zakzaki dünya ıslahçılarına dönüşmüş ve ıslahçı lider unvanıyla namı, Seyit Hasan Nasrallah, Ayetullah İsa Kasım ve Seyit Abdülmelik Husi’nin kenarında Batı Asya ülkelerinde konu edilmiştir.

Şeyh Zakzaki’nin İran Temsilcisi Muhammed Hasan Şuca’i Ferd bu merasimde Nijerya İslam Hareketi Liderinin tebliğdeki başarıları hakkında şöyle dedi: Şeyh Zakzaki yakınlaştırıcı ve birleştirici bakışıyla 25 milyon kişiyi kendine cezp etti ki bu rakamın 15 milyonu Şia, 5 milyonu Ehlisünnet, üç milyonu Hıristiyan ve iki milyonu dinsizdir.

İslam Şuura Meclisi Başkanının Özel Kalemi Hüseyin Emir Abdullahiyan da bu merasimde şunları dile getirdi: Nijerya devletinden Şeyh Zakzaki ve muhterem eşini serbest bırakmasını ve Nijerya İslam Hareketi Liderine Nijerya’nın birlik ve beraberliği için yardım etmesine izin vermesini istiyoruz. Nijerya’nın hiçbir zaman Zarya katliamı hadisesine şahit olmamasını ve bu ülkede gelişmiş ve müreffeh bir topluma sahip olmak için herkesin gayret göstermesini ümit ediyoruz.

Johannesburg İslam Merkezi Müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Abdullah Hüseyni ve İngiltere İslami Beşer Hakları Komisyon Başkanı Mesut Şecere de Web konferansının konuşmacıları arasındaydı.

Hatırlatılmasında yarar vardır ki 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya’nın Zarya şehrinde Şialar Eba Abdillahi’l-Hüseyin’in (a.s) matem meclisindeyken Nijerya güçleri, Nijerya’da Müslüman Şiaların yok edilmesi için önceden hazırladığı plan doğrultusunda Zarya Hüseyniyesi ve Nijerya İslam Hareketi Lideri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin İbrahim Zakzaki'’in şahsi evine saldırarak Şialardan binden fazla kişiyi öldürmüş ve Nijerya İslam Hareketi Lideri Zakzaki’nin aile fertlerinden bazıları ve Zakzaki’nin muhterem eşini şiddetli yaralayarak zindana atmıştır.

“Uluslararası Şehit Süleymani Ekolü ve İslami Yeni Medeniyet” Konferansı Düzenlenecektir

“Uluslararası Şehit Süleymani Ekolü ve İslami Yeni Medeniyet” Konferansı Düzenlenecektir

Bu konferans Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve ilmi ve kültürel kurumların katılımıyla 2021 Ocak ayında düzenlenecektir.
Konferansa makale özetinin gönderilmesi için son süre 5 Aralık 2020 ve makalenin tam metninin gönderilmesinin son süresi 30 Aralık 2020’dir.
Konferansa katılmak isteyenlerin makale özeti ve makalenin tam metnini Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine göndermeleri gerekir.
Oturumlar ve Uluslararası Şehit Süleymani Ekolü ve İslami Yeni Medeniyet adlı konferans https://vc.isu.ac.ir/ch/imgt adresi yoluyla Webinar (webkonferans) şeklinde canlı olarak gerçekleşecektir

 

66e479c29e7ee607ba2cd9d470c5ab87_943.jpg

<<  7 8 9 10 11 [12

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
6-4=? Güvenlik Kodu