امامت و عصمت امامان علیهم‌السلام در قرآن

امامت-و-عصمت-امامان-علیهم‌السلام-در-قرآن-1
QR Code

Title page  کتاب

 • Title  کتاب امامت و عصمت امامان علیهم‌السلام در قرآن
 • Subject : کتاب‌های علوم قرآنی و تفسیر عقاید و کلام
 • language فارسی
 • Publisher مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام
 • Print number اول
 • print year 1385
 • ISBN 3-078-529-964
 • Number of volumes 1
 • Number of pages 307
 • Number of first pages 5
 • مؤلف رضا کاردان

 • About  کتاب

  كتاب حاضر در خصوص امامت و عصمت امامان عليهم‌السلام در قرآن با تلاش مولف گرامي در هفت بخش بيان شده است.

  بخش اول: امامت در آيه ابتلاء در اين بخش سعي شده ابتدا جايگاه والاي امامت ترسيم شود سپس به رابطه آزمايش و مقام امامت و مقام از زبان امامت پرداخته شود و در بخش دوم به آيه مباهله استناد نموده و در بخش سوم به آيه اولي‌الامر استناد كرده و از بخش چهارم به اثبات امامت در آيه ولايت اشاره نموده و در بخش پنجم با استناد به آيه صادقين به بررسي ارتباط آيه با امامت امامان معصوم عليهم‌السلام پرداخته و به سخن فخر رازي پاسخ گفته و در بخش ششم در اثبات امامت به آيه تطهير استناد نموده و در بخش پاياني يعني بخش هفتم به آيه علم‌الكتاب اشاره كرده و با اشاره به مستندات روايي و آيات به اثبات امامت و عصمت امامان عليهم‌السلام پرداخته است.

Tags

Book index

فصل اول 0
بخش یک 0
فهرست یک 0
سرفصل یک 0
فصل اول: امامت امام علی علیه السلام 0
سرفصل اول: تولد 0
فهرست دو 0
سرفصل سوم: شهادت امام 0
فهرست یک 0
سرفصل دوم: زندگانی امام 0
فصل دوم امامت امام حسن مجتبی 0
بخش دوم رسالت 0

Page

صفحات اولیه

صفحه اول خالی

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

 • Tehran Iran
 • 88950827 (0098-21)
 • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
6*9=? Captcha