امامت و ولایت در قرآن

Book index

تست 1

Page

تست

وَلاَتَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَیكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِكُ


«اگر شریعت با سخنانی شبیه این سخن اثبات می شد، دین نابود می گشت. وظیفۀ انسان ، تعبّد به شریعت است لكن اگر بخواهد سلیقه اش را مقیاس حلال و حرام قرار دهد، نتیجۀ عكس خواهد داد؛ یعنی به جای این كه انسان از شریعت پیروی كند، شریعت، تابع او خواهد شد. گاهی به نظر انسان یك دلیل استحسانی می آید، ولی وجوه دیگری كه مهمتر و بزرگتر هستند، بر او مخفی می ماند؛ مثل سخنی كه قرطبی در ردّ تكتـّف یادآور شده و گفته است:

 

Page

Search

Ahl Al-Bayt World Assembly

The Ahl al-Bayt World Assembly  is an international non-governmental organization (INGO) that was established by a group of Shiite elites under the supervision of the great Islamic authority of the Shiites in 1990 to identify, organize, educate and support the followers of Ahl al-Bayt.

  • Tehran Iran
  • 88950827 (0098-21)
  • 88950882 (0098-21)

Contact Us

Issue
Email
The letter
9-3=? Captcha