Ortak Konferanslar

Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedeflerini ve Etkilerini Açıkladı

Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedeflerini ve Etkilerini Açıkladı

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yüksek Öğretim Kompleksinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı.

İmam Humeyni (r.a) Yüksek Öğretim Kompleksinde düzenlenen kapanış merasiminin asli konuşmacısı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Peygamber’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmesine değinmekle birlikte Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının hedef ve etkileri üzerinde durdu.

Peygamber’in (s.a.a) Peygamberlikle Görevlendirilmesi ve İnsana Vahiysel Bakış

Peygamber’in (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmesinin bereketleri ve neticesi, insanın hissi yaşamdan akli yaşama taşıması ve insanı vahiy esasınca tanıtmasıydı. Keza Allah, insanın öğreticisi oldu ve insan Hakk’ın öğretmenliğinin öğrencisi oldu.

Bi’set, insanın kendi eliyle icat ettiği kayıt ve sınırlardan kurtulmadır. Beşeriyete saygınlık kazandırması ve insanın iman ve salih amelle kendini saygınlık mesirinde kararlaştırması bi’setin en önemli kazanımlarıdır.

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de kendisini tanıtmıştır. Meleklerin de saygın bir konumu vardır ve keza kitabın da  özel saygınlığı vardır. O’nun peygamberi de kerimdir. İnsanlar Allah’ın öğretileriyle keramet sahibi oldukları zaman kesinlikle kerim olan kitaba nispetle keramete nail olacaklardır.

Saygınlıkla iyiliğin farkı, iyilik başkalarına davranışla gerçekleşir, ne var ki keramet insanın kendisini nasıl terbiye ettiğine bağlıdır. İnsan saygın bir ruha ulaşırsa, insanın özü de genişleme kazanacaktır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Birkaç Yılın Çabasının Sonucudur

Uluslararası Peygamber Ekerem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasiminde konuşması yapan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konuşması esnasında makale ve kitap sahipleri, Kurultay Kültürel İşleri Muavini, konferansta emeği geçenler ve taklit mercilerine teşekkürlerini sunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme fikri 2017 yılının sonlarına doğru konu edildi ve hemen ardından bu doğrultuda oturum ve çalışmalar başlatıldı. Bu konferansın fiziki katılım şeklinde 2018 yılında düzenlenmesi kararlaştırıldı, ne var ki Korona salgını öne çıktı.

Bazı sorunların varlığına rağmen uluslararası konferansın fiziki katılım ve web konferansı şeklinde düzenlenmesi kararlaştırıldı ve daha fazla ertelenmesi doğru değildi.

Genel Sekreter Ayetullah Ramazani Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma Müessesesi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Sabbahi Kaşani’ye teşekkürlerini sunarak şöyle dedi: Bu alanda saygı değer şahısların nefis çalışmaları gerçekleşti. Keza pek çok ilmi ön oturumlar düzenlenerek güzel konular ortaya atıldı. Akademik komisyonlar da birkaç gün önce etkindi. Bu komisyonların kazanımlarından gelecekte yararlanılacaktır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Hedefleri

Hz. Ebu Talib (a.s) gibi şahsiyetlerin tanıtılması kurultayın hedeflerindendir. Dolayısıyla Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında konferans düzenlenmesinin hedeflerinden birisi bu hedefin tecelli etmesiydi, yani İslam dünyasının şahsiyetlerinin tanıtılması ve önemli şahsiyetlerin yeniden tanımlanıp ele alınmasıydı.

İslam tarihine baktığımızda bi’set cereyanında Hz. Ebu Talib’in (a.s) çok seçkin rol ifa ettiğini görüyoruz. Elbette Hz. Hatice (s.a), ilk İslam şehidi Yasir ve eşi Sümeyye gibi şahısların her birisi etkiliydiler, ne var ki bi’setin başarıya ulaşmasında Hz. Ebu Talib’in (a.s) etkisi çok daha belirgindir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) İslam’ın övünç kaynağı olduğunu ve çok kapsamlı tanınması gerektiğini insanların bilmesi gerekir.

Hz. Ebu Talib (a.s) Sadrı İslam’ın mazlum şahıslarından olup incelikle tanınması gerekir, zira bi’set döneminde ondan daha mazlum birisi yoktur.

Ayetullah Mekarim Şirazi’yle mülakat ettiğim zaman, bana Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında filim yapılmasını konu etti. Bu konu takip edilmesi gereken önemli bir konudur.

Keza Ayetullah Safi Gülpaygan ve Ayetullah Nuri Hamedani’nin bu konferansa bakışları olumluydu ve bu doğrultuda yönlendirici konuşmalar yaptılar. Konferanstan sonra da başka mercilerle mülakat edip onlara konferansın raporunu sunacağız.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) Sıfatları

Hz. Ebu Talib’in (a.s) sıfatlarını şöyle sıralamak mümkündür: Muvahhit, Müslüman, mümin, imanın en yüksek mertebesinin sahibi, duası kabul edilen, Allah’ın velisi, Hakk tarafından hidayete erdirilmiş, günahkarların şefaatçisi, temizleyen, temiz, temizlenmiş, enbiya ve ilahi vasilerin sülbü, putperestliğin düşmanı, ehli keramet, geleceği nispetle öngörüde bulunan, hekim, cesaretli, Araplar arasında kabul gören, zayıfların hamisi, son derece cömert, çok sabırlı, emanet ehli, hekim ve hikmet sahibi, çok ilim sahibi, seyitlik derecelerinin sahibi, sakilik, hakemlik, seyyid-i bedha, şeyhu’l-ebadıh ve Mekke reisi.

Sanki Abdülmuttalib, Ebu Talib ve Hatice Peygamber’in (s.a.a) canını korumak için Allah tarafından görevlendirilmişlerdi. Ebu Talib, kelimenin tam anlamıyla eğitmendi ve keza kendisini bu yüce emanetin emini biliyordu.

Ebu Talib Mahallesi ve Kureyş’in sosyal ve iktisadi ambargosunun zorlu şartlarında kafirler Peygamber’i (s.a.a) kendilerine teslim etmesini istediler. Hz. Ebu Talib Lamiye Kasidesini okudu ve kendi inancını açıkladı. Bu kasideye bakacak olursak, onun imanın zirvesinde olduğunu göreceğiz. Hz. Ebu Talib Lamiye Kasidesinin beyitlerinin birisinde şöyle diyor: Her kes bilsin ki Muhammed bizim nezdimizde yalanlanmaz ve biz batıl kimselerin sözleri karşısında eğilmeyiz.

Bu şiir o kadar önemlidir ki İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Lamiye Kasidesini öğreniniz ve çocuklarınıza öğretiniz.” Bu şiirler, Ebu Talib’in ilminin çokluğuna, mazlumu savunduğuna ve hakka uyduğuna işaret eder.

Hz. Ebu Talib (a.s) İstikamet ve Sabrı Tavsiye Etmenin En Bariz Örneği

Ebu Talib (a.s), kendi hakkının ötesini isteyenler ve kendini beğenenlerin karşısında dikildi ve onların isteklerini yerine getirmedi.

Ebu Talib (a.s) hak olan kabulleri savundu ve bu savunma uğrunda sabır ve istikamet gösterdi. Hz. Ebu Talib (a.s) istikamet ve sabrı tavsiye etmenin en bariz örneğiydi. Ebu Talib (a.s) Hakk’a dayanarak zorbaların karşısına dikildi ve semada pas parlak hidayet edici bir yıldıza dönüştü.

Havza Camiası Bile Hz. Ebu Talib’i (a.s) Tanımıyor!

Bunca yüce sıfatlar ve benzersiz etkilerine rağmen bırakın Müslümanları, havza camiamız bile Ebu Talib’i detaylı ve kapsamlı tanıyamamıştır! Dolayısıyla bazı merciler bu konuda hatalı değil, suçlu olduklarını dile getirmişlerdir.

Hz. Ebu Taib (a.s), sekiz yaşından elli yaşına kadar 42 yıl boyunca Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunmuştur ve böyle olmasına karşın bazılarının henüz onun imanından şüphe etmesi, onun mazlumiyetinin delilidir.

Aile, sosyal çevre ve siyasi açılardan çok özel konuma sahip olan, ilahi vasiler arasında karar kılan, Allah’ın velisi olan ve yüce imana sahip olan bir ferdin kafirlikle suçlanması çok büyük bir mazlumiyettir. Ebu Talib, 42 yıl Peygamberi (s.a.a) savunmaktan bir an bile geride durmamış ve ailesini de buna adamıştı.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Takribi Bakışı

Bu konferansın hedeflerinden birisi İslam tarihinin ihya edilmesidir, dolayısıyla bakışımız milliyetçi veya mezhepsel değildi. Bu konferans İslam aleminin – sadece Şia dünyasının değil – en büyük şahsiyetlerini daha iyi tanıma yolunu bizlere açtı.

Bu konferansın özünde takrip ve İslam ümmetinin vahdeti vardır, dolayısıyla bu konferansta Ehlisünnet ve Şia – çeşitli mezheplerle birlikte – olmak üzere İslam aleminin alimlerinin ortak işbirliği içinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Hz. Ebu Talib  Müslümanların nezdinde kabul gören ve çeşitli mezhep alimlerinin eserlerinde iyilikle yad edilen şahsiyetlerdendir.

Hz. Ebu Talib (a.s) ve Günümüz Toplumu

Hz. Ebu Talib’ten (a.s) aldığımız derslerden günümüz toplumu ve İslam İnkılabı için istifade etmeliyiz. Örneğin Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) bi’seti ve hareketinin yönlendirilmesi için nasıl kendi haysiyetini ortaya koyduysa bizim de inkılabın hedefleri için haysiyetimizi ortaya koymaktan bir an bile geride durmamamız gerekir.

Ebu Talib (a.s), Peygamber Ekrem’in (s.a.a) hareketinin sonuca ulaşması için 42 yıl direndi. Bizler de sömürgecilerin karşısında vurdum duymaz olmamamız ve İslam’ın yolunda direnmemiz gerekir.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında olacaktır. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenledi. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sona Erdi / Seçilmiş Makale Sahiplerine Takdir Belgesi ve Konferans Makale Mecmuasının Gösterime Sunulması + Dereceye Girenlerin İsimleri

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Sona Erdi / Seçilmiş Makale Sahiplerine Takdir Belgesi ve Konferans Makale Mecmuasının Gösterime Sunulması + Dereceye Girenlerin İsimleri

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi son buldu.

Eserlerin Gösterime Sunumu

Bu konferansın kapanış merasiminin son bölümünde Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, Ayetullah Rıza Ramazani, Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğarevi, Ayetullah Abbas Ka’bi ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar’ın eşliğinde Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı makale mecmuası gösterime sunuldu.

Bilimsel ve Sanatsal Üstatlara Takdir Belgesi

Kapanış merasiminin son bölümünün devamında Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı İlmi Komiteler Başkanı Ayetullah Yusufi Ğarevi, Telifler ve Müellifler Komisyonu Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Mehdi Sabbahi Kaşani, Akait ve Kelam Komisyonu Başkanı Sadık Ahavan, Şiir ve Edebiyat Komisyonu Başkanı Muhammed Said En-No’mani ve Direniş Komisyonu Başkanı Abbas Ka’bi’ye takdir belgesi sunularak zahmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Mi’ad grubundan seçkin sanatçı Üstat Mesut Necabeti ve Sayın Necefi’ye de bu konferansın sekreteriyle ortak işbirliğinden dolayı teşekkür edildi.

Dereceye Giren Makale Sahiplerinin Tanıtılması

Bu merasimin devamında Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında dereceye giren makale sahiplerine aşağıdaki sıralamaya göre takdir ve teşekkür edildi:

  1. Direniş Komisyonu

Seçilen: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Mehdi İhsani Fer

  1. Tarih ve Sire Komisyonu

Birinci: Sayın Meryem Kiyani Hanım

İkinci: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Muhammed Kazım Tabatabai ve Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Murtaza Hairi Şirazi

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Encem Şuca

  1. Şiir ve Edebiyat Komisyonu

Birinci: Sayın Meryem Ethari Niya

İkinci: Sayın Ahmet Berariyan ve Sayın Seyit Muhammed Ali Haşimi

Üçüncü: Sayın Hüseyin Muhtedi

  1. Kelam ve Akait Komisyonu

Birinci: Dr. Ali Rıza Vasi’i

İkinci: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Ekber Zakiri

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Muhammed Ali Murici Tabesi

Telifler ve Müellifler Komisyonu

Birinci: Dr. Mustafa Guheri Fahrabad

İkinci: Dr. Muhammed Mahmut Pur

Üçüncü: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Rıza Atayi

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlendi.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında yer aldı. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlendi. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Emirü’l-Müminin Ali (a.s) Hakkında İbn-i Ebi’l-Hadid’den Mükemmel Bir Şiir

Emirü’l-Müminin Ali (a.s) Hakkında İbn-i Ebi’l-Hadid’den Mükemmel Bir Şiir

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasimi düzenlendi. Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandırdı.

Konferansı İlmi Komite Başkanı Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğarevi bu merasimde konferans faaliyetleri konusunda rapor sunmak için kendi yerini aldı.

Ayetullah Ğarevi Emiru’l-Müminin Ali (a.s) hakkında İbn-i Ebi’l-Hadid’din şiirlerine değinerek şöyle dedi: Ehlisünetin bu büyük ve meşhur alimi Emiru’l-Müminin Ali’nin (a.s) övülmesi doğrultusunda “Kasideyi Aleviyyati Seb’” adıyla bilinen şiirler okumuştur.

İbn-i Ebi’l-Hadid İmam Ali (a.s) hakkında şöyle diyor: Senin sıfatın Allah Teala’nın ilahi isimleridir/ Ali, arzın kendisine ilişmeyeceği kadar yücedir. Ali’nin ne zaman dünyaya geldiği ve ne zaman dünyadan gittiğine kapasite yetmez.

İmam Ali’nin (a.s) Nehcü’l-Belaga’da Allah Teala için açıkladığı sıfatı İbn-i Ebi’l-Hadid bu kasidede Emirü’l-Müminin’in (a.s) vasfı için kullanmıştır.

Ayetullah Yusufi Ğarevi İbn-i Ebi’l-Hadid’in Farsçaya çevirdiği kasideyi Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansında okumuştur:

Senin İsimlerin Allah’ın isimlerdir Ali / Senin sıfatların ezeli Allah’ın sıfatlarıdır Ali

Zat, itaat edilmek ve ilintilerden ayrı Ali / Mu’tezili’nin söylemiyle budur Ali

Ayetullah Nuri Hamedani’nin Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına Mesajı / Hicret Hadisesi Hz. Ebu Talib’in (a.s) Vefatından Sonra Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Yalnızlığı Sebebiyle Gerçekleşti

Ayetullah Nuri Hamedani’nin Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına Mesajı / Hicret Hadisesi Hz. Ebu Talib’in (a.s) Vefatından Sonra Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Yalnızlığı Sebebiyle Gerçekleşti

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının açılış merasimi düzenlenme halindedir.

Taklit Mercii Ayetullah Uzma Hüseyin Nuri Hamedani Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına mesajında Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetine değinerek şunları dile getirdi: Hz. Ebu Talib (a.s) önemli bir şahsiyettir, zira Abdülmuttalib vefatı esnasında Hz. Ebu Talib’e (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) sorumluluğu ve kefaletini üstlenmesini vasiyet etti.

Hz. Ebu Talib (a.s) büyük ve azametli bir şahsiyettir ve o günün Arapları arasında özel bir konuma sahipti. Hz. Ebu Talib’e (a.s) Şeyhu’l-Bedha diyorlardı. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiir zevki de vardı ve Peygamber Ekrem (s.a.a) hakkında şiirler okudu.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) başka bir özelliği de Peygamber’i (s.a.a) savunmasındaki cesaretiydi ve özellikle bu cesaret Ebu Talib Mahallesinde aşikardı, çünkü Ebu Talib  Mahallesinde Peygamber’in (s.a.a) canının korunması için Hz. Ebu Talib (a.s) çocuklarını Peygamber’in (s.a.a) yerinde yatırıyordu.

Peygamber Ekrem (s.a.a) Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefatından rahatsız oldu ve onun vefatından sonra Mekke’den Medine’ye hicret etti. Hicret hadisesi Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefatından sonra Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yalnızlığı Sebebiyle gerçekleşti ki bu mesel çok önemli noktaları barındırır.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hususunda el-Kafi kitabında geldiğine göre Hz. Ebu Talib’in (a.s) örneği, Ashabı Kehf’in örneği gibidir ve Ashabı Kehf imanını nasıl gizlemişse o da Peygamber (s.a.a) ve İslam’ın korunması için takiye yapmıştır. İnsan yiğitlikle ve korkusuzca takiye yapabilirse, iki sevabı vardır.

Abdullah Huneyzi, Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hakkında “Ebu Talib; Mu’minu Kuryşin/ Kureyş’in Mümini Ebu Talib” adında kitap yazmıştı. Vehhabiler Huneyzi’yi yazdığı bu kitabından dolayı öldürme peşindedir.

Bu doğrultuda adım atan sizler zulmün şekillenmesinde Siyonizm akımının rolünden gaflet etmeyiniz ve Siyonizm’in rolünü halka tanıtacağınız akım oluşturunuz, zira bu iş gerçekleşmezse Ortadoğu’da barış gerçekleşmez. Siyonizm akımının Sadrı İslam’da Peygamber Ekrem’i (s.a.a) zehirleyip şehit ettiğini bilmemiz gerekir.

Takribi, İslam İnkılabının hedefi bilen Ayetullah Nuri Hamedani sözlerini şöyle sonlandırdı: Hz. Ebu Talib (a.s) konferansında Ehlisünnet kardeşlerimizi dikkate alınız, çünkü bu konferans takrip ve yakınlaştırıcı düşünceyle gerçekleşmiştir ve büyük bir iştir.

Halep Ehlisünnet Müftüsü: “Ebu Talib”in İmanından Kuşku Duyan Herkes Günah İşlemiştir

Halep Ehlisünnet Müftüsü: “Ebu Talib”in İmanından Kuşku Duyan Herkes Günah İşlemiştir

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü Kum’da İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının açılış merasimi düzenlenme halindedir.

Bu törenle üç yıl faaliyetten sonra onlarca kitap ve makale telifi, onlarca değerli eserin tercümesi, 42 ilmi ön oturumun düzenlenmesi, birkaç sanatsal etkinliğin yapılması, birkaç kültürel festivalin düzenlenmesi ve 5 akademik komisyonun varlığı eşliğindeki bu önemli bilimsel ve kültürel etkinlik, üç günlük konferansta kendi çalışmasını sonlandıracak.

Suriye-Halep Müftüsü Şeyh Mahmut Akkam Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının kapanış merasiminin ilk konuşmacısıydı ve sanal ortamda konuşmasını gerçekleştirdi.

Şeyh Mahmut Akkam bu konferansın düzenlenmesinden dolayı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve konferans ekibine teşekkürlerini sunarak konu hakkında şu açıklamaları yaptı: Ebu Talib’in imanından şek eden herkesin günahı kendi boynunadır. Ebu Talib  Peygamber’in (s.a.a) yardımcısı olup onu savunmuş, korumuş ve onun mesajı hatırına müşriklere karşı haşin davranmıştır.

Hz. Ebu Talib (a.s) davranışı, söylemi ve konumuyla Peygamber’i (s.a.a) onaylıyordu. Hz. Ebu Talib (a.s) vefat ettiği zaman Peygamber’in (s.a.a) eşi Hz. Hatice de (s.a) vefat etti.

 “De ki: Ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum.” (Şura, 23) ayetine işaret eden Suriye Müftüsü şöyle dedi: Sizin yapmanız gereken iş, sadece bu ayeti Ebu Talib’le uyuşturmanızdır.

Kehf Suresinin 107. Ayetindeki “İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır.” buyruğuna değinen Suriye Müftüsü sözlerini şöyle sürdürdü: Müteşabih ve Mütekarib ayetler pek çoktur.

Ebu Talib zahirde iman etmedi ve İslam’ın erkanından olan şehadeteyni söylemedi, ancak o, şehadeteynle çelişen bir şeyi diline almadı. Ebu Talib’in kalbinde iman delilleri yer edinmişti. Şahit ve apaçık emareler Hz. Ebu Talib’in (a.s) çok zengin içerikli sözlerle Peygamber Ekrem’i (s.a.a)  övdüğünü göstermektedir. O, çok açık ve anlaşılır şiirlerinde Peygamber’in (s.a.a) dinini övmüştür ki İbn-i Ebi’l-Hadid Şerhu Nehci’l-Belaga kitabında bu şiirleri zikretmiştir.

Sözsel doğrudan delillerden sonra Ebu Talib’in imanını belli ettiği yerler, bu büyük şahsiyetin imanını ispatlamaktadır. Ebu Talib’in imanının tanıklığı muteberdir. Ebubekir şöyle demiştir: “Senin için hakikati gönderene yemin olsun ki ben babamın Müslüman olmasından daha çok Ebu Talib’in Müslümanlığına seviniyorum.”

Ali’den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Babam Ebu Talib, Allah Resulü ondan razı olmadan ölmemişti.” Suyuti el-Hasais’te şöyle zikretmiştir: “Ebu Talib vefat esnasında Beni Abdülmuttalib’i davet etti ve vasiyetinde onlara şöyle dedi: ‘Muhammed’den işitmediğiniz, ona uymadığınız ve onun emrine tabi olmadığınız sürece akıbetiniz iyi olmayacaktır.’”

Karafi Maliki, Şerhu Tehkihi’l-Usul’de şöyle demiştir: “Ebu Talib zahir ve batında imanlıydı, ama hükümleri alenen uygulamadı.” Ebu Talib’in imanının ispatına dair kitap yazan Ehlisünnet alimleri pek çoktur ve Suyuti, Zeyni Dehlan, Berzenci, Şa’rani, Subki, Kurtubi ve … gibi alimlere işaret edilebilir ve bunların tamamının sayılması oldukça zordur.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleri ve Mebas-i Nebeviyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlenmiştir.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasındaydı. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlemiştir. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Tunus Ez-Zeytune Üniversitesi Üstadı: Biz Ehlisünnet Olarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) İman Ettiğine İnanıyoruz

Tunus Ez-Zeytune Üniversitesi Üstadı: Biz Ehlisünnet Olarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) İman Ettiğine İnanıyoruz

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde Kum şehri İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının üçüncü gününde “Uluslararası Düşünürler Açısından Hz. Ebu Talib (a.s)” konulu toplantısı düzenlendi.

Tunus Ez-Zeytune Üniversitesi Üstadı Dr. Bedru’l-Medani Peygamber Ekrem’in (s.a.a) konumuna değinerek şu açıklamaları yaptı: Peygamber’in (s.a.a) babaları ve yakın akrabaları ve keza nebevi nesil saygıya layık olup onların varlıklarında nur vardır. Peygamber’in (s.a.a) şerif olması sebebiyle onun nesli de şerafet kazanmıştır ve bu doğrultuda onların saygın bilinmesi gerekir.

Allah Teala Kur’an’da Peygamber’in (s.a.a) Ehlibeyt’ini (a.s) tertemiz karar kılmıştır ve Ehlisünnetin nezdinde Ehlibeyt’in (a.s) faziletleri pek çoktur ve biz onları seviyoruz. Ehlisünnetin tefsir ve fıkıh kitapları bu meselenin şahididir.

Biz Ehlibeyt’in (a.s) fazilet ve konumunu derk ettik ve Allah Teala Kur’an ayetlerinin çeşitli yerlerinde Ehlibeyt’e (a.s) işaret etmiştir. Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dedeleri mümindi ve ilahi rahmetin taşıyıcıları müşrik değildir. Ehlibeyt (a.s) semanın nebevi yıldızlarıdır ve biz Ehlisünnet olarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) iman ettiğini kabul ediyoruz, zira bu meselenin ispatı için deliller pek çoktur. Bu konu hakkında bağnazca söz söylememeliyiz.

Allah Teala çeşitli Kur’an ayetlerinde Ebu Talib’in (a.s) Peygamber’i (s.a.a) savunduğuna işaret etmiştir ki bu ayetler Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını gösterir. Hz. Ebu Talib (a.s) İmam Ali’nin (a.s) babası ve İman Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) büyükbabasıdır.

Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’in (s.a.a) yetimlik döneminde sorumluluğunu üstlenerek onu savunma iftiharını elde etti ve biz Ehlisünnet olarak Ehlibeyt (a.s) ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) muhabbet ve sevgisini talep ediyoruz.

İsamuddin: Hz. Ebu Talib (a.s) Sadece Müslüman Değil, Daha Ötesi İlahi Velilerdendir

İsamuddin: Hz. Ebu Talib (a.s) Sadece Müslüman Değil, Daha Ötesi İlahi Velilerdendir

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde Kum şehri İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının üçüncü gününde “Uluslararası Düşünürler Açısından Hz. Ebu Talib (a.s)” konulu toplantısı düzenlendi.

Yemenli seçkin mustebsır Dr. İsamuddin El-İmad bu merasimde Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında Masum İmamların (a.s) sözlerine değinerek konu hakkında şu açıklamalara yer verdi: Hz. Ebu Talib (a.s) konusunda Masum İmamlardan (a.s) pek çok hadis gelmiş ve Ehlibeyt (a.s) Hz. Ebu Talib’in (a.s) fazileti hakkında çok tekit etmiştir ki meselenin delilinin elde edilmesinde bu hadisler oldukça önemlidir.

Emeviler Hz. Ebu Talib’in (a.s) iman etmediği konusunda nebevi hadisler unvanında pek çok hadis uydurmuş ve uydurulmuş hadisler esasınca Hz. Ebu Talib’in (a.s) cehennem ateşinde yanacağını iddia etmiştir. Emevilerin Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında uydurdukları hadisler dünyanın her yerinde yayılmıştır.

Ehlibeyt’in (a.s) Hz. Ebu Talib’in (a.s) fazileti hakkında sözleri olmasaydı, Hz. Ebu Talib’in (a.s) küfür meselesi kurumsallaştırılırdı. Masum İmamların (a.s) rivayetleri esasınca Hz. Ebu Talib (a.s) sadece Müslüman değil, daha ötesi Allah’ın veli kullarındandır.

Ehlibeyt (a.s) mazlum olmaları yanında Hz. Ebu Talib’i (a.s) yad etmeye çalışmış ve şüpheler karşısında onu savunmuşlardır ki bu rivayetler, Ehlisünnet alimlerinin bazılarının nebevi hadislerden faydalanarak Hz. Ebu Talib’in (a.s) savunulması doğrultusunda kitap yazmalarına sebep olmuştur.

Hz. Ebu Talib (a.s) hem Beni Haşim’i ve hem kafirleri bir araya getirerek onlara kendi aralarındaki ortak noktanın Hz. Muhammed (s.a.a) olduğunu söylemiştir. Hz. Ebu Talib’in (a.s) hikmete dayalı rehberliği hatta kafirlerin bile Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunmalarına sebep olmuştur.

“İslam Dünyası Düşünürlerinin Bakış Açısına Göre Hz. Ebu Talib (a.s)” Oturumu Başladı + Canlı Akış Bağlantıları

“İslam Dünyası Düşünürlerinin Bakış Açısına Göre Hz. Ebu Talib (a.s)” Oturumu Başladı + Canlı Akış Bağlantıları

Perşembe, 11 Mart 2021

11 Mart 2021 Perşembe günü sabah saatlerinde Kum şehri İmam Humeyni (r.a) Medresesinde Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının üçüncü gününde “Uluslararası Düşünürler Açısından Hz. Ebu Talib (a.s)” konulu toplantısı başladı.

Peygamber’in (s.a.a) bi’set günüyle eş zamanlı düzenlenen bu toplantıda İran, Pakistan, Irak, Hindistan ve … gibi çeşitli ülkelerden Şia ve Ehlisünnet düşünürleri Hz. Ebu Talib b. Abdulmuttalib’in (a.s) yaşamı hakkında konuşma yapacaklar.

Keza Yüce Rehberlik Makamının Peygamber’in (s.a.a) Peygamberlik Günü Bayramı münasebetiyle konuşması canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu merasimi görmek isteyenler aşağıdaki linklere müracaat edebilirler:

Aparat sitesi (en iyi fotoğraflarla birlikte):

https://www.aparat.com/abutalibconference/live

Adobe Connect (en iyi fotoğraflarla birlikte):

https://vc.miu.ac.ir/abutalib_fa

<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
3*7=? Güvenlik Kodu