برگزار کنندگان و حامیان همایش ابوطالب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** برگزار کنندگاه و حامیان همایش بین المللی حضـرت ابـوطالب(ع) ؛ حامی پیامبر اعظم(ص)**
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 مجمع جهانی اهل بيت(ع)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


جامعة المصطفی(ص) العالمیة

 

آستان مقدس امام حسین(ع)

 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه


مرکز آموزش زبان حوزه های علمیه


خبرگزاری اهل بیت(ع)-ابناء

مؤسسه تحقیقات و نشر حضرت ابوطالب(ع)

مؤسسه فرهنگی مذهبی قاسم بن الحسن(ع)

همایش ابوطالب

 

دبیرخانه بخش اشعار عربی:


قم، بلوار صدوقی، مدرسه علمیه شهید صدوقی، مرکز زبان حوزه های علمیه
تلفن: 32940118 ـ 025

 دبیرخانه بخش اشعار فارسی:


تهران، میدان شهید محلاتی، مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن(ع)
تلفن: 09122965750

برگزارکنندگان و حاميان

Farsi Arm.jpg

download11111.jpg

6356666.png

image11s.jpg

download.png

logo.ljjjjjjjjpng.png

down555load.jpg

تماس با ما

موضوع
ایمیل
متن نامه
2+8=? کد امنیتی