Meclis Haber

 • Büyük Kurban Bayramı Münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Masajı

  Büyük Kurban Bayramı Münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin Masajı

  İnsanın kayıt ve sınırlandırmalardan kurtulduğu gün olan Büyük Kurban Bayramı münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri önemli bir bildiri yayınladı.

  Ayetullah Ramazani bu mesajında Kur’an’ın tanıklığıyla kurbanın hakikatini ve günümüz Müslümanlarının Hz. İbrahim Halilullah’ın yaşamından örnek almaları gereken noktaları hatırlattı.

  Ayetullah Rıza Ramazani’nin yayınladığı mesajının metni şöyledir:

   

  949773ffd35546953a4546901f77fcdc_933.jpg

   

  Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

  “Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara imam yapacağım, demişti”

  Büyük Kurban Bayramı; ister şeytani örtünmeler cinsinden olsun, ister nefsani isteklerin karmakarışıklığı bağından olsun, ister kalbin itminanını hedef alan vesveseler olsun ve ister beşerin derinliklerinde kök salan ilgi ve alakalar olsun “Salih Kamil İnsanın” her birisinin sonsuza kadar onu alı koymaya yeterli olan sınır ve kayıtların tamamından kurtulup özgürleştiği bir gündür.

  Peygamberlerin babası İbrahim (a.s) bu özgürlük yolunda “Batanları sevmem” buyruğunu pratikte ispatlaması için imtihanların en zoruyla imtihan edildi. “Batıcı mahbubu” “Baki maşukun” mezbahasına götürmesinin hemen ardından “Ey İbrahim! Sen rüyayı doğruladın” mesajının akabinde Halilullah makamına ulaştı ve “Rahmanın Halili” olduktan sonra “Alemlerin İmamı” olma liyakatini elde etti.

  Dolayısıyla İbrahim’in dinine tabi olmakla emrolunmayan hiçbir resul gönderilmedi “Sonra da sana, “Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi” diye vahyettik” ve İbrahim’i kendilerine örnek almayan hiçbir ümmet gelmedi “İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır.”

  Bunlar içinde Hatemü’n-Nebi’nin (s.a.a) ümmeti İbrahim’e tabi olup kendilerine örnek almalarında daha önceliklidir ki nitekim şöyle buyrulmuştur: “İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar, şu Peygamber (Muhammed) ve (ona) iman edenlerdir.”

  Kur’an’ın hakikati her türlü ilgi ve alakanın terk edilmesi ve deruni “İsmaillerin” feda edilmesidir ki bu vesileyle insan tevhit yoluna iletilir; bu hakikate ulaşmanın yegane yolu tevhidin büyük mimarı İbrahim’in mesajını kamil şekilde derk etmekle gerçekleşebilir “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

  Şimdi şehvet, şeytan ve şüphenin şahlandığı bu asırda ümmetin kurtuluş ve özgürlük yolu misaka ve ümmetin babasına tabi olmak ve bu yolda mücadele etmektir “Allah uğrunda, hakkını vererek cihad edin. O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim'in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur'an'da) size “Müslümanlar” adını verdi.”

  Bu mübarek günde bu büyük bayramı İslam ümmetinin her bir ferdine – özellikle Ehlibeyt (a.s) tabilerine – tebriklerimi arz ediyor ve keza bu bayramın hemen ardından gelen “İbrahimi İmameti” “Muhammedi Mübahele” ve “Alevi Velayete” bağlayan bayramların sevinçlerinde her kesi bu büyük bayramın sahibi İbrahim Halilullah’ın sünnetini örnek almaya davet ediyorum.

  “Kendini yetiştirmek”, “imanı güçlendirmek”, “dünyevi alakalardan kesilmek”, “içsel engelleri kurban etmek”, “Allah için kıyam etmek”, “şirk ve müşriklerden uzaklaşmak”, “tevhide çağırmak”, “yiğitlik ve put kırıcılık”, “tağut ve istikbarla savaşmak”, “hidayet yolunda mücadele ve direniş”, “şehvet perestliğe boyun eğmemek”, “şeytan ve şeytani sıfatları taşlamak” ve “Rahmana ibadet etmek için camileri yapılandırmak” İbrahim Nebinin sire ve pratik yaşamının en somut örnekleri olup Müslümanların bunlara amel etmesi durumunda hiçbir kudret ve süper güç onlara üstünlük kuramayacaktır.

  Kurban bayramı “Hakikaten ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” ayetinin tefsirinin “Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik” ayetinde yansıma bulduğu ve nefsi mutmainne miracını müsevvimin (nişanelenmiş) meleklerin kıskançlıkla karşıladıkları Kerbela görkeminde insanın tertemiz ilahi fıtratına ve özüne dönüş yaptığı bir bayramdır.

  Bu, kat etmekle dünyada dost ve seçilmişlik makamına ulaşılacak ve ahirette salih ve mukarreblerden olunacak bir yoldur.

  “Andolsun, biz İbrahim'i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.”

  Rıza Ramazani

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri

  1442 Kurban Bayramı

 • Foto Haber / “Din, Sağlık ve İnsani Yardımlar” Adlı Konferansın İlki

  Foto Haber / “Din, Sağlık ve İnsani Yardımlar” Adlı Konferansın İlki

  Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani, Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi Rektörü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr Said Cazari ve Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Dr. Muhammed Hüseyin Niknam’ın katılımıyla Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesinde “Din, Sağlık ve İnsani Yardımlar” konulu konferansın ilki düzenlendi.

 • Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfının Çalışmalarının Geniş Açıklanması

  Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfının Çalışmalarının Geniş Açıklanması

  Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Dr. Muhammed Hüseyin Niknam 18 Temmuz 2021 tarihinde  “Din, Sağlık ve İnsani Yardımlar” adıyla düzenlenen ilk konferansta şunları dile getirdi: Müslüman Doktorlar Vakfı sivil toplum kuruluşu olup Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının gözetimi altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfının yaptığı çalışmalarının açıklaması aşağıda geldiği gibidir:

  - Yemen’e tıbbi yardım hazırlamak, toplamak ve göndermek

  - Başbakan ve Sağlık Bakanı ile görüşmek ve kompleksin gezici sağlık merkezine ilaç ve tıbbi malzeme bağışında bulunmak doğrultusunda Vakıftan bir heyetin Suriye yolculuğu

  - Vakfın kapsamlı sitesinin tasarımı ve lansmanı

  - Kutsal Türbeleri Yeniden Yapılandırma Merkeziyle ortak işbirliği anlaşmasının imzalanması

  - Kriz bölgelerine sevk edilmek üzere ilaç depolarının hazırlanması doğrultusunda ilaç gereksinimlerinin temin edilmesi

  - İlam ve Kirmanşah’taki trajik depremin ardından gerekli ilaç sevkiyatının yapılması

  - Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Sayın Dışişleri Bakan Yardımcıları, Yardım Heyeti Başkanı, Kutsal Türbeleri Yeniden Yapılandırma Merkezi Genel Müdürlüğü, Kızılay Derneği Başkanı, Beşeri İlaç Sanayi Sahipleri Sendikası üyeleri, Acil Durum ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve İran’da uluslararası kuruluşların temsilcilikleriyle çok sayıda toplantı düzenlenmesi

  - Samarra şehrinin sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin yapılması

  - Bangladeş’e iki doktorun görevlendirilmesi

  - Yemen’de sahra hastanesinin açılması

  - Kirmanşah depreminde ulusal bir psikososyal program planının desteklenmesi

  - Vakıftan bir heyetin Umman’a giderek Umman Sağlık Bakanı ile görüşmesi

  - Hüseyni Erbain merasiminde ziyaretçilerle ilgili sağlık eğitimi düzenlenip eğitim broşürlerinin dağıtımı

  Uluslararası Müslüman ve Ehlibeyt (a.s) Dostu Doktorlar Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Dr. Niknam konuşmasının sonunda şu açıklamaya yer verdi: Şeyh İbrahim Zakzaki’nin tutukluluğunun devam etmesi ve fiziksel durumunun bozulması dikkate alınarak vakıf, herhangi bir tıbbi yardım sağlamak için bir dizi program ve toplantı girişiminde bulundu ve keza program dahilindeki gezi bir takım sebeplerden ötürü askıya alındı.

 • Ayetullah Ramazani: Günümüz Dünyasında Din ve Sağlık Müesseselerine İhtiyacımız Var / Din, Beşerin Sağlık Güvencesidir

  Ayetullah Ramazani: Günümüz Dünyasında Din ve Sağlık Müesseselerine İhtiyacımız Var / Din, Beşerin Sağlık Güvencesidir

  18 Temmuz 2021’de Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesinde düzenlenen “Din, sağlık ve İnsani Yardım” adlı konferansta bu konferansı düzenleyenlere takdir ve teşekkürlerini sunmakla birlikte konferansın çeşitli alanlarda ilmi konuların sunulması ve sunulan bilimsel konuların uluslararası boyutunun daha çok belirginlik kazanması için ilim adamlarına çağrıda bulundu.

  İmam Bakır’ın (a.s) şahadeti münasebetiyle taziyelerini sunan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: Masum İmamlar (a.s) arasında İmam Bakır’ın (a.s) ilmi şahsiyeti görkemli bir üniversitenin temellerini atmış ve çeşitli alanlarda öğrenci ve ilim aşıklarını yetiştirmiştir. Zilhicce Ayının ilk on günü marifet ehli saliklerinin sulukunun tamamlanması aşamasıdır. Bu günlerde insanın kendisiyle bizzat gerçek ilişkisini mütalaa etmesi gerektiği günlerdir.

  Sağlığın döndüğü yer kemal olup bu kemal hem beden ve hem de ruh ilişkisi olabilir. İnsanın çeşitli boyutlarını araştırma konusu yaparsak bu ilişkiye ulaşacağız. Batıda son yüzyılda dine karşı kötümser bir eğilim gerçekleşti ve bazıları din ile hakikat arasında bir ilişkinin olmadığını, böyle bir şeyin gerçeklik taşımadığını ve Üstat Mutahhari’nin deyimiyle bu ilişkinin hurafeler olduğunu iddia ettiler.

  Herbert Spencer, Auguste Comte ve bazı Batılı bilim adamları, cehaleti din uygulamalarına bağladılar. Bu tür fertlerin bu alanlara bakışıyla maneviyat, irfan ve sağlık ilişkisinin bir alakası yoktur. Günümüzde de din ve Allah, maneviyat olmaksızın söz konusu edilmektedir. Bu kötümser bakışta dinin beden ve ruh sağlığıyla hiçbir irtibatı yoktur ve bu iki söylem çelişki halindedir.

  Merhum Mutahhari’nin söylemi esasınca peygamberler insanları tapınmaya çağırmak için gönderilmemiştir. Tapınmak beşerin içsel ve zati eğilimlerinin bir cüzüdür. Peygamberler yalancı mabuttan gerçek mabudun ayrıştırılması için beşeri hakiki mabuda çağırmaları için gönderilmişlerdir.

  Günümüzde insanın çeşitli boyutları derinlemesine analiz konusu yapılmalıdır. İnsan konusunda üç tanım vardır: Birinci bakış açısı insanı his ve maddeyle sınırlandırır. İkinci bakış insanı akıllar ve üçüncü bakış da insanı içsel tecrübelerle sınırlandırır. Bazı bilim adamları da insanın madde ve mana boyutunun olduğunu kabul eder.

  İnsanın hüneri akıl ve vahye dayalı idarecilikle dakik olarak kendini idare edebilmesidir. Madde ve anlam alanını düzenleyen programın sorumluluğunu din üstlenmiştir. Dine nispetle böyle bir bakışa sahip olursak bu kavramların her birisi kendi hak ettiği yerini bulur.

  İnsanın özü ve fıtratının gerçeği olan dinin hakikati tanıtılırsa, insanlık ve günümüz nesli ve toplumun genç nesli dine ve dinin hakikatine âşık olacaklardır. Elbette bu dinin nasıl bir söylem ve nasıl bir edebiyatla tanıtılmasına dayanır. İslam’da kesinlikle şiddet yoktur, merhamet ve sevgi doludur. Bazıları da, yabani otlar gibi din gerçeğinin derinleşmesini engellemek için çalışır.

  Emirü’l-Müminin (a.s) ilimler için yaptığı bir sınıflandırmada ilimleri dörde taksim ederek şöyle buyurur: “Fıkıh ilmi din için, tıp ilmi beden hastalıkları için, nahiv ilmi dilin hatadan korunması için ve astronomi ilmi de zamanın tanınması içindir.” Bu sınıflandırma tıp ilmi ve halihazırdaki ilimlerden haberdar olmanın önemini ortaya koyar.

  Günümüzde bedenin sağlığı hakkında pek çok rivayet ve kitaplar mevcuttur. Örneğin İmam Ali (a.s) İmam Hasan’a (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey oğlum! Tıp ilminde sana yardım edecek dört nokta öğretmemi ister misin? İmam Hasan: Ya Emirü’l-Müminin! Evet, isterim. İmam Ali (a.s): “Acıkmadan sofraya oturma; henüz yemeye meylin varken yemekten sakın; güzel çiğne ve uyuyacağın zaman tuvalete git. Bu dört noktaya amel edersen tıp ilminden müstağni olursun.”

  Dünyada insanlar çoğu ilimlere ulaşmıştır, ne var ki ıstırap, stres, huzursuzluk ve kimliksizlik gelişim halindedir. İnsanın iç aleminden ve fıtratından kaynaklanan huzura ihtiyacı vardır ve bu huzur insanın iç alemi ve fıtratından olursa kalıcı olacaktır.

  Günümüzde din ve sağlık kuruluşlarına ihtiyacımız var. Din ve sağlığın çeşit aşamalarda ders kitaplarında tanımlanıp tedvin edilmesi gerekir. Sanatsal alanlarda da çeşitli şekillerde din ve sağlığa yer verilmelidir.

  Dakik şekilde ayet ve rivayetlere bakarsak dinin hidayet konumunda beşerin sağlığının korunmasıyla sorumlu olduğunu ve beşerin beden ve ruh sağlığının korunmasına yönlendirdiğini göreceğiz. İmam Humeyni (r.a) fetvalarının birinde şöyle buyurmuştur: “Bedene zarar veren her hangi bir şeyin kullanılması haramdır.” Din doğrudan ve dolaylı olarak sağlık alanı üzerinde durmuştur.

  Dini kuru ve klişeleşmiş şekilde topluma tanıtmamalıyız. Özellikle uluslararası alanda olmak üzere günümüz toplumu dinin ahlaki, irfani, akli ve diğer boyutlarıyla tanışırsa kesinlikle en iyi tefekkür ve düşünceyi sunabilecek ve meydanın hakimi olacaktır.

آمار شیعیان آذربایجان         

1- آمار «دائرةالمعارف امام حسين(ع)» از شیعیان آذربایجان‏ ـ سال 2000

 

جمعیت کشور: 7.955.772 

درصد شیعیان به کل جمعیت: 73 درصد

 

----------------------------------------------------------------

 

2- آمار «مجمع جهانی اهل‏بیت(ع)» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2008
 

جمعیت کشور: 8.587.000 

جمعیت شیعیان: 7.329.863

درصد شیعیان نسبت به جمعیت کشور: 85 درصد

 

----------------------------------------------------------------


3- آمار انجمن دین و زندگی اجتماعی «مؤسسه ‏PEW» از شیعیان آذربایجان ـ سال 2009

 
جمعیت کشور: 8.765.000

جمعیت مسلمانان: 7.730.000

جمعیت شیعیان: 5.700.000 - 6.600.000

درصد شیعیان نسبت به جمعیت مسلمان کشور: 65 - 75 درصد

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

Uluslararası sivil toplum kuruluşu olan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İslam dünyasının seçkin insanları tarafından kurulmuştur.

Dünya Müslümanlarının genelinin bakış açısına göre; Ehlibeyt (a.s), İslami öğretilerde Kuran’ın yanında kutsal bir yere sahip olduğu için Ehlibeyt (a.s) eksenli faaliyetler yürütülmektedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüzüğü, 8 bölümden ve 33 maddeden oluşmaktadır.

       

 • İran-Tahran-Bulvarı Keşaverz-Nebşi Hıyabanı Guds- Plak: 246

 • (0098-21) 88950827 
 • (0098-21) 88950882 

Bize Yazın

Konu
E-posta
Mektup
6*5=? Güvenlik Kodu