Ortak Konferanslar

Ayetullah Cevadi Amuli: Hz. Hatice (s.a) Dellallık Asrında  Allah’a Muvahhidane İbadet Ediyordu

Ayetullah Cevadi Amuli: Hz. Hatice (s.a) Dellallık Asrında Allah’a Muvahhidane İbadet Ediyordu

Perşembe, 22 Nisan 2021
  1. 04. 2021 tarihinde Çarşamba günü İslam dünyası düşünürlerinin konuşmasıyla Hz. Hatice’nin (s.a) vefat yıldönümüyle eş zamanlı Uluslararası İslam’ın Birinci Hanımı Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi düzenlendi.

Ayetullah Cevadi Amuli bu kongrenin genel oturumunda Hz. Hatice (s.a) hakkında şunlara değindi: Hz. Hatice (s.a) bi’setten önce Allah’a tevhit ilkesince ibadet ediyor ve genel peygamberlik ve İbrahimi nebilere iman ediyordu. Hz. Hatice (s.a) alim, zahit, muhakkik ve muvahhitti.

Erbain Bilgi Ulaştırma Merkezinin bildirdiğine göre Ayetullah Cevadi Amuli Hz. Hatice’nin (s.a) itikadını İbrahimi nebilerden elde ettiği ve onlardan öğrendiği üzerinde tekit ederek şunları kaydetti: İlim çığırtkanlığıyla mütekellim, müfessir ve fıkıh arasında fark vardır. Hz. Hatice (s.a) dellallık asrında muhakkikti ve bi’setten önce Allah’a tevhit esasınca ibadet ediyordu.

Hz. Hatice’nin (s.a) şahsiyetini tanıtmamız layık ve yakışır bir hareket değil midir? Annemizin arkasınca gidip ona biat etmeyelim mi? Ümmü’l-Mümininin yaptığı gibi faizi bir kenara itmemizin zamanı gelmedi mi?

Cahiliyet taklit ve dellallık kültürüne sahipti, ama bu atmosferi kendisiyle iftihar ettiğimiz on iki masumun annesi alim ve muvahhit annemiz Hz. Hatice (s.a) doldurmaktadır.

Cahiliyet döneminde resmi ölçü faizdi, iffetsizlik resmi bir ticaretti ve Hz. Hatice (s.a) her iki çizgiye de batıl mührü vurdu. Halbuki faizle padişahlık yapabilirdi. Hz. Hatice (s.a) faize ambargo uyguladı ve iktisadı değişirdi. Cahiliyet kültürünü akla dayalı kültürle değiştirmek, sanal ve hakiki fesat merkezlerine ambargo uygulamak ve faize dayılı iktisadı İslami iktisatla değiştirmek bizim görevimizdir. Biz annemizin yolundan gitmeliyiz. Sadece ziyaret yeterli değildir, onun yolunu kat etmeliyiz.

İslam’da hiçbir kemal cinsiyet koşuluna bağlı değil, risalet ve velayete arka çıkma koşuluna bağlıdır ve risalete arka çıkmakta cinsiyet koşulu yoktur. İmamın ilmi sınırsızdır, zira imamın ilmi Allah Teala’nın ilmine bağlıdır ve kendisi mahdut olduğu halde sınırsıza bağlı olması hasebiyle sınırsızdır ki bu da hata kabul etmez. Hz. Hatice (s.a) böyle bir atmosferde bu yolu kat etti. Merci olmak kemal değil, fakih olmak kemaldir.

Niçin böylesi bir hanıma iktida etmeyelim? Bizim kimliğimiz var ve Hz. Hatice (a.s) bizim annemizdir. Niçin bizler annemizin yolunu kat etmiyoruz? Niçin fesat ve faize boğulmuşuz? Ümmü’l-Müminin Hz. Hatice kültürdür, fakihliktir, iffettir, içtimadır ve iktisattır.

Hatırlatılmasında yarar vardır ki Erbain Kültür Merkezi Hanımlar Muavinliği, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, Uluslararası Erbain Vakfı, İmam Hüseyin (a.s) Haremi Şerifine Bağlı El-Havrai Zeynep Merkezi, Kum Kızlar İlim Havzası, Kızlar İlim Havzası Müdürlüğü, Rezevi Hanımlar ve Aile İşleri Araştırmaları Merkezi, Üniversitelerde Yüce Rehberlik Makamı Temsilcilik Kuruluşuna Bağlı İslami Kültür ve Maarif Enstitüsü, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, Büyük Tahran Üniversiteleri Besiç/Gönüllü Üstatlar, Talebe ve Ruhaniler Besiç Kuruluşu, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi “Uluslararası İslam’ın Birinci Hanımı Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi” ne katılmıştır.

Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

Kur’an ve Maarifi Sima Kanalında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreterinin Genel Rapor Sunumu

3 Nisan 2021 tarihinde Kur’an ve Maarifi Sima Kanalının “Misbah” programında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kültürel İşleri Muavini Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının yaptığı çalışmaların raporunu sundu.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar bu programın başında izleyicilerin yeni yılını tebrik ederek yeni yılın hayır ve bereketlerle dolu olmasını ve beşeri toplumun sorunlarının ve keza dünyayı çepeçevre saran Korona virüsü belasının biran önce yok olması temennisinde bulundu.

4efdd2f969559e8b1c92e99f32ded48e_609.jpg

 

Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasının başında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura, Genel Kurultay ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının tarihçesi ve yapısallığı, tertemiz ve korunmuş Ehlibeyt’in (a.s) maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) tabilerinin düşünsel ve kültürel gelişimine değinerek uluslararası kuruluşlar yoluyla dünya Şialarının sorunlarının çözülmesini bu Kurultayın vazifeleri ve misyonları şeklinde tanıttı.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın söylemiyle, dünyanın 60 yaşayan dilinde 2000’den fazla kitap çevirip yayınlanması, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansının (ABNA) kurulması ve dünya çapında Ehlibeyt (a.s) takipçilerine medya desteği sağlanması doğrultusunda bu haber ajansının 25 dilde faaliyetlerini yürütmesi ve bilimsel konferanslar ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının hedeflerine ulaşması için yaptığı çalışmalar arasında yer almaktadır.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Faaliyetlerinin Geniş Açıklaması

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sekreteri, bu konferansın yaptığı faaliyetlerinin açıklanmasında  Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam tarihinin en mazlum şahsiyetlerinden biri olduğuna tekit ederek şöyle dedi: Beni Ümeyye iş başına geldiği zaman bu şahsiyetin doğru tanınmasına izin vermedi. Beni Ümeyye’den sonra da Beni Abbas bir dizi hedeflerden dolayı bu şahsiyetin olması gerektiği gibi tanıtılmasının önünü aldı.

Düşmanların tebligatları etkisiyle ikinci yüzyılın sonları, üçüncü yüzyılın başları ve üçüncü yüzyıl sonrasında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında ileri geri konuşmalar konu edildi. Halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) büyük bir şahsiyettir ve insani toplum için çeşitli açılardan örnek ve model olabilir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültürel İşleri Muavini Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine gerçekleştirdiği komplolar ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) korunmasındaki rolüne işaret ederek şu açıklamada bulundu: Yahudilerin bir kısmı ahir zamanda gelecek peygamberin dünyaya gelmemesi için pek çok komplo gerçekleştirdi. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ceddi Haşim Filistin’de zehirlenip Gazze’de vefat etti ve oraya defnedildi. Yahudiler Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dünyaya gelmemesini şiddetle takip ettiler ve Peygamber Ekrem (s.a.a) doğduğu zaman Abdülmuttalib  büyük bir titizlikle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) gözetimi altına aldı.

Hz. Abdülmuttalib vefat edeceği zaman oğlu Hz. Ebu Talib’e (a.s) vasiyet etti, halbuki Hz. Ebu Talib (a.s) evin büyük oğlu değildi ve serveti de yoktu, ne var ki hikmet sahibi, idareci, tedbir edici ve programcı bir şahsiyetti. Yahudilerin Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhindeki komplolarının etkisiz hale getirilmesi ve pratiklik bulmaması için Hz. Abdülmuttalib’in vasiyetinin üçte ikisi Peygamber Ekrem (s.a.a) hakkındaydı. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib’in (a.s) yaklaşık 3-4 yıl ticaret seferine çıkmadığını ve kıtlık ve bazı sorunlardan ötürü Peygamber Ekrem’in (s.a.a) eşliğinde ticaret yolculuğuna çıktığını görüyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunması konusunda şu açıklamalara yer verdi: Peygamber Ekrem’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirildiği zaman Hz. Ebu Talib’in (a.s) an be an İslam’ın yanında olduğunu görüyoruz. Hz. Ebu Talib (a.s) hadiselerin tamamını en güzel şekilde idare etti, Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savundu, tehlikelerin tamamına canı pahasına göğüs gerdi ve her yerde ciddiyetle varlık gösterdi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) ilişkiler, yöneticilik ve diplomaside şahsına münhasır bir özelliği vardı ve bu bakımdan ona örnek ve model unvanıyla bakabiliriz.

Müslümanlar baskı ve zor şartlar altındayken Hz. Ebu Talib (a.s) Habeşistan padişahıyla irtibat içinde olması hasebiyle Müslümanlardan bir grubu oğlu “Cafer b. Ebi Talib” in eşliğinde Habeşistan’a gönderdi. İslam düşmanlarının tüm komploları karşısında ve cereyanların tamamında Hz. Ebu Talib (a.s) direniş unsuru unvanıyla  adı sanı yitik bir şahsiyettir. Adı sanı yitik pek çok asker vardır, ne var ki Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Müslümanlar için öne çıkan siyasi, iktisadi ve toplumsal ambargoların tamamını en güzel şekilde idare edip her yünüyle Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunan Ebu Talib (a.s) gibi bir komutan yoktur. Bu yönleriyle Hz. Ebu Talib (a.s) örnek ve modeldir.

 

3fb5ed13afe8714a7e5d13ee506003dd_797.jpg

 

“Şeyhu’l-Bedha tarihin bütün yönleriyle açıkladığı bir şahsiyettir” ifadesine yer veren Sayın Ahmet Ahmedi Tebar konuşmasını şöyle sürdürdü: Hz. Ebu Talib (a.s) vefat ettiği zaman Peygamber Ekrem’e (s.a.a) “Mekke’yi terk et” denilmiştir, zira artık Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hamisi yoktur.

Ahmet Ahmedi Tebar Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının çalışmalarının açıklanmasında şunlara yer verdi: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında Hz. Ebu Talib’in (a.s) tüm boyutlarıyla açıklanmasını hedefledik. Konferansta yer alan komitelerden birisi direniş komitesiydi ve bu komite bünyesinde direniş akımlarının tamamı yer alarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) direniş boyutlarının tamamı üzerinde durdular. Bu konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) edebi ve şiirsel boyutları gibi başka boyutlarına da değindik. Masum İmamlar (a.s) bize Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerini okumamızı, öğrenmemizi ve çocuklarımıza öğretmemizi tavsiye etmiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde yüce maarifin tamamı vardır.

Ebu Talib (a.s) Konferansı işleri başladığı ve ciddiyetle bu konferansın üzerinde durulması kararlaştırıldığı zaman bu konferansın uluslararası olması ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından düzenlenmesi bakışıyla bu konferansa katılmaları amacıyla Müslümanları ziyaret ettik. Şialar ayrıntılı makale sundu. Ehlisünnetin çeşitli mezhep ve fırkalarıyla ve keza sufi ve selefilerle görüştük. Mısır’ın El-Ezher Üniversitesinden Ehlisünnetin büyük ilmi şahsiyetleri bu konferansta yer aldı. Suriye-Halep Müftüsü Şeyh Mahmut Akkam, bazıları tarafından Hz. Ebu Talib’in iman etmediği, müşrik olduğu ve benzeri konuların reddedilmesi doğrultusunda makale yazdı. Mahmut Akkam’ın kaleme aldığı makalenin konu başlığı şöyleydi: “Ey iman ehli! Hz. Ebu Talib mümindi ve bunda kuşkuya düşen her kesin günahı kendi boynunadır.”

İsnâ’aşer’îyye Şiaları ve Ehlisünnetin yanında Zeydiyye, İsmailiyye ve Alevileri de kapsamak üzere Şia’nın başka fırkaları da bu konferansa katılarak güzel makaleler sundular. Hatta genellikle bu tür konulara girişmeyen Dürzîler bile makale sundu. Keza Umman Ebazileri de katıldı. Bunların tamamı Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında çok değerli çalışmalar sundu. Makalelerin toplamı yaklaşık on kitap şeklinde hazırlandı. Konferansın kitap ve makaleleri yaklaşık 30 cilttir. Bu eserlerin bazıları konferansın kapanış merasiminde sunuldu ve bir bölümü üzerinde de çalışma yapılması gerekiyor.

Bu konuların kalıcı olması için sanatçılarla görüşülmesi gerektiğini hissettik. Dolayısıyla sanatçılarda konferansın ek programlarında çok değerli ve övünç kaynağı çalışmalarını sundular. Keza “Şiir Kongresi” adı altında Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında şiir programı düzenlendi ve bu kongreye İranlı ve diğer ülkelerden katılan şairler şiirlerini okudular. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali düzenledik ve 1000 den fazla eser sekreterliğe gönderildi. Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Hüneri Festivali düzenledik ve bu alanda da 120 eser bu festivale ulaştı.

Misbah programının sonunda program sunucusunun: Halk ve sanat ve ilim ehli sizin konferansınızın ne gibi etkileri olduğu noktasında bilgilenmeleri için bu bilgilere nasıl ulaşabilirler? Sorusuna Ahmet Ahmedi Tebar şöyle cevap cerdi:

 

f99687dd719c4e8bc6a39e946c3d9ef7_300.jpg

 

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kendisine has sitesi vardır ve eserlerin tamamına buradan ulaşılması mümkündür. Buna ek olarak Hz. Ebu Talib’le (a.s) ilgili yapılan çalışmalar WikiShia sayfasına ve keza dijital kütüphaneye de yüklenmektedir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı hakkında güzel bir paket hazırladık ve bunlar medya alanında çalışma yapanların hizmetine sunulmuştur, öyle ki medya çalışanları Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında on yıllık materyalin olduğunu dile getirmiştir.

Sayın Ahmet Ahmedi Tebar söyleşinin sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı konferansları hakkında şunlara yer verdi: “Salih Sahabeler” hakkında düşüncemiz var ve bu konunun takip edilmesi gerekiyor. Örneğin Seyyidü’ş-Şüheda Hz. Hamza (a.s) tarihin mazlum şahsiyetleri arasındadır veya Ümmü’l-Müminin Hz. Hatice (s.a) hakkında olması gerektiği gibi çalışma yapılmamıştır. Gelecekte bu konulara yönelik çalışma yapmayı hedefliyoruz.

 

Senegal-Dakar'da “Mehdilik” Hakkında Soru ve Cevap Oturumu Düzenlenmesi

Senegal-Dakar'da “Mehdilik” Hakkında Soru ve Cevap Oturumu Düzenlenmesi

Cumartesi, 03 Nisan 2021

Senegal’in başkenti Dakar'da El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesinin yardımı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının katılımıyla  “Mehdilik” konulu soru ve cevap oturumu düzenlendi.

Uluslararası Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi Makale Çağrısı + Poster

Uluslararası Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi Makale Çağrısı + Poster

Çarşamba, 31 Mart 2021

– Uluslararası İslam’ın Birinci Hanımı Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi makale daveti duyurusu yaptı. Kongrenin üzerinde durduğu eksen ve konular şunlardır: Müslüman Kadın Örneği Hz. Hatice’nin (s.a) Tanıtım Kanalı Erbain, İslam ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Savunulmasında Hz. Hatice’nin (s.a) Rolü ve Peygamber Ekrem (s.a.a) ve Ehlibeyt’e (s.a) Göre Hz. Hatice (s.a).

Makalelerin özetinin ( 700-1000 kelime) gönderilme süresi 11 Nisan 2021. İnternet adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresinin düzenlenme tarihi 23 Nisan 2021’dir ve bu kongre abarat.tv internet adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

 

7ac7ea105ab668e4686d758991d7ec70_931.jpg

 

Erbain Kültür Merkezi Hanımlar Muavinliği, Uluslararası Erbain Vakfı, İmam Hüseyin (a.s) Haremi Şerifine Bağlı El-Havrai Zeynep Merkezi, Kum Kızlar İlim Havzası, Kızlar İlim Havzası Müdürlüğü, Rezevi Hanımlar ve Aile İşleri Araştırmaları Merkezi, Üniversitelerde Yüce Rehberlik Makamı Temsilcilik Kuruluşuna Bağlı İslami Kültür ve Maarif Enstitüsü, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, Büyük Tahran Üniversiteleri Besiç/Gönüllü Üstatlar, Talebe ve Ruhaniler Besiç Kuruluşu, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak katılımıyla “Uluslararası İslam’ın Birinci Hanımı Ümmü’l-Müminin Haticetü’l-Kübra (s.a) Kongresi” düzenlenecektir.

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

Foto Haber / Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sanat Eserleri Sergisi

Perşembe, 25 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi münasebetiyle bu konferansın ek programları arasında sanatsal ürünler sergisi düzenlendi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat yıldönümüyle eş zamanlı olarak 10 Mart 2021 Çarşamba günü Kum-Nigarguzeri Ferheng, Hıyabani Şuheda (Safaiye) adresinde düzenlenen bu sergi henüz devam etmektedir.

 

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Yeni CD ve Program Ürünlerinin ve Hidayet Edici Yol Sitesi - 1 Açılış Merasimi

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Yeni CD ve Program Ürünlerinin ve Hidayet Edici Yol Sitesi - 1 Açılış Merasimi

Cumartesi, 13 Mart 2021

- Kum-Perdisan’da 8 Mart 2021 Pazartesi günü “İslami Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi”nde Sağlık Bakanlığının protokolleri dikkate alınarak sınırlı katım eşliğinde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının yeni program CD ve ürünlerinin gösterilmesi ve merhum Üstat Seyit Hadi Hosruşahi’nin saygıyla anılması merasimi düzenlendi. Bu merasimde Üstat Horuşahi’nin vefatının birinci yılını yad etme ve “Seyit Cemalettin Esedabadi Günü”yle eş zamanlı olarak Üstat Hosruşahi’nin Eser ve Düşüncelerini Koruma Ofisine bağlı “Hidayet Edici Yol Sitesi” de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin eliyle açıldı. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ve İslami Düşünce Kurultayı Başkanı ve merhum Hosruşahi’nin samimi dostu Muhammed Said En-No’mani bu merasimin konuşmacılarıydı. Keza bu merasimde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Bilgi Teknolojileri ve Enformasyon Genel Müdürü Seyit Ali Rıza Hüseyni Arif, İslami Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi Müdürü Seyit Mahmut Hosruşahi ve Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) Kuzey Batı Ofisi Müdürü Seyit Kazım Zaferançiyan yaptıkları çalışmalarının raporunu sundular

Video / Hz. Ebu Talib’in (a.s) Övülmesinde Seyit Hamit Rıza Burkai’nin Nefis Yeni Ezgisi

Video / Hz. Ebu Talib’in (a.s) Övülmesinde Seyit Hamit Rıza Burkai’nin Nefis Yeni Ezgisi

Cumartesi, 13 Mart 2021

Recep Ayının 26’sı Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat günüdür. Bu münasebetle dini şairlerden Seyit Hamit Rıza Burkai Hz. Ebu Talib’in (a.s) övülmesi doğrultusundaki “Miras” adlı klipinde yeni şiirini Peygamber’in (s.a.a) aşıklarına takdim etti.

 

Klip / Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimine Kısaca Bakış

Klip / Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Kapanış Merasimine Kısaca Bakış

Cuma, 12 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yüksek Öğretim Kompleksinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı. Aşağıdaki klip Klip,  Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimine kısaca bir bakıştır.

 

<<  1 [23 4 5 6  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
3+8=? Güvenlik Kodu