Ortak Konferanslar

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Taklit Mercii Ayetullah Safi Gülpaygani’yle Görüştü

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Taklit Mercii Ayetullah Safi Gülpaygani’yle Görüştü

9 Mart 2021 Salı günü Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Taklit Mercii Ayetullah Safi Gülpaygani’nin evine giderek hali hazırda düzenlenmekte olan Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı hakkında ayrıntılı rapor sundu.

Musevi Tebrizi: Hz. Ebu Talib (a.s) Uluslararası ve Dinleri Tanıyan Bir Şahsiyetti / Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkındaki Konu Onun İman ve İhlasının Araştırılması Olmamalı

Musevi Tebrizi: Hz. Ebu Talib (a.s) Uluslararası ve Dinleri Tanıyan Bir Şahsiyetti / Hz. Ebu Talib (a.s) Hakkındaki Konu Onun İman ve İhlasının Araştırılması Olmamalı

Çarşamba, 10 Mart 2021

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Suriye ve Lübnan Temsilcisi Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetine işretle şu açıklamaları yaptı: Hz. Ebu Talib’in (a.s) hakkında çeşitli sohbetler ve tarihi nakiller mevcuttur ve onun şahsiyeti hakkındaki görüş farklılıklarının sebebi bellidir, ama onun halkı İslam ve tevhide davette nasıl bir rolünün olduğuna ve bu alanda ne kadar büyük bir iş yaptığına tarih şahittir.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Hasan Musevi Tebrizi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çaba ve gayretleriyle hali hazırda düzenlenmekte olan Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenmesi konusunda şu açıklamalara yer verdi: Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) savunması bu saygın şahsiyetin tevhide olan aşkını, İslam’a bağlılığını ve Allah’a ibadetini göstermektedir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansıyla yaptığı özel söyleşide Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Hasan Musevi Tebrizi Hz. Abdulmuttalib’in (a.s) tevhit ehli, abit ve mümin bir insan olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: Hz. Ebu Talib’in (a.s) babası ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) dedesi Hz. Ebdulmuttalib (a.s) on tane oğlu olmasına karşın vefat esnasında Hz. Ebu Talib’in (a.s) elini tutarak ona o zamanlarda henüz sekiz yaşında olan Hz. Muhammed (s.a.a) için babalık yapmasını vasiyet etti ki bu seçimin sebebi Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı ve muvahhit olmasıydı.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Hasan Musevi Tebrizi Uluslararası Peygamber Ekrem’in (a.s) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansına değinerek şöyle dedi: Bu konferansta Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’in (s.a.a) doğumu öncesi ve doğduktan sonrası ve Kureyş ve Mekke halkı arasındaki konumu üzerinde durulmalıdır. Keza Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında konunun iman veya imansızlıkla özetlenmemesi de önemlidir.

Hz. Ebu Talib (a.s) alim ve edip bir şahsiyetti ve o zamanlar Araplar arasında seçkin bir özellik sayılan büyük bir şairdi, ne var ki şimdiye kadar onun belagat ve ilmi alanında çok çalışma yapılmamıştır. Hz. Ebu Talib (a.s) belagat sahibi bir alimdi ve Mekke kabileleri, padişahlar ve hatta Rum padişahıyla çok sağlam ilişkileri vardı.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetinin boyutlardan birisi de marifet ve irfandı ve ondan geride kalan şiirler irfanla doludur.

Peygamber Ekrem (s.a) Hz. Ebu Talib’in (a.s) teşyi ve defin merasiminde pek çok ağladı, öyle ki Kureyş onun ağlama sesini duyuyordu. Allah Resulü (s.a.a) Hz. Ebu Talib’in (a.s) vefat yılını Hüzün Yılı olarak isimlendir ki bu girişimin pek çok anlamı vardır. Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyetinin boyutlarını dikkate almalıyız ve bu şahsiyeti tüm dünyaya tanıtmalıyız.

Elbette bu konferansın düzenlenmesinde şu önemli noktaya dikkat edilmesi gerekir: Yüce Rehberlik Makamı ve büyük taklit mercileri dini meseleler alanında ve Müslümanlar arasında vahdetin oluşmasının zorunluluğuna tekit etmişlerdir, dolayısıyla Hz. Ebu Talib’in (a.s) şahsiyeti üzerinde durulması başkaları için mızrak ucu ve Müslümanlar arasında ayrılığın alt yapısı olmamalıdır. Kureyş kafirleri bile Hz. Ebu Talib’e (a.s) saygı gösteriyor ve onun önünde saygıyla eğiliyordu.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlenecektir.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında olacaktır. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlemiştir. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Direniş Komisyonu

Çarşamba, 10 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı komisyonlarının ilki Direniş Komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü düzenledi. Irak’tan Ayetullah Müderrisi Yezdi, İran’dan Abbas Ka’bi, Kurultay Yüksek Şurasının Kuveytli üyesi Şeyh Hüseyin Ma’tuk, Lübnan üyesi Şeyh Na’im Kasım ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Toplantı Üyesi Bahreynli Abdullah Ed-Dekkak bu komisyonun konuşmacılarıydı.

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Nuri Hamedani’yle Görüşmesi

Foto Haber / Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Ayetullah Nuri Hamedani’yle Görüşmesi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ve kurultay heyeti Şia Taklit Mercii Ayetullah Nuri Hamedan’iyle görüştü. Ayetullah Ramazani bu görüşmede Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının düzenlenme şekli hakkında bilgi sundu.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 2 / Ali Encem Şuca’nın “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” Adlı Makalesini Sunumu

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 2 / Ali Encem Şuca’nın “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” Adlı Makalesini Sunumu

Çarşamba, 10 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının akademik komisyonlarından Tarih ve Sire Komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehit Sadr Toplantı Salonunda düzenledi.

Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğaravi’nin başkanlığını üstlendiği bu komisyonun sekreterliğini de Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abbas Caferi Ferahani yürüttü.

Bu programa “Dua ve Ziyaret Aynasında Hz. Ebu Talib” isimli makalesiyle katılan din akademisyeni Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ali Encem Şuca kendi makalesini sundu.

Kaleme alınan eserlerin çoğunluğunun Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanı hakkında olduğuna değinen din akademisyeni şu açıklamada bulundu: Bu makalede Masumların ziyaretnamelerinden, tarihi rivayetlerden ve toplamda 40 kaynaktan yararlanıldı. Mevcut iki ziyaretname eski kaynaklarda gelmemiştir, ancak rivayetlerden Hz. Ebu Talib’in (a.s) ziyaretinin kabul edileceğine ulaşılabilir. İmam Sadık (a.s) Hz. Ebu Talib’i (a.s) Ashabı Kehf’e benzetiyor, halbuki onun imanı Ashabı Kehf’ten daha yücedir. Keza Hz. Ebu Talib (a.s) hakkında Salihlerin Ziyareti rivayeti de bunu doğrulamaktadır, zira Hz. Ebu Talib (a.s) salih ve sıddıkların arkadaşıdır.

Emirü’l-Müminin’in (a.s) ziyaretnamelerinde yedi veya sekiz defa Ebu Talib’in ismi gelmiştir ve bu, Emirü’l-Müminin’in (a.s) ne fakat şahsının, daha ötesi sulbünün de tertemiz olduğunu gösterir

Peygamber Ekrem’in (s.a.a) ağlamasına dikkatle de Hz. Ebu Talib’in (a.s) ziyaretinde ağlayabiliriz ve hüzünlenebiliriz. Keza bir rivayette Hz. Ebu Talib’in (a.s) şefaat makamına sahip olduğu gelmiştir.

Hz. Ali (a.s) Hz. Ebu Talib (a.s) için vekaleten ibadet ediyor ve onun yerine hac amelini yerine getiriyordu. Dolayısıyla biz de Hz. Ebu Talib (a.s) için vekaleten ibadet edebiliriz.

Hz. İbrahim’in (a.s) Kur’an’da zürriyeti için ettiği şu dua: “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.”  Hz. Ebu Talib’i de (a.s) kapsar. Tarihte geldiğine göre Peygamber Ekrem (s.a.a) Hz. Ebu Talib (a.s) için yedi defa dua etmiştir ve biz de onun için dua edebiliriz. Diğer taraftan Hz. Ebu Talib (a.s) halk için dua ediyordu.

Hz. Ebu Talib (a.s) duası kabul edilen birisiydi. Mekke’yi kuraklık kapladığı zaman halk Hz. Ebu Talib’ten (a.s) yağmur yağması için dua etmesini istedi. Hz. Ebu Talib (a.s) o zamanlar henüz genç yaşta olan Peygamberle birlikte dua ettiler ve pek çok yağmur yağdı.

Şeyh Abbas Kummi Hz. Ebu Talib (a.s) için yedi tane ziyaretname nakletmiştir ki bu rivayetin ravisi masum değildir. Bu ziyaretnameler İbn-i Tavus gibi Şia’nın büyük şahsiyetlerin nakledilmiştir.

Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Medine’ye girmesinden önce fertler küfür üzere dünyadan gitmişler ve Müslüman olmamışlardı, bunun için Peygamber (s.a.a) Müslümanları kafirlerin kabirlerini ziyaret etmekten sakındırdı. Ne var ki zamanla bir kısım fertlerin Müslüman olarak ölmeleri veya şehit olmaları akabinde Müslümanların mezarlığı oluştuğu zaman Peygamber Ekrem (s.a.a) ölülerinizi ziyaret ediniz buyurdu.

Ehlisünnet kabirlerin ziyaret edilmesinin aslını kabul eder ve haram saymazlar. Ama Suudiler İran İslam İnkılabının gerçekleşmesiyle birlikte inat ve düşmanlıkları hasebiyle kabirlerin ziyaretini yasakladı, ne var ki inkılaptan önce onlar da Baki mezarlığındaki kabirleri ziyaret ediyorlardı.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) imanını kabul etmeyen kimselerin “Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.” ayetine dayanmaları doğru değildir. 

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edebiyat Komisyonu

Foto Haber / Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edebiyat Komisyonu

Çarşamba, 10 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Üçüncü Komisyonu “Şiir ve Edebiyat” komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehit Sadr Toplantı Salonunda düzenledi. Bu komisyon Ayetullah Muhammed Said Na’maî’nin başkanlığında, Tahran Azad Üniversitesi İlmi Heyet Üyesi Dr. Bakır Gurbani Zerrin’in hakemliğinde ve Veliyyullah Ma’deni Pur’un sekreterliğinde gerçekleşti. Bu komisyonda Sayın Ahmet Berariyan ““Arap Edebiyatında Ebu Talib’in (a.s) Lamiye Kasidesi’nin İstidlali” konulu makalesini ve Sayın Hüseyin Muhtedi “Ebu Talib’in Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” adlı makalesini sundu.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edep Komisyonu 2 / Hüseyin Muhtedi’nin “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Şiir ve Edep Komisyonu 2 / Hüseyin Muhtedi’nin “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

Çarşamba, 10 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının Üçüncü Komisyonu “Şiir ve Edebiyat” komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehid Sadr Toplantı Salonunda düzenledi.

Bu komisyon Ayetullah Muhammed Said Na’maî’nin başkanlığında, Tahran Azad Üniversitesi İlmi Heyet Üyesi Dr. Bakır Gurbani Zerrin’in hakemliğinde ve Veliyyullah Ma’deni Pur’un sekreterliğinde gerçekleşti.

Keza Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreter Vekili ve Kurultay Kültürel İşleri Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmet Ahmedi Tebar ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Araştırma Genel Müdürü Seyit Muhammed Rıza Âl-i Eyyup da bu komisyona eşlik ettiler.

Hüseyin Muhtedi komisyonun devamında “Ebu Talib’in (a.s) Divanında Nebevi Övgülerin Araştırılması” isimli makalesini sundu.

Hüseyin Muhtedi Peygamber’i (s.a.a) öven şiirlerin türleri hakkında şu açıklamayı yaptı: Bu şiirlerin bazıları şairin kendi canını kurtarmak ve bazıları da maddi hedefler doğrultusunda okunmuştur. Ne var ki Allah Resulü’nü (s.a.a) metheden bazı şiirler halisane olup Peygamber Ekrem’i (s.a.a) metheden böylesi halisane şiirleri Hz. Ebu Talib’in (a.s) şiirlerinde görüyoruz.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) divan şiirlerinin toplandığı birkaç kitap vardır ve Ali b. Hamza Basri’nin divanı bu şiirlerin çoğuna yer vermiştir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber Ekrem’i (s.a.a) metheden şiirlerini Peygamber’in (s.a.a) bi’seti öncesi ve Peygamber’in (s.a.a) bi’seti sonrası olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bi’set öncesi şiirlerde Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber’e (s.a.a) bir baba gözüyle bakması ağırlıkta olup Hz. Ebu Talib (a.s) bu şiirlerde Peygamber Ekrem’in (s.a.a) aleyhine yapılan komplolara işaret etmektedir. Hz. Ebu Talib (a.s) bi’set sonrası şiirlerinde Peygamber’in (s.a.a) risaleti üzerinde durmuştur ki bu meselenin bizzat kendisi onun iman ettiğini ispatlamaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.a) küçük yaşlarda Hz. Ebu Talib’le (a.s) Şam seferine çıkmıştı ve bu yolculukta Peygamber’in (s.a.a) üzerinde sürekli bir bulut gölgelik yapıyordu ve bu, herkesin şaşkınlığına sebep olmuştu. Bahira adında Hristiyan bir rahip bu mucizeyi gördü ve Hz. Ebu Talib’e şöyle dedi: “Bu çocuk son peygamberdir. Buradan gidiniz, zira düşmanlar onu öldürebilirler.” Hz. Ebu Talib (a.s) bi’set öncesi kendi şiirinde bu kıssaya işaret etmiştir.

Hz. Ebu Talib (a.s) zorluklarda Peygamber’e (s.a.a) sığınıyordu. Mekke’de kuraklık zamanında Hz. Ebu Talib (a.s) Peygamber’i (s.a.a) Ka’be’nin yanına götürdü ve Hz. Muhammed (s.a.a) henüz çocuk olmasına rağmen Ka’be’nin yanında dua etti ve Mekke halkına birkaç yıl yetecek kadar çok yağmur yağdı. Bu kıssa da Hz. Ebu Talib’in (a.s) bi’set öncesi şiirlerinde değindiği kıssalardandır.

Hz. Ebu Talib (a.s) bi’setten sonra kendi şiirlerinde açıkça Hz. Muhammed’in (s.a.a) peygamber olduğuna işaret etmiştir ve Hz. Ebu Talib’in (a.s) iman ettiğine kuşkuyla bakan kimseler için bu şiirler cevap mahiyetindedir. Hz. Ebu Talib (a.s) başka bir şiirinde çocuklarından Peygamber’e (s.a.a) yardım elini çekmemelerini ve onu savunmalarını istemektedir.

Hz. Ebu Talib’in (a.s) divanında gazel görmüyoruz, zira onun şiirleri sorumluluğa bağlı olduğunu ortaya koyan edebiyatın bariz örneğidir.

Komisyon başkanı son bölümde Hz. Ebu Talib’in (a.s) özelliklerine işaret ederek şu açıklamaya yer verdi: Hz. Ebu Talib (a.s) hakim ve istisna bir şahıs olarak tanınıyordu ve maddi yoksulluğuna rağmen Kureyş’in seyidiydi. Hz. Ebu Talib’in (a.s) Peygamber’e (s.a.a) teveccühü, çocuklarına olan teveccühünden daha çoktu.

Hatırlatılmasında fayda vardır ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gayretleri ve “Âstan-i Mukaddes-i İmam Hüseyin (a.s)”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Araştırma ve Yayınlama Müessesesi”, “İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı”, “İslami Tebligat Ofisi İslami İlimler ve Kültürel Enstitüsü”, “El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi”, “İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi”, “Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi”, “Nübüvvet Mirası Kültürel Müessesesi”, “Ez-Zehra (s.a) Üniversitesi”, “Ez-Züriyyetü’n-Nebeviyye Enstitüsü”, “Kasım b. Hasan (a.s) Dini-Kültürel Müessesesi”, “Ebnau’r-Resul (s.a.a) Kültür ve Sanat Müessesesi” ve başka dini ve kültürel kurum ve kuruluşların ortak işbirliğiyle Ebu Talib’in (a.s) vefat günleriyle eş zamanlı 9-11 Mart 2021 tarihinde “Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı” düzenlenecektir.

 “Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Kongresi”, “Hz. Ebu Talib (a.s) Medya Edebi Festivali” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Çocuk ve Gençler Festivali” de bu konferansın fer’i programları arasında olacaktır. Keza bu konferansın genel sekreteri “Hz. Ebu Talib (a.s) İçin Güzel Hat Sanatı Çalışması” ve “Hz. Ebu Talib (a.s) Şiir Mahfeli” gibi çeşitli kültürel ve sanatsal programları düzenlemiştir. 

Uluslararası Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının davet çağrısı ve bu konferansla ilgili bilgilere ulaşmak için Farsça, Arapça, İngilizce, Türkçe ve Urduca dillerinde ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bu konferans hakkındaki haberler, ön oturum ve söyleşilerden haberdar olmak için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz.

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 1 / Meryem Kiyani’nin “Tarih Kaynaklarında Akil b. Ebu Talib’in Şahsiyetinin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı Tarih ve Sire Komisyonu 1 / Meryem Kiyani’nin “Tarih Kaynaklarında Akil b. Ebu Talib’in Şahsiyetinin Araştırılması” Adlı Makalesini Sunumu

Salı, 09 Mart 2021

Uluslararası Peygamber Ekrem’in (s.a.a) Hamisi Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansının akademik komisyonlarından Tarih ve Sire Komisyonu 9 Mart 2021 Salı günü İmam Humeyni (r.a) Yüksek Eğitim Kompleksi Şehit Sadr Toplantı Salonunda düzenledi.

Ayetullah Muhammed Hadi Yusufi Ğaravi’nin başkanlığını üstlendiği bu komisyonun sekreterliğini de Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Abbas Caferi Ferahani yürüttü.

Bu komisyonda Ez-Zehra Üniversitesi Öğrencisi Meryem Kiyani “Tarih Kaynaklarında Akil b. Ebu Talib’in Şahsiyetinin Araştırılması” başlığını taşıyan makalesi üzerinde durarak şu açıklamalara yer verdi:

Bu makale iki fırka kaynaklarından yararlanılarak kaleme alınmış ve birinci bölümde Akil’in şahsiyeti, ailesi ve imanı üzerinde durulmuştur. Tarihi kaynaklar esasınca Akil Hudeybiye Barışı öncesi Müslümandı ve savaşların birisinde esir düşmüş ve Abbas’ın aracılığıyla azat edilmişti.

Hz. Ali’nin (a.s) kardeşi çok açık bir lehçeye sahipti. Arap şeceresi alimi ve cesur bir şahsiyetti. Akil’in lehçesindeki açıklık, Muaviye sarayında Emirü’l-Müminin’in (a.s) hakkaniyetinin savunulmasına sebep oldu.

Akil fakirdi ve bu sebeple Emirü’l-Müminin’e (a.s) müracaat ederek ondan mali yardımda bulunmasını istedi. Hz. Ali (a.s) kendi hakkından vermek istedi, ama o buna kani olmayarak beytülmalden sehmini arttırmasını istedi. Hz. Ali (a.s) de kızdırılmış demiri yaklaştırarak … kıssanın devamı Nehcü’l-Belaga’da zikredilmiştir.

Bazı tarihi rivayetlerde Akil’in şahsiyeti olumsuz gösterilmiştir, ne var ki tıpkı nakiller esasınca Akil Muaviye’ye giderek Hz. Ali’nin (a.s) yararına hareket etmiştir. Elbette Akil’in Muaviye’yle mülakatı Emirü’l-Müminin’in (a.s) zamanında olup olmadığı ihtilaf konusudur.

Nehcü’l-Balaga Rivayetinde Hz. Ali’nin (a.s) Akil’e Davranışı Hakkındaki Rivayetin Şüpheli Olduğuna Dair

Bu oturumun devamında Ayetullah Yusufi Ğarevi Nehcü’l-Balaga rivayetinde Hz. Ali’nin (a.s) Akil’e davranışı hakkındaki rivayetin şüpheli olduğuna dair şu açıklamalara yer verdi: Gözleri görmeyen Akil’in yanında eşi ve yol kılavuzu olmaksızın kervan eşliğinde çocuklarla birlikte Kufe’ye gelip Hz. Ali’den (a.s) mali yardım istemesi makul değildir. Üstelik kıssada geldiği üzere Akil’in çocuklarının yüzü siyahlaşmış bir durumda gelmiş olması, Beni Haşim’le uyuşacak gibi değildir. Keza “Kızdırılmış Demir” olayının da şer’i bir yönü yoktur.

“Ğârât” gibi bazı tarih kaynaklarında geldiğine göre Hz. Ali (a.s) Kufe’de kardeşini karşılaması için İmam Hasan’ı (a.s) göndermiş ve oğluna pazardan Akil için yeni elbise ve ayakkabı almasını emretmiştir. Akil, Hz. Ali’den mali yardım istediği zaman Hz. Ali (a.s) “Kufe yakınlarında eski Hire şehri merkezinde karanlıkta bir tacirin mallarını çalalım” buyurduğu zaman Akil “Hırsızlık mı yapalım? demiş ve Hz. Ali (a.s) de şöyle cevap vermiştir: “Bir kişinin malını çalmak, Müslümanların malını çalmaktan daha iyidir.” Akil, Hz. Ali’den (a.s) Şam’a gitmesi için izin ister. Akil gözleri görmeyen, ancak diliyle cihat yapabilecek birisiydi, dolayısıyla Hz. Ali (a.s) onun Şam’a gitmesine izin verdi.

Bu iki rivayet arasında çok fark vardır, lakin Nehcü’l-Belaga’daki rivayet daha çok meşhurlaşmıştır. Ben Mevsuatu’t-Tarihi’l-İslami kitabının beşinci cildinde daha çok açıklamaya yer vererek  Akil’in Şam yolculuğundan Muaviye’nin maksimum yararlanmak istediği, ama bunu başaramadığını açıkladım.

Tarihçiler Hz. Ebu Talib’in (a.s) Fakir Olduğu Konusunda İleri Gitmiştir

Akil’in Hz. Ebu Talib’in oğlu olduğu doğrudur, ne var ki keşke makalenin konferansla irtibatı makalede daha çok açıklanmış olsaydı.

Hz. Ebu Talib (a.s) ve Akil’in bazı tarihçiler tarafından fakirliklerini ön plana çıkarmaları konusuna değinen Ayetullah Ğarevi sözlerine şöyle devam etti: Belki de bu raporlarda aşırılığa kaçılmıştır. Bir kısım kimselerin bu işi kasten yaparak Abbas’ı daha zengin göstermek istemeleri ve onu daha üstün tanıtmak istemeleri mümkündür. Burada Abbasilerin rolünü unutmamamız gerekir; Abbasiler kendi siyasi hedeflerine ulaşmak için bu işi yapmışlardır.

 

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

  • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

  • (0098-21) 88950827 
  • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
9+5=? Güvenlik Kodu